Motorfietsbedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999


Motorfietsbedrijven (SBI 504)
Groothandel, handelsbemiddeling en detailhandel in en reparatie van
motorfietsen en onderdelen en accessoires daarvan.
Deze publicatie bevat de belangrijkste uitkomsten van een enquête die het
CBS jaarlijks houdt onder bedrijven binnen deze bedrijfstak op basis van
een steekproefonderzoek. De enquête heeft ten doel de productie, het
verbruik en de toegevoegde waarde in kaart te brengen naar een groot aantal
economische activiteiten. De uitkomsten worden ingepast in het stelsel van
de Nationale Rekeningen.
In verslagjaar 2000 is een groot aantal veranderingen doorgevoerd in
methoden en procedures rond de productiestatistieken.
Verslagjaar 2000 is daarmee een soort aanloopjaar, waarin (nog) niet tot
publicatie van alle variabelen in detail kan worden overgegaan. Verder zijn
de uitkomsten voor verslagjaar 2000 (en later) niet zonder meer
vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
Om die reden is besloten de uitkomsten vanaf verslagjaar 2000 op te nemen
in een nieuwe publicatie "Kerncijfers dienstverlening".

Gegevens beschikbaar van: 1996 t/m 1999
Frequentie: Stopgezet.

Motorfietsbedrijven; bedrijfsresultaten per omzetklasse 1996-1999

Omzetklassen Perioden Winst- en verliesrekeningBedrijven (x 100) Winst- en verliesrekeningBedrijfsopbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetTotaal netto-omzet (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetVerleende diensten (mln euro) Winst- en verliesrekeningNetto-omzetHandelsgoederen (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige opbrengsten (mln euro) Winst- en verliesrekeningTotaal bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenKostprijs van de omzet (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenPersoneelskosten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenAfschrijvingen (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningBedrijfslastenOverige bedrijfslasten (in % van de bedrijfslasten) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenHuisvestingskosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenInventaris- en machinekosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAutokosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenVerkoopkosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningOverige bedrijfslastenAndere kosten (mln euro) Winst- en verliesrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) Winst- en verliesrekeningSaldo financiële resultaten (mln euro) Winst- en verliesrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) Winst- en verliesrekeningBruto winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningOperationele winstmarge (%) Winst- en verliesrekeningWinstmarge voor belastingen (%) Winst- en verliesrekeningInvesteringsquote (%) Winst- en verliesrekeningNetto-omzet per fte (1 000 euro) Winst- en verliesrekeningLoonkosten per fte (1 000 euro) OmzetspecificatieNetto-omzet (mln euro) OmzetspecificatieHandel inNieuwe motorfietsen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inGebruikte motorfietsen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inBromfietsen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inOnderdelen en accessoires (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inW.o. motorkleding en helmen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieHandel inOverige activiteiten (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenReparaties incl. gebruikte onderdelen (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenVerhuur (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenUitbesteed werk (in % van de netto-omzet) OmzetspecificatieVerleende dienstenOverige dienstverlening (in % van de netto-omzet) PersoneelskostenOntvangsten voor uitleen en subsidie (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenTotaal personeelskosten (mln euro) PersoneelskostenBruto lonen en salarissen (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenSociale lasten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenPensioenpremies (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten uitzendkrachten (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenKosten ingeleend personeel (in % van de personeelskosten) PersoneelskostenOverige personeelskosten (in % van de personeelskosten) Overige bedrijfslastenTotaal overige bedrijfslasten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenTotaal huisvestingskosten (mln euro) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenBetaalde huren, pachten e.d. van leasing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOnroerende zaakbelasting, milieuheffing (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenEnergiekosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenReparatie- en onderhoudskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenVerzekeringen (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenHuisvestingskostenOverige huisvestingskosten (in % van de huisvestingskosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenTotaal inventaris- en machinekosten (mln euro) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOnderhoudskosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenInventaris- en machinekostenOverige inventaris- en machinekosten (in % van de inventaris- en machinekosten) Overige bedrijfslastenAutokostenTotaal autokosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAutokostenBetaalde huren en kosten van oper. lease (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenBrandstof (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenAutokostenOverige autokosten (in % van de autokosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenTotaal verkoopkosten (mln euro) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReclame- en advertentiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenReis-, verblijfs- en representatiekosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenVerkoopkostenOverige verkoopkosten (in % van de verkoopkosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenTotaal andere kosten (mln euro) Overige bedrijfslastenAndere kostenAccountants- en adviesdiensten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenKantoorbenodigdh.,drukwerk vakliteratuur (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige verzekeringen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige kostprijsverhogende belastingen (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenCommunicatiekosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenBeheerskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenOverige automatiseringskosten (in % van de andere kosten) Overige bedrijfslastenAndere kostenNog niet eerder genoemde bedrijfskosten (in % van de andere kosten) Werkzame personenTotaal aantal werkzame personen (x 100) Werkzame personenWerknemers op de loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenWerknemers niet op loonlijst (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenOverig personeel (in % van het aantal werkzame personen) Werkzame personenAantal vte (x 100) InvesteringenTotaal investeringen (mln euro) InvesteringenMateriële vaste activaTotaal materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaBedrijfsruimten (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaVervoermiddelen (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaComputers (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige machines, apparaten e.d. (in % van de investeringen) InvesteringenMateriële vaste activaOverige materiële vaste activa (in % van de investeringen) InvesteringenTotaal immateriële vaste activa (in % van de investeringen)
Totaal SBI 504 1996 7,2 753 750 27 723 3 715 84,0 6,8 1,8 7,5 54 14 2 4 17 17 37 -14 23 19,9 3,0 3,1 2,2 308,2 28,5 750 31,7 25,3 2,2 35,3 4,6 1,8 3,2 0,2 0,1 0,1 1,0 48 80,5 8,3 3,9 3,2 1,3 4,0 54 14 56,5 2,0 16,8 12,9 4,5 7,2 2 11,9 50,7 37,4 4 12,7 31,7 55,6 17 60,5 13,0 26,5 17 17,8 9,4 12,4 1,4 15,2 19,3 7,3 17,1 26 69,4 27,5 3,1 24 17 99,5 42,0 12,9 3,6 13,4 27,7 0,5
Totaal SBI 504 1997 7,5 756 755 39 716 1 717 84,0 7,1 1,9 7,0 50 12 2 4 16 16 39 -11 28 20,2 3,6 3,7 1,3 299,6 30,2 755 30,5 25,1 2,9 34,0 4,8 2,4 4,5 0,2 0,1 0,3 0,8 51 78,7 8,3 4,0 3,8 0,3 5,6 50 12 52,6 3,2 19,7 8,9 5,7 9,9 2 12,5 37,2 50,2 4 10,9 30,7 58,4 16 55,5 12,4 32,1 16 19,9 10,6 13,9 3,9 15,7 16,2 6,9 13,0 27 67,2 30,0 2,8 25 10 98,9 16,4 39,8 7,6 19,7 15,4 1,1
Totaal SBI 504 1998 7,7 776 774 33 741 2 740 84,5 7,0 1,9 6,6 49 13 2 4 15 15 35 -13 22 19,1 3,0 2,8 1,0 . . 774 30,5 24,6 3,6 34,6 4,5 2,4 3,9 0,2 0,0 0,1 1,4 51 75,5 10,1 4,6 5,0 0,9 5,3 49 13 . . . . . . 2 . . . 4 . . . 15 . . . 15 . . . . . . . . 28 67,1 29,2 3,7 25 8 99,1 12,1 38,3 15,6 11,4 21,6 0,9
Totaal SBI 504 1999 7,8 863 857 31 826 6 817 85,0 6,9 1,5 6,6 54 14 2 4 17 17 47 -11 36 19,0 4,1 4,2 2,9 . . 857 31,7 23,0 3,8 35,8 2,9 2,1 3,2 0,0 0,1 0,1 0,8 56 71,2 9,7 5,0 7,0 1,3 6,7 54 14 . . . . . . 2 . . . 4 . . . 17 . . . 17 . . . . . . . . 29 67,9 27,2 5,0 26 25 96,7 28,9 11,5 4,0 16,2 36,1 3,3
Tot 750 000 euro 1996 5,3 102 101 9 92 1 95 79,7 4,5 2,5 13,3 13 4 1 1 3 4 7 -2 5 25,5 5,0 5,0 4,8 124,0 18,0 101 17,3 36,1 0,4 34,8 1,2 2,5 7,3 0,4 0,5 0,8 2,3 4 78,3 7,8 3,9 2,1 5,1 5,1 13 4 60,6 3,2 16,6 7,5 4,3 7,7 1 6,1 57,1 36,9 1 2,3 37,9 59,7 3 63,1 18,8 18,0 4 22,1 8,3 13,8 1,9 13,3 11,6 1,4 27,7 9 33,2 66,4 0,5 8 5 99,5 41,6 17,2 1,7 13,3 25,7 0,5
Tot 750 000 euro 1997 5,8 118 118 13 104 0 108 82,5 4,3 2,4 10,8 12 3 0 2 3 4 10 -2 8 24,2 6,7 6,8 2,8 126,0 17,3 118 20,0 39,5 0,1 27,8 1,1 1,1 9,5 0,2 0,6 1,1 0,4 5 81,5 11,2 2,7 1,3 1,1 2,6 12 3 49,7 5,2 21,4 8,9 7,4 7,4 0 6,0 45,1 48,9 2 8,2 32,1 59,8 3 57,2 18,7 24,1 4 24,4 9,8 12,5 5,9 14,5 9,0 0,7 23,2 10 33,4 65,7 0,9 9 3 99,4 12,8 61,7 7,3 15,0 2,6 0,6
Tot 750 000 euro 1998 6,1 128 127 13 114 1 118 82,2 5,2 2,2 10,4 12 3 1 2 2 4 10 -2 8 24,1 6,2 6,6 1,7 . . 127 17,0 41,0 2,9 27,4 1,5 1,2 9,8 0,2 0,1 0,5 0,9 6 82,2 13,0 3,1 0,4 0,2 2,0 12 3 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 2 . . . 4 . . . . . . . . 11 39,7 59,3 1,0 10 2 99,8 19,1 51,1 3,1 13,3 13,2 0,2
Tot 750 000 euro 1999 6,1 125 124 12 113 1 114 83,0 4,8 2,1 10,1 12 3 0 1 2 4 11 -2 9 23,8 7,1 7,1 3,0 . . 124 16,1 41,4 4,9 27,3 0,8 1,0 9,0 0,1 0,1 0,2 1,8 5 79,6 10,3 3,2 1,9 3,9 2,9 12 3 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 4 . . . . . . . . 10 35,3 62,0 2,7 9 4 97,6 25,4 26,1 2,1 16,6 27,4 2,4
750 000 tot 2 000 000 euro 1996 1,2 132 131 7 124 1 127 83,7 6,9 1,2 8,2 10 3 0 1 3 4 5 -1 4 19,1 2,3 2,7 2,6 269,9 23,3 131 27,3 34,1 2,1 30,6 3,7 0,4 5,4 0,1 0,1 0,1 0,7 9 86,8 7,6 2,7 - 0,1 3,6 10 3 61,2 2,2 16,0 10,2 4,2 6,3 0 5,8 41,1 53,0 1 15,9 30,9 53,2 3 59,1 10,9 30,1 4 18,3 8,4 10,6 0,9 15,0 27,9 1,7 17,2 5 79,1 20,9 - 5 3 99,0 54,2 8,3 3,5 9,1 24,0 1,0
750 000 tot 2 000 000 euro 1997 1,1 137 137 9 128 0 129 82,8 8,0 1,6 7,6 10 2 0 1 2 4 8 -2 6 21,9 4,3 4,1 2,2 259,0 26,6 137 26,3 40,4 1,3 23,2 2,3 2,1 6,0 0,3 0,0 0,4 0,6 10 78,1 9,0 3,0 0,0 0,8 9,6 10 2 53,3 4,6 22,7 7,0 6,3 6,2 0 5,9 58,6 35,5 1 4,9 32,0 63,2 2 60,3 9,8 29,9 4 21,6 8,6 15,9 8,8 14,2 21,9 1,4 7,6 6 75,4 23,8 0,7 5 3 99,6 25,7 31,9 3,5 9,8 28,8 0,4
750 000 tot 2 000 000 euro 1998 1,1 132 131 10 121 1 124 85,2 6,8 1,6 6,4 8 2 0 1 2 3 7 -1 6 19,1 3,9 4,5 1,4 . . 131 28,2 43,5 1,5 17,6 3,2 1,8 7,0 0,3 0,0 0,1 0,8 8 79,2 10,7 4,0 0,2 2,1 4,5 8 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . . . . . . 5 73,2 25,8 1,0 4 2 99,9 4,0 62,1 9,1 9,7 15,0 0,1
750 000 tot 2 000 000 euro 1999 1,1 139 138 8 130 1 132 84,6 7,0 1,4 7,0 9 2 0 1 2 3 6 -1 5 18,8 2,6 3,3 1,3 . . 138 27,8 42,8 3,1 19,9 5,0 0,7 5,3 0,0 0,0 0,3 1,1 9 75,8 11,3 4,8 0,3 4,2 4,9 9 2 . . . . . . 0 . . . 1 . . . 2 . . . 3 . . . . . . . . 6 73,4 21,9 4,7 5 2 97,7 21,1 36,7 6,5 25,8 7,6 2,3
2 000 000 tot 3 000 000 euro 1996 0,2 52 52 1 51 0 50 87,8 6,6 0,9 4,7 2 1 0 0 1 1 2 0 2 15,9 3,8 3,9 0,8 361,5 24,7 52 33,7 36,8 0,5 24,9 7,6 1,5 2,2 0,1 0,2 0,0 0,5 3 83,0 7,7 2,9 - 3,4 3,4 2 1 50,5 1,2 20,3 12,8 4,1 11,1 0 7,9 23,0 69,0 0 - 39,6 60,4 1 62,5 10,1 27,4 1 21,5 13,9 17,5 0,1 18,0 11,4 3,1 14,6 1 90,0 5,4 4,7 1 0 100,0 22,4 37,8 11,1 22,8 5,9 -
2 000 000 tot 3 000 000 euro 1997 0,3 68 67 7 60 1 65 84,8 8,1 1,5 5,7 4 1 0 0 1 1 3 -1 2 18,3 2,8 2,8 1,0 351,0 28,9 67 25,7 33,7 2,6 24,5 6,0 2,8 10,3 0,2 0,1 0,0 1,3 5 86,4 6,8 3,2 - 0,6 4,4 4 1 56,6 1,9 20,8 10,3 1,7 8,7 0 9,5 23,4 67,2 0 - 45,2 54,8 1 66,5 8,0 25,5 1 19,1 12,9 19,3 0,1 13,4 13,8 1,7 19,8 2 95,6 4,4 0,0 2 1 98,5 16,2 34,9 13,6 26,2 7,6 1,5
2 000 000 tot 3 000 000 euro 1998 0,2 39 38 1 38 1 38 83,5 8,9 1,2 6,4 2 1 0 0 1 1 1 0 1 18,2 1,5 1,6 1,2 . . 38 26,1 34,4 3,9 33,4 9,3 0,4 1,7 0,1 0,1 - 2,0 3 83,4 10,2 3,2 0,1 0,4 4,6 2 1 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 1 92,8 7,9 -0,8 1 0 100,0 8,5 62,1 12,5 8,6 8,3 -
2 000 000 tot 3 000 000 euro 1999 0,2 40 40 1 39 0 39 84,0 8,9 1,2 5,9 2 1 0 0 1 1 1 0 1 17,9 2,2 2,5 1,9 . . 40 30,8 34,6 1,1 30,6 1,9 0,2 2,1 0,0 0,0 0,6 2,0 3 81,5 11,7 3,3 0,4 0,2 4,9 2 1 . . . . . . 0 . . . 0 . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . 1 94,9 5,8 -0,7 1 1 97,5 24,7 15,5 9,4 5,2 42,6 2,5
3 000 000 euro en meer 1996 0,5 467 466 9 456 1 444 84,5 7,2 1,9 6,4 28 7 1 2 11 8 23 -11 12 19,3 2,7 2,6 1,7 471,7 33,8 466 35,9 19,3 2,8 38,0 5,3 2,1 1,8 0,2 0,0 0,0 1,0 32 78,8 8,6 4,3 4,5 0,9 4,0 28 7 53,0 1,4 17,0 16,9 4,8 6,9 1 19,7 51,8 28,5 2 20,0 26,7 53,3 11 60,1 12,3 27,6 8 14,9 9,9 12,0 1,6 16,1 20,2 13,6 11,7 10 92,2 1,0 6,8 10 8 99,7 38,0 10,9 4,4 14,7 31,7 0,3
3 000 000 euro en meer 1997 0,4 433 432 9 423 1 415 84,7 7,4 1,9 6,0 25 6 1 1 10 6 18 -6 12 18,8 2,7 2,8 0,7 501,4 36,5 432 35,4 15,0 4,2 40,6 6,4 2,8 1,7 0,2 0,0 0,1 0,8 31 77,2 7,8 4,6 6,1 0,0 4,9 25 6 52,9 2,2 17,7 9,3 5,5 12,4 1 16,3 30,5 53,2 1 19,6 25,6 54,8 10 52,8 11,9 35,4 6 15,9 12,0 12,5 0,0 17,9 17,9 15,9 7,9 9 92,8 0,5 6,7 9 3 97,7 11,1 25,4 10,8 32,9 17,5 2,3
3 000 000 euro en meer 1998 0,4 477 477 9 468 0 461 85,0 7,3 2,0 5,7 26 7 1 2 9 7 17 -10 7 17,9 2,0 1,4 0,7 . . 477 35,1 14,3 4,4 41,4 5,3 3,0 1,7 0,1 0,0 0,1 1,5 34 72,5 9,4 5,2 7,5 0,8 6,2 26 7 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 9 . . . 7 . . . . . . . . 10 90,7 0,8 8,5 10 3 97,9 12,4 13,4 27,9 11,6 32,7 2,1
3 000 000 euro en meer 1999 0,4 560 555 10 545 5 531 85,6 7,2 1,5 5,8 31 8 1 2 11 9 28 -6 22 18,1 3,9 3,9 3,3 . . 555 36,2 13,2 3,9 42,0 2,9 2,9 1,5 0,0 0,1 0,0 0,5 38 68,0 9,0 5,4 9,9 0,3 7,8 31 8 . . . . . . 1 . . . 2 . . . 11 . . . 9 . . . . . . . . 11 91,2 1,0 7,9 10 18 96,3 30,5 6,0 3,9 15,6 40,3 3,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens