Civiele rechtspraak, 1997 - 2000

Civiele rechtspraak, 1997 - 2000

Perioden Kantongerechten Civiele contentieuze zaken Ter zitting gebrachte zaken Totaal ter zitting gebracht (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken Ter zitting gebrachte zaken Arbeidszaken (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken Ter zitting gebrachte zaken Vorderingen in huurzaken (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken Ter zitting gebrachte zaken Overige vorderingen in huurzaken (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken Ter zitting gebrachte zaken Overige zaken (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken Niet voor hoger beroep vatbaar (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode beëindigd Totaal beëindigde zaken (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode beëindigd Bij eindvonnis afgedane zaken Totaal bij eindvonnis afgedaan (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode beëindigd Bij eindvonnis afgedane zaken Eindvonnis afgedane arbeidszaken (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode beëindigd Bij eindvonnis afgedane zaken Eindvonnissen in voorlopige voorziening (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode beëindigd Bij eindvonnis afgedane zaken Overige eindvonnissen (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode beëindigd Anders beëindigde zaken (x 1 000) Kantongerechten Civiele contentieuze zaken Gewezen incidentele vonnissen (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend Totaal ingediend (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend Huurzaken (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend Arbeidszaken ex. art. 7:685 BW (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend Overige zaken (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken Eindbeschikkingen Totaal eindbeschikkingen (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken Eindbeschikkingen Huurzaken (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken Eindbeschikkingen Arbeidszaken ex. art. 7:685 BW (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken Eindbeschikkingen Familiezaken Totaal familiezaken (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken Eindbeschikkingen Familiezaken M.b.t. regeling ouderlijk gezag/voogdij (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken Eindbeschikkingen Familiezaken M.b.t. instelling/opheffing (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken Eindbeschikkingen Familiezaken Overige familiezaken (x 1 000) Kantongerechten Extra-judiciële zaken Eindbeschikkingen Overige eindbeschikkingen (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Civiele contentieuze zaken Ter zitting gebrachte zaken Totaal ter zitting gebracht (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Civiele contentieuze zaken Ter zitting gebrachte zaken Kort gedingen (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Civiele contentieuze zaken Ter zitting gebrachte zaken Overige zaken (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Civiele contentieuze zaken Afgedaan bij eindvonnis Totaal afgedaan bij eindvonnis (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Civiele contentieuze zaken Afgedaan bij eindvonnis Kort gedingen (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Civiele contentieuze zaken Afgedaan bij eindvonnis Overige zaken (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Ingediend Totaal ingediend (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Ingediend Echtscheidingsverzoeken (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Ingediend Ondertoezichtstelling van minderjarigen (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Ingediend Gezag over minderjarigen (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Ingediend Adoptie en herroeping adoptie (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Ingediend Verzoeken tot faillietverklaring (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Ingediend Overig ingediend (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Afgedaan bij beschikking/vonnis Totaal afgedaan (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Afgedaan bij beschikking/vonnis Echtscheidingsverzoeken (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Afgedaan bij beschikking/vonnis Ondertoezichtstelling van minderjarigen (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Afgedaan bij beschikking/vonnis Gezag over minderjarigen (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Afgedaan bij beschikking/vonnis Adoptie en herroeping adoptie (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Afgedaan bij beschikking/vonnis Verzoeken tot faillietverklaring (x 1 000) Arrondissementsrechtbanken Extra-judiciële zaken Afgedaan bij beschikking/vonnis Overig afgedaan (x 1 000) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Civiele contentieuze zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Contradictoir (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Verstek (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Civiele contentieuze zaken Op andere wijze beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Civiele contentieuze zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Extra-judiciële zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Extra-judiciële zaken Beëindigd Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Extra-judiciële zaken Beëindigd Bij beschikking (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Extra-judiciële zaken Beëindigd Op andere wijze (absoluut) Gerechtshoven Totaal gerechtshoven Extra-judiciële zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Civiele contentieuze zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Contradictoir (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Verstek (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Civiele contentieuze zaken Op andere wijze beëindigd (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Civiele contentieuze zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Extra-judiciële zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Extra-judiciële zaken Beëindigd Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Extra-judiciële zaken Beëindigd Bij beschikking (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Extra-judiciële zaken Beëindigd Op andere wijze (absoluut) Gerechtshoven 's-Hertogenbosch Extra-judiciële zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Civiele contentieuze zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Contradictoir (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Verstek (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Civiele contentieuze zaken Op andere wijze beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Civiele contentieuze zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Extra-judiciële zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Extra-judiciële zaken Beëindigd Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Extra-judiciële zaken Beëindigd Bij beschikking (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Extra-judiciële zaken Beëindigd Op andere wijze (absoluut) Gerechtshoven Arnhem Extra-judiciële zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Civiele contentieuze zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Contradictoir (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Verstek (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Civiele contentieuze zaken Op andere wijze beëindigd (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Civiele contentieuze zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Extra-judiciële zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Extra-judiciële zaken Beëindigd Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Extra-judiciële zaken Beëindigd Bij beschikking (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Extra-judiciële zaken Beëindigd Op andere wijze (absoluut) Gerechtshoven 's-Gravenhage Extra-judiciële zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Civiele contentieuze zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Contradictoir (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Verstek (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Civiele contentieuze zaken Op andere wijze beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Civiele contentieuze zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Extra-judiciële zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Extra-judiciële zaken Beëindigd Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Extra-judiciële zaken Beëindigd Bij beschikking (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Extra-judiciële zaken Beëindigd Op andere wijze (absoluut) Gerechtshoven Amsterdam Extra-judiciële zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Civiele contentieuze zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Contradictoir (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Civiele contentieuze zaken Beëindigd bij eindarrest Verstek (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Civiele contentieuze zaken Op andere wijze beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Civiele contentieuze zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Extra-judiciële zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Extra-judiciële zaken In de loop van de periode ingediend (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Extra-judiciële zaken Beëindigd Totaal beëindigd (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Extra-judiciële zaken Beëindigd Bij beschikking (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Extra-judiciële zaken Beëindigd Op andere wijze (absoluut) Gerechtshoven Leeuwarden Extra-judiciële zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Civiele contentieuze zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode Ingediend (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode Beëindigd Eindarrest/eindbeschikking (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Civiele contentieuze zaken In de loop van de periode Beëindigd Op andere wijze (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Civiele contentieuze zaken Op 31 december aanhangig (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Extra-judiciële zaken Op 1 januari aanhangig (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Extra-judiciële zaken In de loop van de periode Ingediend (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Extra-judiciële zaken In de loop van de periode Beëindigd Eindarrest/eindbeschikking (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Extra-judiciële zaken In de loop van de periode Beëindigd Op andere wijze (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepen Extra-judiciële zaken Op 31 december aanhangig (absoluut)
1997 232,4 13,8 43,2 15,7 159,7 139,3 233,9 219,7 7,4 8,0 204,3 14,2 23,3 149,3 2,6 38,1 108,6 144,0 2,2 35,0 77,4 12,3 8,2 56,9 29,4 52,0 14,7 37,3 35,3 9,2 26,1 103,8 35,4 5,5 3,1 1,0 11,3 47,5 92,3 35,3 5,7 2,9 1,1 5,5 41,8 9.138 5.559 3.281 3.232 49 1.500 9.916 1.754 3.706 3.402 2.906 496 2.058 1.395 1.201 722 702 20 287 1.587 285 757 646 504 142 396 961 866 513 505 8 215 1.099 212 604 576 489 87 240 3.512 1.439 786 774 12 527 3.628 489 877 851 666 185 515 2.500 1.549 947 944 3 329 2.773 612 1.109 974 936 38 747 842 504 313 307 6 142 819 156 359 355 311 44 160 375 340 290 32 393 99 191 141 9 140
1998 234,6 13,5 42,4 15,9 162,8 144,8 238,1 226,4 7,9 7,8 210,7 11,7 22,7 151,7 2,8 39,9 109,0 144,6 2,0 37,6 85,0 15,8 9,3 59,9 20,0 52,6 14,6 38,0 35,2 9,3 25,9 106,0 35,7 5,4 3,1 1,1 10,7 50,0 92,7 34,7 5,2 2,8 1,0 5,0 44,0 9.916 5.325 3.254 3.193 61 1.530 10.457 2.048 3.538 3.533 3.015 518 2.053 1.587 1.160 722 702 20 353 1.672 395 707 721 599 122 381 1.099 874 567 550 17 208 1.198 231 634 594 502 92 271 3.638 1.467 812 797 15 537 3.756 515 890 948 755 193 457 2.773 1.387 913 908 5 293 2.954 747 950 935 877 58 762 819 437 240 236 4 139 877 160 357 335 282 53 182 393 386 240 29 510 140 179 157 1 161
1999 251,7 13,4 45,5 20,2 172,6 163,1 251,3 241,2 7,5 8,5 225,2 10,1 22,5 145,9 2,5 31,6 111,8 134,3 1,9 28,5 91,0 19,6 8,9 62,5 12,9 41,2 11,6 29,6 31,2 9,3 22,0 111,9 36,7 6,1 3,2 1,0 9,2 55,7 96,0 35,1 5,8 2,8 1,1 4,0 47,2 10.448 5.252 3.265 3.209 56 1.583 10.852 2.053 3.838 3.640 3.243 397 2.251 1.672 1.109 781 755 26 297 1.703 381 758 750 629 121 389 1.189 921 624 616 8 236 1.250 271 697 713 602 111 255 3.756 1.346 720 708 12 612 3.770 457 886 896 830 66 447 2.954 1.360 878 872 6 296 3.140 762 1.159 902 846 56 1.019 877 516 262 258 4 142 989 182 338 379 336 43 141 510 376 268 36 582 161 218 182 10 187
2000 255,1 14,2 43,0 18,8 179,1 163,1 245,9 235,4 7,2 8,8 219,4 10,5 24,2 151,6 2,2 34,4 115,0 129,1 1,8 31,1 89,7 23,2 9,9 56,6 6,5 42,0 11,2 30,7 30,2 9,2 21,0 118,1 38,0 6,0 2,9 1,1 9,3 60,8 100,5 35,8 5,9 2,6 1,1 4,6 50,5 10.852 5.174 3.171 3.118 53 1.458 11.397 2.251 3.837 3.508 3.075 433 2.580 1.703 1.183 751 720 31 293 1.842 389 770 776 684 92 383 1.250 827 537 534 3 266 1.274 255 720 685 619 66 290 3.770 1.338 762 750 12 490 3.856 447 923 748 662 86 622 3.140 1.385 813 810 3 276 3.436 1.019 1.032 947 784 163 1.104 989 441 308 304 4 133 989 141 392 352 326 26 181 582 350 265 38 629 187 172 213 13 133
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

In het burgerlijk recht worden de rechten geregeld tussen personen
onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen.
In geval van een conflict kunnen de rechten bij de burgerlijke rechter
worden afgedwongen via een rechtszaak, waarbij degene die zich benadeeld
voelt, bepaalt of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Het burgerlijk
recht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Buiten deze wetboeken zijn er
nog verwante wetten die tot het burgerlijk recht worden gerekend, zoals de
Faillissementswet.

Gegevens zijn beschikbaar over de jaren 1997-2000.
Vanaf verslagjaar 2001 wordt de statistiek in gewijzigde vorm voortgezet.

Toelichting onderwerpen

Kantongerechten
Laagste instantie van de gewone rechterlijke organisatie. Er zijn
61 kantongerechten.
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Ter zitting gebrachte zaken
In de loop van de periode ter zitting gebrachte zaken.
Totaal ter zitting gebracht
Arbeidszaken
Vorderingen in huurzaken
Vorderingen in huurzaken m.b.t. ontruiming.
Overige vorderingen in huurzaken
Overige zaken
Niet voor hoger beroep vatbaar
In de loop van de periode beëindigd
Exclusief verzetzaken.
Totaal beëindigde zaken
Bij eindvonnis afgedane zaken
Totaal bij eindvonnis afgedaan
Eindvonnis afgedane arbeidszaken
Is onderdeel van totaal bij eindvonnis afgedaan.
Eindvonnissen in voorlopige voorziening
Eindvonnissen in voorlopige voorziening (ex. art. 116 RV) is onderdeel
van totaal bij eindvonnis afgedaan.
Overige eindvonnissen
Anders beëindigde zaken
Gewezen incidentele vonnissen
Gewezen incidentele vonnissen, tussenvonnissen en rolbeschikkingen.
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
In de loop van de periode ingediend
Totaal ingediend
Huurzaken
Arbeidszaken ex. art. 7:685 BW
Overige zaken
Eindbeschikkingen
Totaal eindbeschikkingen
Huurzaken
Arbeidszaken ex. art. 7:685 BW
Familiezaken
Totaal familiezaken
M.b.t. regeling ouderlijk gezag/voogdij
M.b.t. instelling/opheffing
m.b.t. instelling/opheffing beschermingsbewind meerderjarige/mentorschap.
Overige familiezaken
Overige eindbeschikkingen
Arrondissementsrechtbanken
Rechtscollege ('de rechtbank') dat in eerste aanleg kennis neemt van
alle zaken waarvoor niet een andere rechter is aangewezen; het college
is ook bevoegd kennis te nemen van hoger beroep tegen een vonnis van
het kantongerecht. Er zijn 19 arrondissementsrechtbanken.
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Ter zitting gebrachte zaken
Totaal ter zitting gebracht
Kort gedingen
Procedure voor de president van de rechtbank (soms de voorzitter van de
Centrale Raad van Beroep) met een zaak die om reden van spoed een
onmiddellijke voorziening vereist; de voorziening heeft een voorlopig
karakter; het vonnis is in de regel vatbaar voor hoger beroep en
cassatie(beroep).
Overige zaken
Afgedaan bij eindvonnis
Totaal afgedaan bij eindvonnis
Kort gedingen
Procedure voor de president van de rechtbank (soms de voorzitter van de
Centrale Raad van Beroep) met een zaak die om reden van spoed een
onmiddellijke voorziening vereist; de voorziening heeft een voorlopig
karakter; het vonnis is in de regel vatbaar voor hoger beroep en
cassatie(beroep).
Overige zaken
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
Ingediend
Totaal ingediend
Echtscheidingsverzoeken
Ondertoezichtstelling van minderjarigen
Plaatsing, door de kinderrechter, van een minderjarig kind onder toezicht
van een gezinsvoogd, als een kind zodanig opgroeit dat het met zedelijke
of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.
Gezag over minderjarigen
Eclusief adoptie, ondertoezichtstelling en echtscheiding.
Adoptie en herroeping adoptie
Aanneming als wettig kind na uitspraak door de rechtbank op verzoek van
(echt)paar dat het kind wil adopteren.
Verzoeken tot faillietverklaring
Staat waarin de rechter een schuldenaar verklaart, wanneer die heeft
opgehouden te betalen, waarna op het vermogen en de inkomsten van de
failliet (conservatoir) beslag komt te liggen om eventuele baten aan
de schuldeiser(s) te laten toekomen.
Overig ingediend
Afgedaan bij beschikking/vonnis
Totaal afgedaan
Echtscheidingsverzoeken
Ondertoezichtstelling van minderjarigen
Plaatsing, door de kinderrechter, van een minderjarig kind onder toezicht
van een gezinsvoogd, als een kind zodanig opgroeit dat het met zedelijke
of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.
Gezag over minderjarigen
Eclusief adoptie, ondertoezichtstelling en echtscheiding.
Adoptie en herroeping adoptie
Aanneming als wettig kind na uitspraak door de rechtbank op verzoek van
(echt)paar dat het kind wil adopteren.
Verzoeken tot faillietverklaring
Staat waarin de rechter een schuldenaar verklaart, wanneer die heeft
opgehouden te betalen, waarna op het vermogen en de inkomsten van de
failliet (conservatoir) beslag komt te liggen om eventuele baten aan
de schuldeiser(s) te laten toekomen.
Overig afgedaan
Gerechtshoven
Gerechtshoven in burgelijke zaken: hoger beroepen.
Rechtscollege ('het hof') dat het hoger beroep behandelt tegen een door
een lagere rechter in eerdere instantie gewezen vonnis; het behandelt ook
in eerste en enige instantie het beroep tegen een beslissing op bezwaar
van de belastinginspecteur. Er zijn 5 gerechtshoven.
Totaal gerechtshoven
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd bij eindarrest
Totaal beëindigd
Contradictoir
Verstek
Op andere wijze beëindigd
Op 31 december aanhangig
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd
Totaal beëindigd
Bij beschikking
Op andere wijze
Op 31 december aanhangig
's-Hertogenbosch
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd bij eindarrest
Totaal beëindigd
Contradictoir
Verstek
Op andere wijze beëindigd
Op 31 december aanhangig
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd
Totaal beëindigd
Bij beschikking
Op andere wijze
Op 31 december aanhangig
Arnhem
Exclusief pachtzaken.
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd bij eindarrest
Totaal beëindigd
Contradictoir
Verstek
Op andere wijze beëindigd
Op 31 december aanhangig
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd
Totaal beëindigd
Bij beschikking
Op andere wijze
Op 31 december aanhangig
's-Gravenhage
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd bij eindarrest
Totaal beëindigd
Contradictoir
Verstek
Op andere wijze beëindigd
Op 31 december aanhangig
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd
Totaal beëindigd
Bij beschikking
Op andere wijze
Op 31 december aanhangig
Amsterdam
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd bij eindarrest
Totaal beëindigd
Contradictoir
Verstek
Op andere wijze beëindigd
Op 31 december aanhangig
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd
Totaal beëindigd
Bij beschikking
Op andere wijze
Op 31 december aanhangig
Leeuwarden
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd bij eindarrest
Totaal beëindigd
Contradictoir
Verstek
Op andere wijze beëindigd
Op 31 december aanhangig
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode ingediend
Beëindigd
Totaal beëindigd
Bij beschikking
Op andere wijze
Op 31 december aanhangig
Hoge Raad; cassatieberoepen
De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in ons land en
houdt zich als zodanig bezig met het behandelen van cassatieberoepen tegen
uitspraken van gerechtshoven, rechtbanken en kantongerechten. Het betreft
hier cassatieberoepen in burgerlijke zaken. Een gewoon rechtsmiddel tegen
vonnis, arrest of beschikking van lagere rechter, ingesteld bij de Hoge
Raad, mits er geen ander gewoon rechtsmiddel openstaat of heeft
opengestaan.
Civiele contentieuze zaken
Procedure die een burgerlijk geschil tussen twee of meer partijen
beslecht, in de regel ingeleid met een dagvaarding en eindigend met een
vonnis of arrest.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode
Ingediend
Beëindigd
Eindarrest/eindbeschikking
Op andere wijze
Op 31 december aanhangig
Extra-judiciële zaken
Procedure in een burgerlijke zaak voor het geven van een rechterlijke
voorziening aan de verzoeker -o.a. adoptie, curatele, voogdij-, in de
regel ingeleid met een verzoekschrift (rekest) en eindigend met een
beschikking.
Op 1 januari aanhangig
In de loop van de periode
Ingediend
Beëindigd
Eindarrest/eindbeschikking
Op andere wijze
Op 31 december aanhangig