Beveiligings - en opsporingsbedrijven, 1997 - 2001

Beveiligings - en opsporingsbedrijven, 1997 - 2001

Grootteklasse (van bedrijven) Perioden Bedrijfsactiviteiten Gebeurtenissen/omstandigheden Geconstateerde feiten Inbraak (absoluut) Bedrijfsactiviteiten Feiten waarbij politie ingeschakeld Feiten Inbraak (absoluut)
Totaal bedrijven 2001 29.801 8.749
Met 5-19 werkzame personen 2001 1.277 1.192
Met 20-99 werkzame personen 2001 6.018 2.124
Met 100 en meer werkzame personen 2001 22.507 5.433
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt sinds het statistiekjaar 1987 gegevens over beveiligings-
bedrijven. Vanaf 1994 worden integraal die ondernemingen waargenomen waar
5 of meer personen (vanaf grootteklasse 3) werkzaam zijn. Het zijn onder-
nemingen die als hoofdactiviteit hebben het voor derden verrichten van
beveiligingsactiviteiten. Tot deze ondernemingen behoren onder meer
bewakingsdiensten, alarmcentrales, meldkamers, recherchebureaus, geld- en
waardetransporten en beveiligingsadviesbureaus. Namen, adressen en
relevante kenmerken, zoals bijvoorbeeld de SBI-typering van in beginsel
alle ondernemingen in Nederland zijn geregistreerd in het Algemeen
Bedrijfsregister (ABR) van het CBS. De genoemde SBI-typering is een
classificatie van economische activiteiten, waarvoor iedere onderneming kan
worden ingedeeld naar de aard van de economische activiteit die zij
uitoefent. Ondernemingen met meer activiteiten zijn ingedeeld naar de
voornaamste activiteit, met als criterium de toegevoegde waarde.

Gegevens van 1997 - 2001
Frequentie: stopgezet

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsactiviteiten
Weergave van geconstateerde feiten, feiten waarbij politie is
ingeschakeld en alarmeringen bij de alarmcentrales.
Gebeurtenissen/omstandigheden
De gebeurtenissen hebben betrekking op inbraak, diefstal, vernieling e.d.
en de omstandigheden gaan over afgesloten objecten, bommeldingen e.d.
Weergegeven worden de geconstateerde feiten naar de meest voorkomende
feiten en de verrichte aanhoudingen.
Geconstateerde feiten
Inbraak
Diefstal door middel van braak, inklimming of valse sleutel.
Feiten waarbij politie ingeschakeld
Weergegeven worden de feiten waarbij de politie is ingeschakeld naar de
meest voorkomende feiten en de verrichte aanhoudingen.
Feiten
Inbraak