Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 1999


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 1999.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 1999.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 1999

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijdMannen en vrouwenTotaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdMannenTotaal mannen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijdVrouwenTotaal vrouwen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingTotaal allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingWesterse allochtonen (aantal) Allochtonen naar herkomstgroeperingNiet-westerse allochtonen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingTotaal particuliere huishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingEénpersoonshuishoudens (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishoudens zonder kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingMeerpersoonshuishouden met kinderen (aantal) Particuliere huishoudens: samenstellingGemiddelde huishoudensgrootte (aantal) Lokalisering van de postcodeGemeentecode (code) Lokalisering van de postcodeGemeentenaam (naam)
1011 Amsterdam 8.460 4.475 3.990 2.635 1.715 920 5.680 3.960 950 765 1,45 363 Amsterdam
1012 Amsterdam 7.740 4.560 3.185 2.810 1.795 1.020 5.960 4.635 950 375 1,30 363 Amsterdam
1013 Amsterdam 18.660 9.450 9.205 7.955 2.615 5.335 11.090 6.940 1.840 2.315 1,65 363 Amsterdam
1014 Amsterdam 130 75 55 25 10 15 60 25 20 15 1,97 363 Amsterdam
1015 Amsterdam 14.610 7.405 7.200 4.190 2.985 1.205 10.280 7.285 1.755 1.240 1,42 363 Amsterdam
1016 Amsterdam 10.750 5.615 5.135 3.295 2.360 930 7.345 5.125 1.400 810 1,42 363 Amsterdam
1017 Amsterdam 11.740 6.280 5.455 3.710 2.785 925 8.105 5.695 1.505 905 1,44 363 Amsterdam
1018 Amsterdam 19.240 9.625 9.610 6.915 3.090 3.830 11.740 7.770 1.920 2.045 1,56 363 Amsterdam
1019 Amsterdam 10.070 5.280 4.790 3.480 1.415 2.065 5.375 2.490 1.525 1.370 1,87 363 Amsterdam
1021 Amsterdam 7.025 3.525 3.505 3.535 585 2.950 3.555 1.795 680 1.085 1,96 363 Amsterdam
1022 Amsterdam 1.445 765 675 685 90 590 740 405 140 190 1,95 363 Amsterdam
1023 Amsterdam 4.350 2.055 2.295 600 395 205 2.245 965 700 585 1,93 363 Amsterdam
1024 Amsterdam 12.395 5.860 6.530 6.030 1.135 4.895 5.745 2.315 1.365 2.065 2,14 363 Amsterdam
1025 Amsterdam 14.270 6.725 7.540 4.710 1.580 3.125 7.320 3.350 2.055 1.915 1,92 363 Amsterdam
1026 Amsterdam 425 220 205 30 35 0 195 70 55 70 2,17 363 Amsterdam
1027 Amsterdam 425 230 200 25 15 5 170 45 55 70 2,49 363 Amsterdam
1028 Amsterdam 600 305 295 50 35 10 240 80 60 105 2,49 363 Amsterdam
1031 Amsterdam 5.295 2.760 2.545 2.725 390 2.335 2.720 1.435 505 780 1,93 363 Amsterdam
1032 Amsterdam 5.210 2.465 2.750 1.205 320 895 2.595 1.085 675 830 2,01 363 Amsterdam
1033 Amsterdam 11.030 5.345 5.680 2.325 825 1.505 5.455 2.345 1.555 1.565 1,98 363 Amsterdam
1034 Amsterdam 13.775 6.355 7.425 5.430 1.175 4.260 6.445 2.610 1.560 2.275 2,11 363 Amsterdam
1035 Amsterdam 9.725 4.665 5.065 2.340 920 1.425 4.195 1.215 1.320 1.665 2,31 363 Amsterdam
1037 Amsterdam 150 80 75 15 10 5 65 10 25 25 2,38 363 Amsterdam
1041 Amsterdam 40 25 20 5 0 5 20 5 15 0 2,10 363 Amsterdam
1042 Amsterdam 35 20 10 5 0 0 15 0 5 5 2,82 363 Amsterdam
1043 Amsterdam 25 15 15 5 5 0 10 5 5 5 2,00 363 Amsterdam
1044 Amsterdam 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2,00 363 Amsterdam
1045 Amsterdam 20 15 5 10 5 5 20 15 0 0 1,22 363 Amsterdam
1046 Amsterdam 10 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1,75 363 Amsterdam
1047 Amsterdam 140 80 65 20 20 0 65 30 10 25 2,17 363 Amsterdam
1051 Amsterdam 11.850 6.335 5.520 5.345 1.630 3.715 7.685 5.200 1.260 1.225 1,54 363 Amsterdam
1052 Amsterdam 11.740 6.050 5.690 4.420 1.890 2.530 7.785 5.335 1.370 1.075 1,49 363 Amsterdam
1053 Amsterdam 14.985 7.685 7.305 6.205 2.345 3.855 10.150 7.105 1.655 1.390 1,47 363 Amsterdam
1054 Amsterdam 15.685 7.680 8.005 5.085 2.940 2.150 10.345 6.980 1.875 1.490 1,49 363 Amsterdam
1055 Amsterdam 19.405 9.570 9.830 10.810 1.850 8.955 10.435 5.615 2.200 2.615 1,86 363 Amsterdam
1056 Amsterdam 17.590 8.770 8.825 8.340 2.065 6.275 10.235 5.965 2.200 2.075 1,72 363 Amsterdam
1057 Amsterdam 16.915 8.480 8.435 9.115 2.020 7.095 9.595 5.530 1.890 2.180 1,75 363 Amsterdam
1058 Amsterdam 13.355 6.240 7.110 4.260 2.025 2.235 8.310 4.960 1.970 1.380 1,60 363 Amsterdam
1059 Amsterdam 5.615 2.720 2.890 1.935 860 1.075 3.450 2.070 815 565 1,60 363 Amsterdam
1060 Amsterdam 4.975 2.480 2.495 2.060 575 1.485 1.855 335 570 945 2,68 363 Amsterdam
1061 Amsterdam 10.465 5.200 5.265 8.350 655 7.695 3.975 1.500 645 1.830 2,61 363 Amsterdam
1062 Amsterdam 7.705 3.705 4.000 3.885 845 3.040 3.790 1.785 995 1.010 2,02 363 Amsterdam
1063 Amsterdam 11.330 5.580 5.745 5.880 1.150 4.730 5.665 2.720 1.330 1.620 1,99 363 Amsterdam
1064 Amsterdam 14.280 6.920 7.360 7.100 1.480 5.625 7.180 3.540 1.775 1.870 1,96 363 Amsterdam
1065 Amsterdam 9.835 4.470 5.365 3.945 1.145 2.805 4.980 2.335 1.405 1.235 1,91 363 Amsterdam
1066 Amsterdam 16.980 8.295 8.690 6.135 2.090 4.045 7.080 2.225 1.850 3.010 2,38 363 Amsterdam
1067 Amsterdam 15.835 7.545 8.290 7.935 1.500 6.440 6.610 2.260 1.625 2.730 2,35 363 Amsterdam
1068 Amsterdam 13.605 6.260 7.345 5.050 1.440 3.610 7.445 3.710 2.175 1.560 1,82 363 Amsterdam
1069 Amsterdam 20.640 9.930 10.705 9.950 2.035 7.915 9.410 3.990 2.205 3.210 2,15 363 Amsterdam
1071 Amsterdam 12.735 6.070 6.665 3.630 2.880 750 7.685 4.670 1.605 1.405 1,65 363 Amsterdam
1072 Amsterdam 13.395 6.685 6.705 5.350 2.250 3.100 8.805 5.900 1.830 1.075 1,50 363 Amsterdam
1073 Amsterdam 12.965 6.575 6.395 5.630 2.130 3.500 8.040 5.045 1.625 1.365 1,61 363 Amsterdam
1074 Amsterdam 7.890 3.845 4.040 3.340 1.185 2.160 4.775 2.995 955 825 1,63 363 Amsterdam
1075 Amsterdam 10.195 4.905 5.290 3.455 1.910 1.550 6.020 3.655 1.215 1.150 1,66 363 Amsterdam
1076 Amsterdam 8.720 4.000 4.715 2.905 1.355 1.550 5.445 3.275 1.160 1.010 1,60 363 Amsterdam
1077 Amsterdam 9.055 4.135 4.920 2.900 2.370 530 5.035 2.740 1.230 1.065 1,80 363 Amsterdam
1078 Amsterdam 13.695 6.190 7.505 4.160 2.440 1.715 8.170 4.590 1.980 1.600 1,68 363 Amsterdam
1079 Amsterdam 13.025 5.805 7.220 3.850 1.970 1.880 8.255 5.155 1.820 1.280 1,56 363 Amsterdam
1081 Amsterdam 4.090 1.735 2.355 1.025 735 290 2.390 1.340 645 400 1,69 363 Amsterdam
1082 Amsterdam 8.320 3.655 4.665 2.555 1.655 905 4.965 2.725 1.400 840 1,66 363 Amsterdam
1083 Amsterdam 5.885 2.585 3.305 1.755 1.205 555 3.235 1.750 1.025 465 1,64 363 Amsterdam
1091 Amsterdam 16.165 8.380 7.780 8.795 2.115 6.680 9.455 5.810 1.610 2.040 1,70 363 Amsterdam
1092 Amsterdam 8.850 4.475 4.380 5.055 1.035 4.020 4.760 2.705 830 1.225 1,86 363 Amsterdam
1093 Amsterdam 8.585 4.380 4.205 4.635 1.015 3.625 5.110 3.240 855 1.025 1,66 363 Amsterdam
1094 Amsterdam 13.350 7.020 6.330 9.095 1.360 7.735 7.350 4.320 1.260 1.770 1,81 363 Amsterdam
1095 Amsterdam 10.330 5.255 5.075 6.350 920 5.430 5.370 2.900 950 1.520 1,88 363 Amsterdam
1096 Amsterdam 900 495 405 260 175 90 500 255 170 85 1,71 363 Amsterdam
1097 Amsterdam 12.545 5.850 6.700 3.505 1.295 2.200 7.255 4.115 1.780 1.360 1,70 363 Amsterdam
1098 Amsterdam 9.925 4.685 5.240 2.195 1.405 785 5.015 2.145 1.485 1.385 1,98 363 Amsterdam
1101 Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 363 Amsterdam
1102 Amsterdam 21.130 10.665 10.470 17.470 1.515 15.960 11.015 5.755 1.670 3.595 1,91 363 Amsterdam
1103 Amsterdam 13.660 7.000 6.655 10.145 1.100 9.045 7.015 3.590 1.165 2.255 1,95 363 Amsterdam
1104 Amsterdam 14.200 6.840 7.370 10.710 1.230 9.480 6.950 3.390 1.110 2.455 2,03 363 Amsterdam
1105 Amsterdam 55 40 25 25 5 20 25 15 5 10 2,00 363 Amsterdam
1106 Amsterdam 19.170 9.070 10.100 9.605 1.925 7.675 8.685 3.445 1.715 3.520 2,21 363 Amsterdam
1107 Amsterdam 12.590 6.005 6.585 6.645 1.215 5.435 5.685 2.270 1.135 2.280 2,18 363 Amsterdam
1108 Amsterdam 2.785 1.410 1.380 890 455 440 1.700 1.000 450 250 1,59 363 Amsterdam
1109 Amsterdam 1.540 760 780 180 125 60 610 135 205 270 2,53 363 Amsterdam
Totaal Amsterdam 727.053 357.105 369.948 316.878 95.962 220.916 403.191 224.091 85.383 93.717 1,78 363 Amsterdam
Overig Amsterdam 675 390 290 195 135 60 420 290 55 70 1,58 363 Amsterdam
Bron: CBS.
Verklaring van tekens