Geboorteregeling; anticonceptiemethode en leeftijd van de vrouw, 1993-2013


Deze tabel bevat cijfers over de geboorteregeling in Nederland naar anticonceptiemethode en leeftijd (exact) van de vrouw.

De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de Onderzoeken
Gezinsvorming (OG) 1993, 1998, 2003, 2008 en 2013.
Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 1993 geldt: 18 tot 43 jaar.
Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 1998 geldt: 18 tot 50 jaar.
Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 2003 geldt: 18 tot 45 jaar.
Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 2008 geldt: 18 tot 45 jaar.
Voor het Onderzoek Gezinsvorming van 2013 geldt: 18 tot 45 jaar.

De percentages in de tabel moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Vooral als het relatief kleine aantallen respondenten betreft. Bij de interpretatie van de percentages uit steekproefonderzoek moet men rekening houden met het feit dat de uitkomsten niet een exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie, waaruit de steekproef is getrokken. Een aantal oorzaken zoals non-response en toevallige steekproeffouten zijn hiervan de oorzaak. Dit betekent dat er marges rond de steekproefpercentages liggen.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2013.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 11 augustus 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Geboorteregeling; anticonceptiemethode en leeftijd van de vrouw, 1993-2013

Leeftijd (exact) van de vrouw Perioden Totaal vrouwen (steekproef)Naar anticonceptiemethodePil of prikpil (%) Totaal vrouwen (steekproef)Naar anticonceptiemethodeSterilisatie vrouw (%) Totaal vrouwen (steekproef)Naar anticonceptiemethodeSterilisatie partner (%) Totaal vrouwen (steekproef)Naar anticonceptiemethodeSpiraaltje (%) Totaal vrouwen (steekproef)Naar anticonceptiemethodeCondoom (%) Totaal vrouwen (steekproef)Naar anticonceptiemethodeOverige anticonceptiemethoden (%)
Totaal leeftijden 2013 37 3 5 12 9 2
18 tot 20 jaar 2013 66 0 0 6 6 1
20 tot 25 jaar 2013 61 0 0 7 6 2
25 tot 30 jaar 2013 48 0 0 14 10 4
30 tot 35 jaar 2013 27 1 3 11 14 5
35 tot 40 jaar 2013 25 5 8 17 10 1
40 tot 45 jaar 2013 21 7 11 14 8 1
45 tot 50 jaar 2013 . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens