Arbeidsomstandigheden; bedrijfsklassen 1997-2005

Arbeidsomstandigheden; bedrijfsklassen 1997-2005

Bedrijfsklassen SBI'93 Beroepsbevolking Perioden Arbeidsomstandigheden Totale groep (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Kracht gebruiken Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Kracht gebruiken Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Kracht gebruiken Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Kracht gebruiken Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Onder hoge tijdsdruk werken Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Onder hoge tijdsdruk werken Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Onder hoge tijdsdruk werken Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Onder hoge tijdsdruk werken Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik voertuigen Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik voertuigen Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik voertuigen Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik voertuigen Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan trilling door gereedschap Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan trilling door gereedschap Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan trilling door gereedschap Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan trilling door gereedschap Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan lawaai Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan lawaai Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan lawaai Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Blootstaan aan lawaai Nee (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik beeldscherm Ja, totaal (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik beeldscherm Ja, regelmatig (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik beeldscherm Ja, soms (x 1 000) Arbeidsomstandigheden Gebruik beeldscherm Nee (x 1 000)
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 1997 6.384 2.294 1.529 765 4.035 3.924 2.033 1.891 2.383 1.363 950 414 4.972 831 593 238 5.500 884 532 352 5.407 1.357 596 761 4.949 3.526 2.639 886 2.806
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 1998 6.587 2.296 1.508 788 4.231 4.089 2.150 1.939 2.410 1.346 937 410 5.186 818 585 233 5.711 868 520 349 5.619 1.355 593 762 5.151 3.789 2.846 943 2.740
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 1999 6.768 2.435 1.558 878 4.334 4.205 2.217 1.988 2.478 1.394 983 412 5.386 861 621 240 5.917 890 542 348 5.844 1.420 618 802 5.328 4.027 3.018 1.009 2.747
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 2000 6.917 2.496 1.575 921 4.389 4.091 2.140 1.951 2.748 1.425 1.006 419 5.465 841 592 249 6.042 955 594 361 5.896 1.468 639 829 5.395 4.079 2.964 1.115 2.811
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 2001 voor revisie 7.021 2.586 1.626 960 4.450 4.092 2.085 2.007 2.853 1.469 1.008 462 5.576 877 614 262 6.168 982 583 400 6.016 1.541 648 893 5.469 4.289 3.144 1.145 2.755
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 2001 na revisie 6.935 2.586 1.626 960 4.450 4.001 2.029 1.972 2.857 1.469 1.008 462 5.576 877 614 262 6.168 982 583 400 6.016 1.541 648 893 5.469 4.289 3.144 1.145 2.755
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 2002 7.010 2.553 1.620 933 4.420 4.063 1.975 2.088 2.866 1.471 1.055 416 5.506 894 642 252 6.080 971 608 363 5.965 1.557 690 867 5.390 4.332 3.203 1.129 2.642
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 2003 6.968 2.547 1.560 987 4.356 3.975 1.896 2.079 2.917 . . . . . . . . . . . . 1.546 642 904 5.330 4.350 3.255 1.095 2.554
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 2004 6.941 2.587 1.642 946 4.264 4.073 1.841 2.232 2.795 . . . . . . . . . . . . 1.552 691 861 5.268 4.363 3.247 1.116 2.489
A-Q alle economische activiteiten Werkzame beroepsbevolking 2005 6.973 2.552 1.728 824 4.312 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.481 683 799 5.357 . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over arbeidsomstandigheden van de werkzame beroepsbevolking. Het gaat hierbij om gegevens over kracht gebruiken, onder hoge tijdsdruk werken, blootstaan aan trillingen door gebruik voertuigen of gereedschappen, blootstaan aan lawaai en beeldschermgebruik. De cijfers worden absoluut en in procenten gepresenteerd, per bedrijfsklasse.

De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking (EBB). Vanaf 2006 zitten de vragen over arbeidsomstandigheden niet meer in de EBB. Vergelijkbare vragen zitten nu in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA heeft deze gegevens beschikbaar vanaf 2005.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 26 oktober 2012:
De gegevens over de verschillende bedrijfsklassen die voorheen niet beschikbaar waren voor deze tabel, zijn weer aan deze tabel toegevoegd. Daarnaast zijn voor alle jaren de gegevens geactualiseerd volgens de nieuwe weging van de EBB.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsomstandigheden
Aantallen mensen dat bloot staat aan verschillende vormen van
arbeidsomstandigheden.
Totale groep
Omvang van de werkzame beroepsbevolking (werknemers of zelfstandigen).
Kracht gebruiken
Doet u werk waarbij u veel kracht moet zetten, bijvoorbeeld bij tillen,
duwen, trekken, sjouwen of gebruikt u in uw werk gereedschappen en
apparaten waarbij u veel kracht moet zetten?
(1) ja, regelmatig (2) ja, soms (3) nee.
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Onder hoge tijdsdruk werken
Moet u onder hoge tijdsdruk werken?
(1) ja, regelmatig (2) ja, soms (3) nee.
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Gebruik voertuigen
Maakt u bij uw werk gebruik van een vrachtauto, heftruck, bulldozer, grasmaaier of een dergelijk soort voertuig?
(1) ja, regelmatig (2) ja, soms (3) nee.
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Blootstaan aan trilling door gereedschap
Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap of apparaat dat trillingen veroorzaakt?
(1) ja, regelmatig (2) ja, soms (3) nee.
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Blootstaan trilling:voertuig/gereedschap
Blootstaan aan trillingen door voertuigen en/of gereedschap.
Maakt u bij uw werk gebruik van een vrachtauto, heftruck, bulldozer, grasmaaier of een dergelijk soort voertuig, dat trillingen veroorzaakt?
en/of.
Maakt u bij uw werk gebruik van een gereedschap of apparaat dat
trillingen veroorzaakt?
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Blootstaan aan lawaai
Is er op uw werkplek zoveel lawaai dat u hard moet praten om u
verstaanbaar te maken?
(1) ja, regelmatig (2) ja, soms (3) nee.
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee
Gebruik beeldscherm
Werkt u achter een beeldscherm?
(1) ja, regelmatig (2) ja, soms (3) nee.
Ja, totaal
Ja, regelmatig
Ja, soms
Nee