Geboorte; kerncijfers

Geboorte; kerncijfers

Perioden Gemiddelde leeftijd van de moeder Totaal alle kinderen (jaar)
1950 30,6
1951 30,5
1952 30,4
1953 30,4
1954 30,3
1955 30,2
1956 30,1
1957 30,0
1958 29,9
1959 29,8
1960 29,6
1961 29,5
1962 29,3
1963 29,1
1964 28,9
1965 28,6
1966 28,2
1967 27,9
1968 27,6
1969 27,5
1970 27,4
1971 27,2
1972 27,0
1973 26,9
1974 26,9
1975 26,9
1976 27,0
1977 27,2
1978 27,3
1979 27,4
1980 27,5
1981 27,6
1982 27,8
1983 27,9
1984 28,0
1985 28,2
1986 28,4
1987 28,7
1988 28,8
1989 29,0
1990 29,2
1991 29,4
1992 29,6
1993 29,8
1994 30,0
1995 30,2
1996 30,3
1997 30,4
1998 30,6
1999 30,6
2000 30,7
2001 30,8
2002 30,9
2003 31,0
2004 31,0
2005 31,1
2006 31,1
2007 31,1
2008 31,1
2009 31,0
2010 31,0
2011 31,0
2012 31,0
2013 31,0
2014 31,1
2015 31,1
2016 31,2
2017 31,3
2018 31,4
2019 31,5
2020 31,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over vruchtbaarheid, levend- en doodgeboren kinderen en meerlingbevallingen naar geslacht. Het betreft de geboorten onder de inwoners van Nederland.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Levend geboren kinderen naar geslacht;
- Levend geboren kinderen naar leeftijd van de moeder (op 31 december) in leeftijdsgroepen;
- Levend geboren kinderen naar volgorde van geboorte uit de moeder;
- Levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder;
- Levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van de moeder;
- Doodgeboren kinderen naar zwangerschapsduur;
- Geboorten: één- en meerlingen;
- Gemiddeld kindertal per vrouw;
- Gemiddeld kindertal per man;
- Gemiddelde leeftijd van de moeder naar volgorde van geboorte uit de moeder;
- Gemiddelde leeftijd van de vader naar volgorde van geboorte uit de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf:
De meeste gegevens zijn beschikbaar vanaf 1950.
Uitzonderingen hierop zijn levend geboren kinderen naar migratieachtergrond van de moeder (vanaf 1996), doodgeboren kinderen met een zwangerschapsduur van 24 of meer weken (vanaf 1991), het gemiddeld kindertal per man (vanaf 1996) en de gemiddelde leeftijd van de vader (vanaf 1996).

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 8 september 2021:
De cijfers over 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2022 worden de definitieve cijfers over 2021 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Gemiddelde leeftijd van de moeder
Het rekenkundig gemiddelde van alle leeftijden van vrouwen die een levend geboren kind hebben gekregen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van geboorte van het kind is verstreken sinds de geboortedatum van de moeder.
Totaal alle kinderen
Gemiddelde leeftijd van de moeder voor alle levend geboren kinderen.

Levend geboren kind:
Kind dat na de geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.