Ondervonden delicten; letsel, emotionele gevolgen, hulpverlening,1997-2004

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen,
categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Delicten naar letsel van slachtoffers
In % van delicten met direct betrokken slachtoffers.
Direct betrokken slachtoffers:
- bij seksuele delicten en mishandeling: alle slachtoffers (= 100%).
- bij inbraak: slachtoffer was thuis ten tijde van voorval.
- bij zakkenrollerij: gestolene zat in kleding of tas van slachtoffer.
- bij doorrijden na ongeval: slachtoffer was verkeersdeelnemer of
passagier.
Wel letsel
Letsel totaal
Delicten emotionele gevolgen slachtoffer
Vraag: ' Houdt die gebeurtenis u nog bezig?'.
Emotionele gevolgen
Emotionele gevolgen totaal
Slachtoffers die op de vraag 'Houdt die gebeurtenis u nog bezig?'.
antwoorden er vaak aan te denken, er steeds over te piekeren, of
dat het voorval hun hele doen en laten beheerst.
Delicten met beroep op hulpverlening
Delicten waarbij het slachtoffer een hulpverlener of instantie
(anders dan politie) heeft geraadpleegd.