Veranderingen in de woningvoorraad; 1995-2011


Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de Woningstatistiek. In deze tabel worden de volgende gegevens over de woningbouw gepubliceerd:
- de woningvoorraad begin periode en einde periode;
- het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen naar eigendom;
- de overige toevoegingen naar eigendom;
- de woningvoorraadonttrekkingen naar eigendom;
- de saldovermeerdering van de woningvoorraad;
- de administratieve correcties op de woningvoorraad.

Deze gegevens worden verder uitgesplitst naar de volgende regionale indelingen:
- Landsdelen, Provincies, Stadsgewesten, Grootstedelijke agglomeraties, COROP-gebieden, en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995, per kwartaal

Gecorrigeerd per: 22 november 2013
Reden correctie: De cijfers van de landsdelen van het 1ste en 3e kwartaal van 2002 zijn aangepast aan de telling van de onderliggende gemeenten.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 30-11-2012.

Reden van stopzetting:
De gegevens over de woningvoorraad komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG); deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken. De woningvoorraadcijfers vanaf januari 2012 worden gepubliceerd in andere maand- en jaartabellen (zie paragraaf 3).

Voor cijfers over bouwvergunningen en gegevens over veranderingen in de woningvoorraad vanaf 2012 zie de themapagina Bouwen en wonen (zie ook paragraaf 3).

Veranderingen in de woningvoorraad; 1995-2011

Regio's Perioden Woningvoorraad begin periode (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging totaal (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging door nieuwbouw (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging anderszins (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging naar eigendomTotaal huurwoningen toevoegingen (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging naar eigendomNieuwbouw huurwoningen (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging naar eigendomToevoegings anderszins huurwoningen (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging naar eigendomTotaal eigen woningen toevoegingen (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging naar eigendomNieuwbouw eigen woningen (aantal) Woningvoorraad toevoegingenWoningvoorraad toevoeging naar eigendomToevoeging anderszins eigen woningen (aantal) Woningvoorraad onttrekkingenTotaal woningonttrekkingen (aantal) Woningvoorraad onttrekkingenHuurwoningonttrekkingen (aantal) Woningvoorraad onttrekkingenEigen woningonttrekkingen (aantal) Woningvoorraad saldo vermeerdering (aantal) Woningvoorraad administratieve correctie (aantal) Woningvoorraad einde periode (aantal)
Nederland 2010 7.172.436 62.003 55.999 6.004 24.930 21.430 3.500 37.073 34.569 2.504 15.110 11.765 3.345 46.893 -1.526 7.217.803
Nederland 2011 7.217.803 65.339 57.703 7.636 26.505 22.466 4.039 38.834 35.237 3.597 14.467 10.940 3.527 50.872 -2.380 7.266.295
Groningen (PV) 2010 253.984 1.638 1.539 99 602 543 59 1.036 996 40 914 695 219 724 -31 254.677
Groningen (PV) 2011 254.677 2.354 1.883 471 1.342 1.116 226 1.012 767 245 833 430 403 1.521 -241 255.957
Friesland (PV) 2010 281.632 1.726 1.567 159 850 754 96 876 813 63 528 360 168 1.198 -141 282.689
Friesland (PV) 2011 282.689 1.735 1.515 220 762 664 98 973 851 122 489 325 164 1.246 98 284.033
Drenthe (PV) 2010 207.887 1.002 987 15 323 319 4 679 668 11 206 122 84 796 -221 208.462
Drenthe (PV) 2011 208.462 789 775 14 192 190 2 597 585 12 300 204 96 489 -40 208.911
Overijssel (PV) 2010 463.780 3.738 3.469 269 1.378 1.219 159 2.360 2.250 110 1.351 1.055 296 2.387 -231 465.936
Overijssel (PV) 2011 465.936 4.783 4.529 254 1.579 1.440 139 3.204 3.089 115 1.292 970 322 3.491 15 469.442
Flevoland (PV) 2010 151.282 2.643 2.633 10 1.004 998 6 1.639 1.635 4 27 - 27 2.616 -45 153.853
Flevoland (PV) 2011 153.853 1.966 1.899 67 537 492 45 1.429 1.407 22 43 18 25 1.923 -57 155.719
Gelderland (PV) 2010 816.894 7.146 6.498 648 2.543 2.345 198 4.603 4.153 450 1.596 1.196 400 5.550 -258 822.186
Gelderland (PV) 2011 822.186 8.611 7.163 1.448 3.211 2.607 604 5.400 4.556 844 867 404 463 7.744 -484 829.446
Utrecht (PV) 2010 506.189 3.701 3.465 236 1.342 1.253 89 2.359 2.212 147 271 26 245 3.430 232 509.851
Utrecht (PV) 2011 509.851 5.491 4.630 861 1.752 1.704 48 3.739 2.926 813 786 443 343 4.705 -720 513.836
Noord-Holland (PV) 2010 1.218.453 11.650 9.895 1.755 5.003 3.919 1.084 6.647 5.976 671 3.614 3.055 559 8.036 -611 1.225.878
Noord-Holland (PV) 2011 1.225.878 11.457 9.462 1.995 5.361 3.999 1.362 6.096 5.463 633 2.768 2.320 448 8.689 -50 1.234.517
Zuid-Holland (PV) 2010 1.567.536 15.069 13.161 1.908 6.582 5.251 1.331 8.487 7.910 577 3.534 2.921 613 11.535 -190 1.578.881
Zuid-Holland (PV) 2011 1.578.881 13.267 12.067 1.200 5.141 4.279 862 8.126 7.788 338 4.552 3.989 563 8.715 -195 1.587.401
Zeeland (PV) 2010 175.849 1.043 954 89 457 416 41 586 538 48 375 328 47 668 -29 176.488
Zeeland (PV) 2011 176.488 1.315 1.251 64 487 456 31 828 795 33 199 139 60 1.116 13 177.617
Noord-Brabant (PV) 2010 1.026.222 8.923 8.513 410 2.927 2.728 199 5.996 5.785 211 1.652 1.103 549 7.271 -70 1.033.423
Noord-Brabant (PV) 2011 1.033.423 10.528 9.867 661 4.491 4.081 410 6.037 5.786 251 1.664 1.149 515 8.864 -516 1.041.771
Limburg (PV) 2010 502.728 3.724 3.318 406 1.919 1.685 234 1.805 1.633 172 1.042 904 138 2.682 69 505.479
Limburg (PV) 2011 505.479 3.043 2.662 381 1.650 1.438 212 1.393 1.224 169 674 549 125 2.369 -203 507.645
Bron: CBS.
Verklaring van tekens