Faillissementen; rechtsvorm en bedrijfstak SBI'93, jan. 1993 - apr. 2014


Deze tabel bevat de aantallen faillissementen die per maand door de rechter in Nederland zijn uitgesproken. De cijfers worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die naderhand nietig zijn verklaard. De tabel toont het aantal uitgesproken faillissementen van natuurlijke personen, eenmanszaken en bedrijven en instellingen. Voor bedrijven, instellingen en eenmanszaken is een nadere uitsplitsing naar bedrijfsactiviteit beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Faillissementen; rechtsvorm en bedrijfstak SBI'93, jan. 1993 - apr. 2014

Perioden Faillissementen naar rechtsvormTotaal uitgesproken faillissementen (aantal) Faillissementen naar rechtsvormEenmanszaken en vennootschappen e.d.Totaal uitgesproken faillissementen (aantal) Faillissementen naar rechtsvormEenmanszaken en vennootschappen e.d.Eenmanszaken (aantal) Faillissementen naar rechtsvormEenmanszaken en vennootschappen e.d.Vennootschappen e.d. (aantal) Faillissementen naar rechtsvormNatuurlijke personen zonder eenmanszaakTotaal uitgesproken faillissementen (aantal) Faillissementen naar rechtsvormNatuurlijke personen zonder eenmanszaakVennoten (aantal) Faillissementen naar rechtsvormNatuurlijke personen zonder eenmanszaakOverige natuurlijke personen (aantal)
2013 augustus 866 687 79 608 179 48 131
2013 september 875 682 86 596 193 62 131
2013 3e kwartaal 2.887 2.266 282 1.984 621 163 458
2013 oktober 1.116 844 100 744 272 71 201
2013 november 903 687 105 582 216 57 159
2013 december 887 671 76 595 216 38 178
2013 4e kwartaal 2.906 2.202 281 1.921 704 166 538
2013 12.306 9.456 1.181 8.275 2.850 691 2.159
2014 januari 948 707 112 595 241 75 166
2014 februari 898 696 78 618 202 51 151
2014 maart 773 598 72 526 175 27 148
2014 1e kwartaal 2.619 2.001 262 1.739 618 153 465
2014 april 988 812 112 700 176 46 130
Bron: CBS.
Verklaring van tekens