Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken

Aandeel verkeersdeelnemers naar geslacht en achtergrondkenmerken

Populatie Geslacht Persoonskenmerken Perioden Participatiegraad: verkeersdeelnemers (%) Aandeel OV-gebruikers (%)
Hele bevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2000 82,9 7,5
Hele bevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2001 82,6 7,4
Hele bevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2002 82,3 7,0
Hele bevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2003 82,8 6,8
Hele bevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2004 84,0 7,2
Hele bevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2005 83,3 7,1
Hele bevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2006 82,8 7,0
Hele bevolking Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2007 83,1 7,2
Hele bevolking Mannen Totaal persoonskenmerken 2000 84,5 6,9
Hele bevolking Mannen Totaal persoonskenmerken 2001 84,0 6,9
Hele bevolking Mannen Totaal persoonskenmerken 2002 83,6 6,5
Hele bevolking Mannen Totaal persoonskenmerken 2003 84,5 6,4
Hele bevolking Mannen Totaal persoonskenmerken 2004 85,4 6,9
Hele bevolking Mannen Totaal persoonskenmerken 2005 84,8 6,6
Hele bevolking Mannen Totaal persoonskenmerken 2006 83,8 6,5
Hele bevolking Mannen Totaal persoonskenmerken 2007 84,2 6,6
Hele bevolking Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2000 81,4 8,1
Hele bevolking Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2001 81,2 7,9
Hele bevolking Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2002 80,9 7,5
Hele bevolking Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2003 81,2 7,3
Hele bevolking Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2004 82,7 7,5
Hele bevolking Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2005 81,8 7,6
Hele bevolking Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2006 81,8 7,6
Hele bevolking Vrouwen Totaal persoonskenmerken 2007 82,0 7,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u informatie over de verkeersdeelname van personen per
regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken (o.a. naar
persoonsinkomen, leeftijd of opleidingsniveau).

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in twee grootheden:
- Participatiegraad: percentage verkeersdeelnemers welke is afgeleid
uit het aandeel personen dat op de enquêtedag minimaal één verplaatsing
heeft gemaakt. Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een
reis afgelegd met één motief. Hierbij is een verkeersdeelnemer een persoon
die zich begeeft op de openbare weg, als voetganger of als gebruiker
(bestuurder of passagier) van een vervoermiddel.
- Aandeel Openbaarvervoergebruikers: afgeleid uit het aandeel
personen dat tijdens de dag van enquêtering minimaal één rit met het
openbaar vervoer heeft gemaakt.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens
afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Aandeel verkeersdeelnemers; geslacht en persoonskenmerken”. Zie ook paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Participatiegraad: verkeersdeelnemers
Participatiegraad: percentage verkeersdeelnemers welke is afgeleid uit
het aandeel personen dat op de enquêtedag minimaal één verplaatsing heeft
gemaakt. Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een
reis afgelegd met één motief. Hierbij is een verkeersdeelnemer een
persoon die zich begeeft op de openbare weg, als voetganger of als
gebruiker (bestuurder of passagier) van een vervoermiddel.
Aandeel OV-gebruikers
Aandeel Openbaarvervoergebruikers: afgeleid uit het aandeel personen dat
tijdens de dag van enquêtering minimaal één rit met het openbaar vervoer
heeft gemaakt.