Uitzendbureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Uitzendbureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekening Bedrijven (x 100) Winst- en verliesrekening Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Totaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Verleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekening Netto-omzet Handelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekening Totaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Kostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Personeelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Afschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Autokosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Verkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Overige bedrijfslasten Andere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekening Saldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekening Bruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Operationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekening Winstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekening Investeringsquote (%) Omzetspecificatie Netto-omzet (mln euro) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Totaal uitzenden van pers. fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Administratief fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel (Para)medisch fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Industrieel fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Technisch fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Overig fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Totaal uitzenden van pers. fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Administratief fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel (Para)medisch fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Industrieel fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Technisch fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitzenden van personeel Overig fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Uitlenen en detacheren van personeel (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Arbeidsbemiddeling (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Testen, werven en selecteren personeel (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Detacheren van gesubsidieerd personeel (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Overige diensten (in % van de netto-omzet) Omzetspecificatie Totaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. Totaal personeelskosten (mln euro) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. w.v. bruto lonen en sal. gedetach.pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. w.v. soc. lasten gedetacheerd personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. w.v. pensioenpremies gedetacheerd pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers. w.v. overige pers.kst. gedetach. pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten uitgezonden personeel totaal personeelskosten uitgez. pers. (mln euro) Pers.kosten uitgezonden personeel Bruto lonen en salarissen uitgez. pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten uitgezonden personeel Sociale lasten uitgez. personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten uitgezonden personeel Overige pers.kosten uitgez. personeel (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslasten Totaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Totaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Betaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Onroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Energiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Reparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Verzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Huisvestingskosten Overige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Totaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Onderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Inventaris- en machinekosten Overige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Totaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Autokosten Betaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Brandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Autokosten Overige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Totaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Reis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Verkoopkosten Overige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslasten Andere kosten Accountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Communicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Beheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Overige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslasten Andere kosten Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personen Werknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Werknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Overig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personen Aantal vte (x 100) Investeringen Totaal investeringen (mln euro) Investeringen Materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Bedrijfsruimten (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Vervoermiddelen (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Computers (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) Investeringen Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa (in % van de investeringen) Investeringen Totaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 74501 1996 5,6 4.530 4.501 4.500 1 29 4.242 77,1 15,4 0,7 6,7 284 56 9 23 85 111 287 -19 268 27,3 6,3 5,9 1,2 4.501 92,1 27,9 3,5 41,7 12,4 6,6 . . . . . . 6,5 0,4 - 0,3 0,7 100,0 0,8 655 80,8 . 6,6 . 3,2 . 2,2 2,6 5,4 . 3.265 85,4 11,4 3,1 284 56 69,2 1,8 8,0 4,4 0,4 16,1 9 42,2 44,5 13,3 23 67,0 13,2 19,8 85 64,3 18,3 17,4 111 15,0 13,3 2,5 0,1 24,6 22,3 11,0 11,3 264 97,0 0,8 2,3 119 53 98,8 36,7 6,1 22,6 4,7 28,6 1,2
Totaal SBI 74501 1997 7,0 5.321 5.288 5.287 1 33 5.023 75,4 16,6 0,8 7,2 359 71 12 28 111 138 298 3 301 28,3 5,6 5,7 1,3 5.288 90,5 27,6 2,4 42,9 10,6 7,0 . . . . . . 8,0 0,5 0,1 0,6 0,3 100,0 1,0 836 82,3 . 5,5 . 2,6 . 2,3 2,4 5,9 . 3.774 84,6 12,1 3,3 359 71 67,5 1,5 8,0 4,3 0,3 18,4 12 37,6 50,0 12,4 28 65,6 13,4 21,0 111 63,8 21,3 15,0 138 14,9 13,0 2,4 0,1 24,2 26,0 10,3 9,1 351 95,5 0,9 3,7 162 70 99,1 37,8 6,0 19,7 5,8 29,8 0,9
Totaal SBI 74501 1998 9,3 6.353 6.292 6.291 1 61 6.002 71,7 19,5 0,9 7,9 473 89 20 36 137 191 351 -10 341 31,6 5,4 5,4 1,4 6.292 86,5 27,7 2,9 41,7 9,2 5,0 . . . . . . 11,0 0,3 0,4 0,9 1,0 100,0 0,8 1.173 75,6 . 13,0 . 1,6 . 1,7 3,0 5,9 . 4.225 76,9 19,9 3,2 473 89 . . . . . . 20 . . . 36 . . . 137 . . . 191 . . . . . . . . 481 96,4 0,6 2,9 188 87 95,9 39,5 4,5 20,2 5,2 26,5 4,1
Totaal SBI 74501 1999 13,2 6.513 6.466 6.466 0 47 6.154 64,9 25,6 1,1 8,4 516 100 24 42 136 214 360 -13 347 38,2 5,4 5,3 1,5 6.466 79,7 27,1 3,6 36,3 8,3 4,4 17,1 5,7 1,0 7,8 1,5 1,1 17,1 0,5 1,3 0,9 3,1 100,0 1,2 1.576 77,4 43,5 12,7 7,9 2,2 0,7 1,0 2,0 6,0 2,3 3.978 76,9 19,5 3,6 516 100 . . . . . . 24 . . . 42 . . . 136 . . . 214 . . . . . . . . 590 97,8 0,6 1,6 194 95 90,6 24,9 7,2 33,9 9,6 15,0 9,4
Tot 250 000 euro 1996 1,9 16 15 15 0 1 15 73,1 12,3 1,1 13,5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 29,5 4,0 4,2 1,8 15 91,2 16,9 4,3 27,3 31,4 11,2 . . . . . . 6,5 1,4 - - 0,8 100,0 0,1 2 84,5 . 5,6 . 0,3 . 0,4 3,3 6,0 . 11 83,7 10,7 5,5 2 0 83,0 1,0 4,4 2,7 0,3 8,5 0 29,0 9,4 61,6 0 44,7 21,6 33,7 0 64,5 16,7 18,7 1 33,2 11,9 1,7 0,0 7,9 27,5 2,4 15,4 3 84,5 14,8 0,7 2 0 97,1 5,1 36,3 24,7 11,2 19,9 2,9
Tot 250 000 euro 1997 2,5 28 28 28 0 0 27 73,1 13,1 0,9 12,9 3 1 0 0 1 2 1 0 1 29,8 4,2 4,6 2,9 28 89,1 18,4 3,4 28,6 26,3 12,3 . . . . . . 8,1 0,8 0,4 - 1,6 99,9 0,3 4 82,6 . 6,4 . 0,5 . 0,9 5,2 4,8 . 19 83,3 11,3 5,4 3 1 89,2 0,3 3,3 1,8 0,1 5,4 0 30,4 12,7 57,0 0 64,6 13,0 22,4 1 80,3 10,7 9,1 2 45,8 11,9 1,2 - 6,2 17,6 2,0 15,5 6 78,4 19,2 2,4 4 1 99,4 11,9 18,1 31,0 4,4 34,0 0,6
Tot 250 000 euro 1998 3,8 38 37 37 0 1 35 67,4 17,6 1,0 14,0 5 1 0 1 1 3 3 -1 2 37,0 6,7 6,6 2,5 37 83,0 16,1 2,3 24,5 26,0 14,1 . . . . . . 13,2 0,7 1,5 0,9 0,7 100,0 0,5 6 74,9 . 8,4 . 0,5 . 0,5 11,5 4,7 . 23 80,4 14,2 5,5 5 1 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 3 . . . . . . . . 9 86,6 11,5 1,9 6 1 98,4 22,9 22,9 19,4 6,4 26,8 1,6
Tot 250 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000 tot 1 000 000 euro 1996 1,5 83 82 82 0 1 80 75,4 10,6 1,2 12,9 10 1 0 1 2 5 3 0 3 26,3 2,8 3,0 1,4 82 96,4 20,9 2,3 31,6 27,7 13,8 . . . . . . 1,9 0,9 - 0,0 0,7 99,9 1,4 8 76,8 . 6,4 . 3,1 . 0,7 9,1 5,3 . 60 84,1 11,1 4,8 10 1 75,5 0,6 8,7 7,9 0,5 6,8 0 28,0 25,3 46,7 1 40,6 24,7 34,7 2 56,6 19,9 23,6 5 25,4 13,4 2,0 0,1 8,9 33,4 2,4 14,4 4 79,5 16,3 4,2 4 1 95,5 8,2 46,0 17,4 12,0 11,8 4,5
250 000 tot 1 000 000 euro 1997 2,0 108 108 108 0 0 106 73,5 12,0 1,1 13,4 14 2 0 1 3 8 2 -1 1 27,5 1,1 1,1 1,6 108 93,1 18,9 2,7 28,8 29,7 13,1 . . . . . . 5,8 0,5 0,2 0,0 0,3 100,0 1,1 13 82,5 . 6,8 . 1,2 . 0,4 4,6 5,6 . 76 83,1 11,7 5,1 14 2 81,3 0,6 5,1 2,8 0,4 9,3 0 40,9 20,5 37,7 1 49,1 21,3 29,8 3 66,1 14,4 19,3 8 30,7 13,1 1,9 0,1 8,8 28,5 3,0 12,8 9 87,3 10,8 1,9 5 2 96,9 12,1 28,8 25,1 6,8 24,1 3,1
250 000 tot 1 000 000 euro 1998 2,4 131 131 131 0 0 126 68,4 18,0 1,0 12,6 16 2 0 2 3 8 5 0 5 34,2 3,8 3,5 1,8 131 84,8 17,6 2,0 24,4 27,6 13,2 . . . . . . 13,0 1,1 0,5 0,0 0,6 100,0 0,8 23 76,1 . 10,3 . 1,3 . 0,6 6,4 6,1 . 84 79,4 14,9 5,6 16 2 . . . . . . 0 . . . 2 . . . 3 . . . 8 . . . . . . . . 13 89,9 7,2 2,9 5 2 89,6 12,0 31,2 15,8 9,2 21,3 10,4
250 000 tot 1 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1996 1,1 195 195 194 0 0 183 81,2 8,5 1,0 9,3 17 2 0 2 3 10 12 -1 11 23,6 6,0 5,8 1,0 195 97,4 17,3 0,5 32,0 31,6 15,9 . . . . . . 1,3 0,1 - 0,0 0,7 99,5 1,9 16 78,4 . 7,6 . 2,1 . 0,6 6,8 6,4 . 148 83,5 11,9 4,6 17 2 74,2 0,9 8,5 7,9 1,2 7,2 0 9,9 41,9 48,2 2 36,6 24,2 39,2 3 57,1 19,4 23,5 10 18,6 10,3 3,5 0,2 8,6 45,7 2,2 11,0 6 86,1 7,1 6,8 6 2 96,4 13,3 32,1 18,8 14,2 18,1 3,6
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1997 1,5 272 271 271 0 1 256 78,7 10,2 0,9 10,2 26 3 0 3 5 15 15 -1 14 25,6 5,3 5,2 1,3 271 95,1 15,6 1,8 33,1 30,2 14,4 . . . . . . 3,5 1,0 0,2 0,0 0,2 100,0 0,3 26 72,0 . 7,5 . 1,4 . 1,2 12,6 5,5 . 198 83,3 11,5 5,2 26 3 74,8 0,7 7,0 7,3 0,9 9,4 0 19,6 29,5 50,9 3 44,5 22,7 32,8 5 62,9 17,7 19,4 15 22,0 10,4 2,4 0,1 8,6 42,6 2,5 11,4 10 86,8 5,3 7,9 8 3 94,4 17,0 27,3 19,1 15,4 15,5 5,6
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1998 1,8 321 320 320 0 1 305 74,6 14,0 1,0 10,4 32 4 1 4 6 17 16 -1 15 28,9 4,7 4,7 1,7 320 90,3 15,8 1,9 31,3 27,3 13,9 . . . . . . 7,9 0,2 0,4 0,6 0,5 99,9 0,8 43 68,5 . 9,3 . 1,4 . 0,9 13,9 6,8 . 223 78,3 15,3 6,3 32 4 . . . . . . 1 . . . 4 . . . 6 . . . 17 . . . . . . . . 15 87,1 4,5 8,4 9 5 97,8 30,2 20,5 16,3 9,7 21,1 2,2
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 000 000 euro en meer 1996 1,1 4.236 4.208 4.208 0 28 3.964 77,0 15,9 0,7 6,4 255 53 8 20 79 95 272 -19 253 27,5 6,4 6,0 1,2 4.208 91,8 28,5 3,7 42,4 11,1 6,0 . . . . . . 6,8 0,4 - 0,3 0,7 100,0 0,7 629 80,9 . 6,6 . 3,2 . 2,2 2,4 5,4 . 3.047 85,6 11,4 3,0 255 53 68,7 1,9 8,0 4,2 0,4 16,8 8 43,4 45,1 11,5 20 71,9 11,3 16,9 79 64,8 18,2 17,0 95 13,8 13,7 2,4 0,1 27,3 19,2 12,4 11,1 251 97,7 0,2 2,1 107 49 99,0 38,5 4,0 22,9 4,1 29,5 1,0
3 000 000 euro en meer 1997 1,1 4.913 4.881 4.881 0 32 4.634 75,3 17,1 0,8 6,8 315 65 11 24 103 113 280 4 284 28,5 5,7 5,8 1,3 4.881 90,2 28,5 2,4 43,9 9,0 6,4 . . . . . . 8,3 0,4 0,1 0,6 0,3 100,0 1,0 794 82,6 . 5,4 . 2,7 . 2,3 2,1 5,9 . 3.480 84,7 12,2 3,2 315 65 66,5 1,6 8,1 4,2 0,3 19,2 11 38,1 51,4 10,6 24 69,0 11,8 19,1 103 63,6 21,7 14,7 113 12,3 13,4 2,5 0,0 27,7 23,7 11,9 8,5 327 96,3 0,1 3,6 145 64 99,4 40,0 4,0 19,4 5,3 30,7 0,6
3 000 000 euro en meer 1998 1,3 5.864 5.804 5.804 0 60 5.536 71,7 19,9 0,8 7,6 421 82 20 30 127 163 327 -8 319 31,7 5,5 5,4 1,3 5.804 86,3 28,6 3,0 42,8 7,6 4,3 . . . . . . 11,1 0,3 0,4 0,9 1,1 100,0 0,8 1.102 75,8 . 13,2 . 1,7 . 1,8 2,4 5,9 . 3.895 76,8 20,3 2,9 421 82 . . . . . . 20 . . . 30 . . . 127 . . . 163 . . . . . . . . 444 97,2 0,1 2,8 168 78 96,0 41,2 2,4 20,6 4,7 27,0 4,0
3 000 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Uitzendbureaus (SBI 74501)
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personen, die tijdens de
plaatsing door de uitzendorganisatie worden betaald.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Winst- en verliesrekening
Bedrijven
Een bedrijf wordt gekenmerkt door een zekere mate van zelfstandigheid ten
aanzien van de beslissingen over het productieproces en door het afzetten
van zijn producten op de markt. Een bedrijf kan meer dan één vestiging
omvatten, maar ook meer dan één juridische eenheid. Bij grotere eenheden
komt het andersom voor, dat er verschillende onderdelen te onderscheiden
zijn die ten aanzien van de productie zelfstandig opereren. Deze onder-
delen vormen dan op grond van de CBS definitie even zoveel bedrijven.
Bij het berekenen van het bedrijfsvolume wordt rekening gehouden met het
aantal maanden dat het bedrijf economisch actief is geweest. Een bedrijf
dat bijvoorbeeld slechts 4 maanden actief was, wordt als eenderde bedrijf
geteld.
Bedrijfsopbrengsten
Totale bedrijfsopbrengst =
Netto-omzet +
wijzigingen in onderhanden werk +
Geactiveerde productie voor eigen bedrijf +
Subsidies en restituties +
uitkeringen van verzekeringen (bedrijfsschade)+
Ontvangen huren onroerende goederen +
Niet eerder genoemde opbrengsten
Netto-omzet
Totaal netto-omzet
Verleende diensten
Handelsgoederen
Overige opbrengsten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfslasten
Kostprijs van de omzet
Grond- en hulpstoffen.
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Inventaris- en machinekosten
Autokosten
Verkoopkosten
Andere kosten
Bedrijfsresultaat
Saldo financiële resultaten
Saldo financiële resultaten uit gewone en buitengewone
bedrijfsuitoefening.
Resultaat voor belastingen
Bruto winstmarge
De netto-omzet minus de som van de kosten van grond- en hulpstoffen,
inkopen van handelsgoederen en kosten uitbesteed werk als percentage van
de netto-omzet.
Operationele winstmarge
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen als percentage
van de bedrijfsopbrengsten.
Winstmarge voor belastingen
Het resultaat voor belastingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Investeringsquote
De investeringen als percentage van de bedrijfsopbrengsten.
Omzetspecificatie
Netto-omzet
Uitzenden van personeel
Vanaf 1999 wordt onderscheid gemaakt tussen fase 1 + 2
(uitzendkrachten niet in vaste dienst) enerzijds en fase 3 + 4
(uitzendkrachten in vaste dienst en detachering) anderzijds.
Als gevolg hiervan is het weergegeven aantal uitzenduren
(fase 1 + 2) niet meer vergelijkbaar met het opgegeven aantal
uitzenduren in eerdere perioden. Evenmin is de som van het aantal
uren in fase 1-4 vergelijkbaar omdat in fase 3 + 4 ook
detacheringsuren zijn opgenomen die in eerdere perioden niet werden
weergegeven in het totaal aantal uitzenduren.
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personeel dat tijdens de
plaatsing door de uitzendorganisatie betaald wordt.
Totaal uitzenden van pers. fase 1 en 2
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personeel dat tijdens
de plaatsing door de uitzendorganisatie betaald wordt.
Administratief fase 1 en 2
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personeel dat
tijdens de plaatsing door de uitzendorganisatie betaald wordt.
Alle kantoor en administratief personeel, waarvan de functie volgens CAO
geregeld zijn. Ook administratief kaderpersoneel valt hieronder.
(Para)medisch fase 1 en 2
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personeel dat
tijdens de plaatsing door de uitzendorganisatie betaald wordt.
Alle personeel dat op een of andere wijze (para)medisch werkzaam is in
verplegende en verzorgende beroepen. Hiermee worden niet bedoeld:
secretaresses, schoonmakers of kantinepersoneel die in de gezondheidszorg
werkzaam zijn.
Industrieel fase 1 en 2
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personeel dat
tijdens de plaatsing door de uitzendorganisatie betaald wordt.
Alle personeel dat geschoolde of ongeschoolde handarbeid verricht.
Voorbeelden: schoonmakers, horeca-, kantine-, produktiepersoneel.
Technisch fase 1 en 2
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personeel dat
tijdens de plaatsing door de uitzendorganisatie betaald wordt.
Personeel dat een technische opleiding heeft genoten tot uitoefening van
de functie. Voorbeelden: monteurs, lassers, tekenaars, constructeurs.
Overig fase 1 en 2
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personeel dat
tijdens de plaatsing door de uitzendorganisatie betaald wordt.
Hieronder vallen o.m. techniek, automatisering, transport, logistiek,
logistiek, interim kader.
Totaal uitzenden van pers. fase 3 en 4
Het tijdelijk plaatsen van personeel bij andere bedrijven
waarbij de gezagsverhouding bij het ontvangende bedrijf ligt.
Het gedetacheerde personeel blijft op de loonlijst van het
detacheringsbedrijf.
Administratief fase 3 en 4
Het tijdelijk plaatsen van personeel bij andere bedrijven
waarbij de gezagsverhouding bij het ontvangende bedrijf ligt.
Het gedetacheerde personeel blijft op de loonlijst van het
detacheringsbedrijf.
Alle kantoor en administratief personeel, waarvan de functie volgens CAO
geregeld zijn. Ook administratief kaderpersoneel valt hieronder.
(Para)medisch fase 3 en 4
Het tijdelijk plaatsen van personeel bij andere bedrijven
waarbij de gezagsverhouding bij het ontvangende bedrijf ligt.
Het gedetacheerde personeel blijft op de loonlijst van het
detacheringsbedrijf.
Alle personeel dat op een of andere wijze (para)medisch werkzaam is in
verplegende en verzorgende beroepen. Hiermee worden niet bedoeld:
secretaresses, schoonmakers of kantinepersoneel die in de gezondheidszorg
werkzaam zijn.
Industrieel fase 3 en 4
Het tijdelijk plaatsen van personeel bij andere bedrijven
waarbij de gezagsverhouding bij het ontvangende bedrijf ligt.
Het gedetacheerde personeel blijft op de loonlijst van het
detacheringsbedrijf.
Alle personeel dat geschoolde of ongeschoolde handarbeid verricht.
Voorbeelden: schoonmakers, horeca-, kantine-, produktiepersoneel.
Technisch fase 3 en 4
Het tijdelijk plaatsen van personeel bij andere bedrijven
waarbij de gezagsverhouding bij het ontvangende bedrijf ligt.
Het gedetacheerde personeel blijft op de loonlijst van het
detacheringsbedrijf.
Personeel dat een technische opleiding heeft genoten tot uitoefening van
de functie. Voorbeelden: monteurs, lassers, tekenaars, constructeurs.
Overig fase 3 en 4
Het tijdelijk plaatsen van personeel bij andere bedrijven
waarbij de gezagsverhouding bij het ontvangende bedrijf ligt.
Het gedetacheerde personeel blijft op de loonlijst van het
detacheringsbedrijf.
Hieronder vallen o.m. techniek, automatisering, transport, logistiek,
logistiek, interim kader.
Uitlenen en detacheren van personeel
Arbeidsbemiddeling
Voorbeelden: Psychotechnische adviesbureaus, headhunting, modellen-,
castingbureaus, testen, werven en selecteren van personeel.
Testen, werven en selecteren personeel
Detacheren van gesubsidieerd personeel
Gesubsidieerde stichtingen, die personeel detacheren t.b.v.
werkgelegenheidsprojecten die betrekking hebben op gesubsidieerde banen.
Het gedetacheerde personeel blijft op de loonlijst van de stichting.
Overige diensten
Onder overige dienstverlening vallen o.m. techniek, automatisering,
transport, logistiek, interim kader.
Totaal verleende diensten
Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.
Personeelskosten eigen en gedetacheerd personeel, fase 3 en 4.
Vanaf 1999 is er een verdere uitsplitsing van de personeelskosten.
Het aandeel van de personeelskosten voor gedetacheerd personeel wordt
afzonderlijk vermeld.
Ontvangsten voor uitleen en subsidie
Ontvangsten voor uitleen en loonsubsidie.
Incl. subsidies ter handhaving van de werkgelegenheid.
Totaal personeelskosten
Personeelskosten minus de personeelsopbrengsten.
Bruto lonen en salarissen
Bruto loon en salarissen gedurende het boekjaar, inclusief:
overhevelingstoeslag, extra beloningen en uitkeringen, overwerkgelden,
gratificaties, tantiemes, vakantiegeld, vergoedingen in natura en
uitkeringen uit hoofde van ontslagregelingen, minus ontvangen ziektegelden
van bedrijfsverenigingen en verzekeringsmaatschappijen, wachtgeld en extra
loonheffing op spaarloon.
w.v. bruto lonen en sal. gedetach.pers.
Bruto lonen en salarissen voor gedetacheerd personeel.
Vanaf 1999 is er een verdere uitsplitsing van de personeelskosten.
Het aandeel van de personeelskosten voor gedetacheerd personeel wordt
afzonderlijk vermeld.
Sociale lasten
Alle ten laste van het bedrijf komende premies ZW, ZWF en WW. Als het
bedrijf op grond van de CAO het zgn. WAO-gat voor haar rekening neemt,
zijn de kosten daarvan opgenomen evenals de betalingen ingevolg de
Malus-regeling.
w.v. soc. lasten gedetacheerd personeel
Sociale lasten voor gedetacheerd personeel.
Vanaf 1999 is er een verdere uitsplitsing van de personeelskosten.
Het aandeel van de personeelskosten voor gedetacheerd personeel wordt
afzonderlijk vermeld.
Pensioenpremies
De ten laste van het bedrijf komende bedragen voor pensioen- en
spaarregelingen ten behoeve van de oudedagsvoorziening. Hier zijn ook alle
uitgaven/suppleties in het kader van de VUT/EVT-regelingen opgenomen.
w.v. pensioenpremies gedetacheerd pers.
Pensioenpremies voor gedetacheerd personeel.
Vanaf 1999 is er een verdere uitsplitsing van de personeelskosten.
Het aandeel van de personeelskosten voor gedetacheerd personeel wordt
afzonderlijk vermeld.
Kosten uitzendkrachten
Kosten ingeleend personeel
Overige personeelskosten
Hieronder vallen o.m. reiskostenvergoedingen voor woon- werkverkeer,
kantinekosten, bedrijfscursussen, bijdrage spaarloonregeling,
personeelsadvertenties, bedrijfskleding, jubilea, wervingskosten,
arbodienst e.d..
w.v. overige pers.kst. gedetach. pers.
Overige personeelskosten voor gedetacheerd personeel.
Vanaf 1999 is er een verdere uitsplitsing van de personeelskosten.
Het aandeel van de personeelskosten voor gedetacheerd personeel wordt
afzonderlijk vermeld.
Pers.kosten uitgezonden personeel
Personeelskosten uitgezonden personeel, fase 1 en 2.
totaal personeelskosten uitgez. pers.
Totaal personeelskosten uitgezonden personeel.
Bruto lonen en salarissen uitgez. pers.
Bruto lonen en salarissen uitgezonden personeel.
Sociale lasten uitgez. personeel
Ten laste van de werkgever gekomen wettelijke sociale lasten uitgezonden
personeel.
Overige pers.kosten uitgez. personeel
Overige personeelskosten uitgezonden personeel.
Overige bedrijfslasten
Totaal overige bedrijfslasten
Huisvestingskosten
Totaal huisvestingskosten
Betaalde huren, pachten e.d. van leasing
Betaalde huren, pachten en kosten van leasing.
Onroerende zaakbelasting, milieuheffing
Inclusief zuiveringslasten en PBO.
Energiekosten
Reparatie- en onderhoudskosten
Verzekeringen
Opstal, brand, glas e.d. inclusief assurantiebelasting.
Overige huisvestingskosten
Bewaking, schoonmaak, water e.d..
Inventaris- en machinekosten
Inclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Totaal inventaris- en machinekosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Onderhoudskosten
Overige inventaris- en machinekosten
Inclusief aanwijsbare energiekosten.
Autokosten
Totaal autokosten
Betaalde huren en kosten van oper. lease
Betaalde huren en kosten van operational lease.
Brandstof
Overige autokosten
Verkoopkosten
Totaal verkoopkosten
Reclame- en advertentiekosten
Reis-, verblijfs- en representatiekosten
Overige verkoopkosten
Inclusief beurs- en kredietverzekeringskosten.
Andere kosten
Totaal andere kosten
Accountants- en adviesdiensten
Kantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur
Overige verzekeringen
Exclusief verzekeringen t.b.v. huisvesting, beurs- en
kredietverzekeringskosten.
Overige kostprijsverhogende belastingen
Exclusief onroerend zaakbelasting en milieuheffing.
Communicatiekosten
Beheerskosten
Overige automatiseringskosten
Exclusief de huur of lease en het onderhoud van computer(rand)apparatuur.
Nog niet eerder genoemde bedrijfskosten
Werkzame personen
Totaal aantal werkzame personen
Inclusief uitgeleende en gedetacheerde personen.
Werknemers op de loonlijst
Werknemers niet op loonlijst
Eigenaren, gezinsleden, firmanten.
Overig personeel
Ingeleend personeel van andere ondernemingen.
Aantal vte
Aantal werkzame personen herleid tot fte's.
Investeringen
Hieronder wordt verstaan de waarde van goederen, die in het boekjaar ter
beschikking komen en meer dan een produktiegang meegaan en een minimale
levensduur hebben van een jaar. Groot onderhoud van gebouwen of machines
wordt ook tot de investeringen gerekend. Investeringen in gebruikte
investeringsgoederen worden opgenomen voor de aanschafprijs. Investeringen
in voorraden en deelnemingen in andere bedrijven vallen niet onder het
investeringsbegrip.
Totaal investeringen
Materiële vaste activa
Totaal materiële vaste activa
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Computers
Overige machines, apparaten e.d.
Overige materiële vaste activa
Totaal immateriële vaste activa