Ondervonden delicten; letsel, emotionele gevolgen, hulpverlening,1997-2004

Ondervonden delicten; letsel, emotionele gevolgen, hulpverlening,1997-2004

Achtergrondkenmerken Perioden Delicten naar letsel van slachtoffers Wel letsel Letsel totaal (%) Delicten emotionele gevolgen slachtoffer Emotionele gevolgen Emotionele gevolgen totaal (%) Delicten met beroep op hulpverlening (%)
Delicten totaal 1997 8,7 3,1
Delicten totaal 1998 8,1 3,9
Delicten totaal 1999 8,4 3,7
Delicten totaal 2000 9,1 3,1
Delicten totaal 2001 7,1 3,6
Delicten totaal 2002 8,0 3,2
Delicten totaal 2003 7,8 3,4
Delicten totaal 2004
Geweldsdelicten totaal 1997 11,6 8,2
Geweldsdelicten totaal 1998 11,8 10,0
Geweldsdelicten totaal 1999 12,1 9,2
Geweldsdelicten totaal 2000 12,5 9,2
Geweldsdelicten totaal 2001 10,2 7,5
Geweldsdelicten totaal 2002 13,5 10,2
Geweldsdelicten totaal 2003 10,4 10,1
Geweldsdelicten totaal 2004
Mishandeling 1997 49,5 14,8 15,6
Mishandeling 1998 45,2 18,5 14,9
Mishandeling 1999 47,1 11,6 12,6
Mishandeling 2000 44,1 18,0 14,5
Mishandeling 2001 42,6 11,9 8,7
Mishandeling 2002 44,8 22,2 20,1
Mishandeling 2003 47,4 15,6 14,7
Mishandeling 2004
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Frequentie: stopgezet per 1 januari 2005

Status van de cijfers

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
tekstuele aanpassingen in titels, onderwerpen,
categorieën en toelichtingen

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De dataverzameling voor deze reeks is stopgezet per 1 januari 2005.

Toelichting onderwerpen

Delicten naar letsel van slachtoffers
In % van delicten met direct betrokken slachtoffers.
Direct betrokken slachtoffers:
- bij seksuele delicten en mishandeling: alle slachtoffers (= 100%).
- bij inbraak: slachtoffer was thuis ten tijde van voorval.
- bij zakkenrollerij: gestolene zat in kleding of tas van slachtoffer.
- bij doorrijden na ongeval: slachtoffer was verkeersdeelnemer of
passagier.
Wel letsel
Letsel totaal
Delicten emotionele gevolgen slachtoffer
Vraag: ' Houdt die gebeurtenis u nog bezig?'.
Emotionele gevolgen
Emotionele gevolgen totaal
Slachtoffers die op de vraag 'Houdt die gebeurtenis u nog bezig?'.
antwoorden er vaak aan te denken, er steeds over te piekeren, of
dat het voorval hun hele doen en laten beheerst.
Delicten met beroep op hulpverlening
Delicten waarbij het slachtoffer een hulpverlener of instantie
(anders dan politie) heeft geraadpleegd.