Uitzendbureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Uitzendbureaus (SBI 74501)
Het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personen, die tijdens de
plaatsing door de uitzendorganisatie worden betaald.

Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.

In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Uitzendbureaus; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieUitzenden van personeelTotaal uitzenden van pers. fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelAdministratief fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeel(Para)medisch fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelIndustrieel fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelTechnisch fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelOverig fase 1 en 2 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelTotaal uitzenden van pers. fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelAdministratief fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeel(Para)medisch fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelIndustrieel fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelTechnisch fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitzenden van personeelOverig fase 3 en 4 (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieUitlenen en detacheren van personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieArbeidsbemiddeling (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTesten, werven en selecteren personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieDetacheren van gesubsidieerd personeel (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieOverige diensten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieTotaal verleende diensten (in % van de netto-omzet) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Ontvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Totaal personeelskosten (mln euro) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Bruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.w.v. bruto lonen en sal. gedetach.pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Sociale lasten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.w.v. soc. lasten gedetacheerd personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Pensioenpremies (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.w.v. pensioenpremies gedetacheerd pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Kosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Kosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.Overige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Pers.kosten eigen en gedetacheerd pers.w.v. overige pers.kst. gedetach. pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten uitgezonden personeeltotaal personeelskosten uitgez. pers. (mln euro) Pers.kosten uitgezonden personeelBruto lonen en salarissen uitgez. pers. (in % van de personeelskosten) Pers.kosten uitgezonden personeelSociale lasten uitgez. personeel (in % van de personeelskosten) Pers.kosten uitgezonden personeelOverige pers.kosten uitgez. personeel (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 74501 1996 5,6 4.530 4.501 4.500 1 29 4.242 77,1 15,4 0,7 6,7 284 56 9 23 85 111 287 -19 268 27,3 6,3 5,9 1,2 4.501 92,1 27,9 3,5 41,7 12,4 6,6 . . . . . . 6,5 0,4 - 0,3 0,7 100,0 0,8 655 80,8 . 6,6 . 3,2 . 2,2 2,6 5,4 . 3.265 85,4 11,4 3,1 284 56 69,2 1,8 8,0 4,4 0,4 16,1 9 42,2 44,5 13,3 23 67,0 13,2 19,8 85 64,3 18,3 17,4 111 15,0 13,3 2,5 0,1 24,6 22,3 11,0 11,3 264 97,0 0,8 2,3 119 53 98,8 36,7 6,1 22,6 4,7 28,6 1,2
Totaal SBI 74501 1997 7,0 5.321 5.288 5.287 1 33 5.023 75,4 16,6 0,8 7,2 359 71 12 28 111 138 298 3 301 28,3 5,6 5,7 1,3 5.288 90,5 27,6 2,4 42,9 10,6 7,0 . . . . . . 8,0 0,5 0,1 0,6 0,3 100,0 1,0 836 82,3 . 5,5 . 2,6 . 2,3 2,4 5,9 . 3.774 84,6 12,1 3,3 359 71 67,5 1,5 8,0 4,3 0,3 18,4 12 37,6 50,0 12,4 28 65,6 13,4 21,0 111 63,8 21,3 15,0 138 14,9 13,0 2,4 0,1 24,2 26,0 10,3 9,1 351 95,5 0,9 3,7 162 70 99,1 37,8 6,0 19,7 5,8 29,8 0,9
Totaal SBI 74501 1998 9,3 6.353 6.292 6.291 1 61 6.002 71,7 19,5 0,9 7,9 473 89 20 36 137 191 351 -10 341 31,6 5,4 5,4 1,4 6.292 86,5 27,7 2,9 41,7 9,2 5,0 . . . . . . 11,0 0,3 0,4 0,9 1,0 100,0 0,8 1.173 75,6 . 13,0 . 1,6 . 1,7 3,0 5,9 . 4.225 76,9 19,9 3,2 473 89 . . . . . . 20 . . . 36 . . . 137 . . . 191 . . . . . . . . 481 96,4 0,6 2,9 188 87 95,9 39,5 4,5 20,2 5,2 26,5 4,1
Totaal SBI 74501 1999 13,2 6.513 6.466 6.466 0 47 6.154 64,9 25,6 1,1 8,4 516 100 24 42 136 214 360 -13 347 38,2 5,4 5,3 1,5 6.466 79,7 27,1 3,6 36,3 8,3 4,4 17,1 5,7 1,0 7,8 1,5 1,1 17,1 0,5 1,3 0,9 3,1 100,0 1,2 1.576 77,4 43,5 12,7 7,9 2,2 0,7 1,0 2,0 6,0 2,3 3.978 76,9 19,5 3,6 516 100 . . . . . . 24 . . . 42 . . . 136 . . . 214 . . . . . . . . 590 97,8 0,6 1,6 194 95 90,6 24,9 7,2 33,9 9,6 15,0 9,4
Tot 250 000 euro 1996 1,9 16 15 15 0 1 15 73,1 12,3 1,1 13,5 2 0 0 0 0 1 1 0 1 29,5 4,0 4,2 1,8 15 91,2 16,9 4,3 27,3 31,4 11,2 . . . . . . 6,5 1,4 - - 0,8 100,0 0,1 2 84,5 . 5,6 . 0,3 . 0,4 3,3 6,0 . 11 83,7 10,7 5,5 2 0 83,0 1,0 4,4 2,7 0,3 8,5 0 29,0 9,4 61,6 0 44,7 21,6 33,7 0 64,5 16,7 18,7 1 33,2 11,9 1,7 0,0 7,9 27,5 2,4 15,4 3 84,5 14,8 0,7 2 0 97,1 5,1 36,3 24,7 11,2 19,9 2,9
Tot 250 000 euro 1997 2,5 28 28 28 0 0 27 73,1 13,1 0,9 12,9 3 1 0 0 1 2 1 0 1 29,8 4,2 4,6 2,9 28 89,1 18,4 3,4 28,6 26,3 12,3 . . . . . . 8,1 0,8 0,4 - 1,6 99,9 0,3 4 82,6 . 6,4 . 0,5 . 0,9 5,2 4,8 . 19 83,3 11,3 5,4 3 1 89,2 0,3 3,3 1,8 0,1 5,4 0 30,4 12,7 57,0 0 64,6 13,0 22,4 1 80,3 10,7 9,1 2 45,8 11,9 1,2 - 6,2 17,6 2,0 15,5 6 78,4 19,2 2,4 4 1 99,4 11,9 18,1 31,0 4,4 34,0 0,6
Tot 250 000 euro 1998 3,8 38 37 37 0 1 35 67,4 17,6 1,0 14,0 5 1 0 1 1 3 3 -1 2 37,0 6,7 6,6 2,5 37 83,0 16,1 2,3 24,5 26,0 14,1 . . . . . . 13,2 0,7 1,5 0,9 0,7 100,0 0,5 6 74,9 . 8,4 . 0,5 . 0,5 11,5 4,7 . 23 80,4 14,2 5,5 5 1 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . 3 . . . . . . . . 9 86,6 11,5 1,9 6 1 98,4 22,9 22,9 19,4 6,4 26,8 1,6
Tot 250 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 000 tot 1 000 000 euro 1996 1,5 83 82 82 0 1 80 75,4 10,6 1,2 12,9 10 1 0 1 2 5 3 0 3 26,3 2,8 3,0 1,4 82 96,4 20,9 2,3 31,6 27,7 13,8 . . . . . . 1,9 0,9 - 0,0 0,7 99,9 1,4 8 76,8 . 6,4 . 3,1 . 0,7 9,1 5,3 . 60 84,1 11,1 4,8 10 1 75,5 0,6 8,7 7,9 0,5 6,8 0 28,0 25,3 46,7 1 40,6 24,7 34,7 2 56,6 19,9 23,6 5 25,4 13,4 2,0 0,1 8,9 33,4 2,4 14,4 4 79,5 16,3 4,2 4 1 95,5 8,2 46,0 17,4 12,0 11,8 4,5
250 000 tot 1 000 000 euro 1997 2,0 108 108 108 0 0 106 73,5 12,0 1,1 13,4 14 2 0 1 3 8 2 -1 1 27,5 1,1 1,1 1,6 108 93,1 18,9 2,7 28,8 29,7 13,1 . . . . . . 5,8 0,5 0,2 0,0 0,3 100,0 1,1 13 82,5 . 6,8 . 1,2 . 0,4 4,6 5,6 . 76 83,1 11,7 5,1 14 2 81,3 0,6 5,1 2,8 0,4 9,3 0 40,9 20,5 37,7 1 49,1 21,3 29,8 3 66,1 14,4 19,3 8 30,7 13,1 1,9 0,1 8,8 28,5 3,0 12,8 9 87,3 10,8 1,9 5 2 96,9 12,1 28,8 25,1 6,8 24,1 3,1
250 000 tot 1 000 000 euro 1998 2,4 131 131 131 0 0 126 68,4 18,0 1,0 12,6 16 2 0 2 3 8 5 0 5 34,2 3,8 3,5 1,8 131 84,8 17,6 2,0 24,4 27,6 13,2 . . . . . . 13,0 1,1 0,5 0,0 0,6 100,0 0,8 23 76,1 . 10,3 . 1,3 . 0,6 6,4 6,1 . 84 79,4 14,9 5,6 16 2 . . . . . . 0 . . . 2 . . . 3 . . . 8 . . . . . . . . 13 89,9 7,2 2,9 5 2 89,6 12,0 31,2 15,8 9,2 21,3 10,4
250 000 tot 1 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1996 1,1 195 195 194 0 0 183 81,2 8,5 1,0 9,3 17 2 0 2 3 10 12 -1 11 23,6 6,0 5,8 1,0 195 97,4 17,3 0,5 32,0 31,6 15,9 . . . . . . 1,3 0,1 - 0,0 0,7 99,5 1,9 16 78,4 . 7,6 . 2,1 . 0,6 6,8 6,4 . 148 83,5 11,9 4,6 17 2 74,2 0,9 8,5 7,9 1,2 7,2 0 9,9 41,9 48,2 2 36,6 24,2 39,2 3 57,1 19,4 23,5 10 18,6 10,3 3,5 0,2 8,6 45,7 2,2 11,0 6 86,1 7,1 6,8 6 2 96,4 13,3 32,1 18,8 14,2 18,1 3,6
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1997 1,5 272 271 271 0 1 256 78,7 10,2 0,9 10,2 26 3 0 3 5 15 15 -1 14 25,6 5,3 5,2 1,3 271 95,1 15,6 1,8 33,1 30,2 14,4 . . . . . . 3,5 1,0 0,2 0,0 0,2 100,0 0,3 26 72,0 . 7,5 . 1,4 . 1,2 12,6 5,5 . 198 83,3 11,5 5,2 26 3 74,8 0,7 7,0 7,3 0,9 9,4 0 19,6 29,5 50,9 3 44,5 22,7 32,8 5 62,9 17,7 19,4 15 22,0 10,4 2,4 0,1 8,6 42,6 2,5 11,4 10 86,8 5,3 7,9 8 3 94,4 17,0 27,3 19,1 15,4 15,5 5,6
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1998 1,8 321 320 320 0 1 305 74,6 14,0 1,0 10,4 32 4 1 4 6 17 16 -1 15 28,9 4,7 4,7 1,7 320 90,3 15,8 1,9 31,3 27,3 13,9 . . . . . . 7,9 0,2 0,4 0,6 0,5 99,9 0,8 43 68,5 . 9,3 . 1,4 . 0,9 13,9 6,8 . 223 78,3 15,3 6,3 32 4 . . . . . . 1 . . . 4 . . . 6 . . . 17 . . . . . . . . 15 87,1 4,5 8,4 9 5 97,8 30,2 20,5 16,3 9,7 21,1 2,2
1 000 000 tot 3 000 000 euro 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 000 000 euro en meer 1996 1,1 4.236 4.208 4.208 0 28 3.964 77,0 15,9 0,7 6,4 255 53 8 20 79 95 272 -19 253 27,5 6,4 6,0 1,2 4.208 91,8 28,5 3,7 42,4 11,1 6,0 . . . . . . 6,8 0,4 - 0,3 0,7 100,0 0,7 629 80,9 . 6,6 . 3,2 . 2,2 2,4 5,4 . 3.047 85,6 11,4 3,0 255 53 68,7 1,9 8,0 4,2 0,4 16,8 8 43,4 45,1 11,5 20 71,9 11,3 16,9 79 64,8 18,2 17,0 95 13,8 13,7 2,4 0,1 27,3 19,2 12,4 11,1 251 97,7 0,2 2,1 107 49 99,0 38,5 4,0 22,9 4,1 29,5 1,0
3 000 000 euro en meer 1997 1,1 4.913 4.881 4.881 0 32 4.634 75,3 17,1 0,8 6,8 315 65 11 24 103 113 280 4 284 28,5 5,7 5,8 1,3 4.881 90,2 28,5 2,4 43,9 9,0 6,4 . . . . . . 8,3 0,4 0,1 0,6 0,3 100,0 1,0 794 82,6 . 5,4 . 2,7 . 2,3 2,1 5,9 . 3.480 84,7 12,2 3,2 315 65 66,5 1,6 8,1 4,2 0,3 19,2 11 38,1 51,4 10,6 24 69,0 11,8 19,1 103 63,6 21,7 14,7 113 12,3 13,4 2,5 0,0 27,7 23,7 11,9 8,5 327 96,3 0,1 3,6 145 64 99,4 40,0 4,0 19,4 5,3 30,7 0,6
3 000 000 euro en meer 1998 1,3 5.864 5.804 5.804 0 60 5.536 71,7 19,9 0,8 7,6 421 82 20 30 127 163 327 -8 319 31,7 5,5 5,4 1,3 5.804 86,3 28,6 3,0 42,8 7,6 4,3 . . . . . . 11,1 0,3 0,4 0,9 1,1 100,0 0,8 1.102 75,8 . 13,2 . 1,7 . 1,8 2,4 5,9 . 3.895 76,8 20,3 2,9 421 82 . . . . . . 20 . . . 30 . . . 127 . . . 163 . . . . . . . . 444 97,2 0,1 2,8 168 78 96,0 41,2 2,4 20,6 4,7 27,0 4,0
3 000 000 euro en meer 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens