Deelname vakanties; achtergrondkenmerken 2000-2001

Deelname vakanties; achtergrondkenmerken 2000-2001

Achtergrondkenmerken Perioden Inwoners met Nederlandse nationaliteit (x 1 000) Neemt niet deel aan korte vakanties (x 1 000) Neemt deel aan korte vakanties (x 1 000) Gem.aantal korte vakanties per deelnemer (aantal) Neemt niet deel aan lange vakanties (x 1 000) Neemt deel aan lange vakanties (x 1 000) Gem.aantal lange vakanties per deelnemer (aantal)
Totaal achtergrondkenmerken 2000 14.982 9.840 5.142 2,25 3.888 11.094 1,71
Totaal achtergrondkenmerken 2001 15.095 9.699 5.396 2,24 3.901 11.194 1,77
Mannen 2000 7.407 4.959 2.449 2,36 2.012 5.395 1,70
Mannen 2001 7.466 4.809 2.656 2,31 1.936 5.530 1,79
Vrouwen 2000 7.575 4.881 2.693 2,14 1.876 5.699 1,72
Vrouwen 2001 7.629 4.889 2.740 2,18 1.965 5.664 1,76
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn gegevens van de deelname aan vakanties naar achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd, samenstelling huishouden en bruto huishoudensinkomen opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2001.

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2014
Deze tabel is stop gezet.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing

Is er een opvolger?

Deze tabel wordt opgevolgd door Deelname korte en lange vakanties naar persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Inwoners met Nederlandse nationaliteit
De doelpopulatie betreft de inwoners van Nederland met de Nederlandse
nationaliteit, exclusief personen in institutionele huishoudens
(bejaardenoorden,verpleeghuizen en dergelijke).
Neemt niet deel aan korte vakanties
In 2001 en eerder: een verblijf buiten de eigen woning voor
ontspanning of plezier met ten minste één en ten hoogste drie
opeenvolgende overnachtingen anders dan bij familie of kennissen
thuis doorgebracht.
Vanaf 2002: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning
of plezier met ten minste één en ten hoogste drie opeenvolgende
overnachtingen. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen
in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij
familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee,
tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.
Deelnemer aan vakanties: onder een deelnemer aan vakanties
wordt verstaan: een persoon die in een verslagjaar één of meer
keer met vakantie is geweest.
Neemt deel aan korte vakanties
In 2001 en eerder: een verblijf buiten de eigen woning voor
ontspanning of plezier met ten minste één en ten hoogste drie
opeenvolgende overnachtingen anders dan bij familie of
kennissen thuis doorgebracht.
Vanaf 2002: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning
of plezier met ten minste één en ten hoogste drie opeenvolgende
overnachtingen. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen
in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij
familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee,
tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.
Deelnemer aan vakanties: onder een deelnemer aan vakanties
wordt verstaan: een persoon die in een verslagjaar één of meer
keer met vakantie is geweest.
Gem.aantal korte vakanties per deelnemer
Gemiddeld aantal korte vakanties per deelnemer.
In 2001 en eerder: een verblijf buiten de eigen woning voor
ontspanning of plezier met ten
opeenvolgende overnachtingen anders dan bij familie of
kennissen thuis doorgebracht.
Vanaf 2002: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning
of plezier met ten minste één en ten hoogste drie opeenvolgende
overnachtingen. Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen
in het buitenland valt onder het begrip vakantie. Een verblijf bij
familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter niet mee,
tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig waren.
Deelnemer aan vakanties: onder een deelnemer aan vakanties
wordt verstaan: een persoon die in een verslagjaar één of meer
keer met vakantie is geweest.
Neemt niet deel aan lange vakanties
In 2001 en eerder: een verblijf buiten de eigen woning voor
ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende
overnachtingen anders dan bij familie of kennissen thuis
doorgebracht.
Vanaf 2002: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning
of plezier met ten minste vier opeenvolgende overnachtingen.
Ook het logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland
valt onder het begrip vakantie.
Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter
niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig
waren.
Neemt deel aan lange vakanties
In 2001 en eerder: een verblijf buiten de eigen woning voor
ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende
overnachtingen anders dan bij familie of kennissen thuis doorgebracht.
Vanaf 2002: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of
plezier met ten minste vier opeenvolgende overnachtingen. Ook het
logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder
het begrip vakantie.
Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter
niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig
waren.
Gem.aantal lange vakanties per deelnemer
Gemiddeld aantal lange vakanties per deelnemer.
In 2001 en eerder: een verblijf buiten de eigen woning voor
ontspanning of plezier met ten minste vier opeenvolgende
overnachtingen anders dan bij familie of kennissen thuis doorgebracht.
Vanaf 2002: een verblijf buiten de eigen woning voor ontspanning of
plezier met ten minste vier opeenvolgende overnachtingen. Ook het
logeren bij familie, vrienden of kennissen in het buitenland valt onder
het begrip vakantie.
Een verblijf bij familie, vrienden of kennissen in Nederland telt echter
niet mee, tenzij de bewoners de hele tijd of de meeste dagen afwezig
waren.
Deelnemer aan vakanties: onder een deelnemer aan vakanties
wordt verstaan: een persoon die in een verslagjaar één of meer keer
met vakantie is geweest.