Civiele rechtspraak, 1997 - 2000

Bewerk tabel
In het burgerlijk recht worden de rechten geregeld tussen personen
onderling. Het kan hierbij gaan om natuurlijke personen of rechtspersonen.
In geval van een conflict kunnen de rechten bij de burgerlijke rechter
worden afgedwongen via een rechtszaak, waarbij degene die zich benadeeld
voelt, bepaalt of de zaak voor de rechter wordt gebracht. Het burgerlijk
recht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel en
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Buiten deze wetboeken zijn er
nog verwante wetten die tot het burgerlijk recht worden gerekend, zoals de
Faillissementswet.

Gegevens zijn beschikbaar over de jaren 1997-2000.
Vanaf verslagjaar 2001 wordt de statistiek in gewijzigde vorm voortgezet.

Civiele rechtspraak, 1997 - 2000

Perioden Civiele contentieuze zakenTer zitting gebrachte zakenTotaal ter zitting gebracht (x 1 000) Civiele contentieuze zakenTer zitting gebrachte zakenArbeidszaken (x 1 000) Civiele contentieuze zakenTer zitting gebrachte zakenVorderingen in huurzaken (x 1 000) Civiele contentieuze zakenTer zitting gebrachte zakenOverige vorderingen in huurzaken (x 1 000) Civiele contentieuze zakenTer zitting gebrachte zakenOverige zaken (x 1 000) KantongerechtenCiviele contentieuze zakenNiet voor hoger beroep vatbaar (x 1 000) Civiele contentieuze zakenIn de loop van de periode beëindigdTotaal beëindigde zaken (x 1 000) In de loop van de periode beëindigdBij eindvonnis afgedane zakenTotaal bij eindvonnis afgedaan (x 1 000) In de loop van de periode beëindigdBij eindvonnis afgedane zakenEindvonnis afgedane arbeidszaken (x 1 000) In de loop van de periode beëindigdBij eindvonnis afgedane zakenEindvonnissen in voorlopige voorziening (x 1 000) In de loop van de periode beëindigdBij eindvonnis afgedane zakenOverige eindvonnissen (x 1 000) Civiele contentieuze zakenIn de loop van de periode beëindigdAnders beëindigde zaken (x 1 000) KantongerechtenCiviele contentieuze zakenGewezen incidentele vonnissen (x 1 000) Extra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediendTotaal ingediend (x 1 000) Extra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediendHuurzaken (x 1 000) Extra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediendArbeidszaken ex. art. 7:685 BW (x 1 000) Extra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediendOverige zaken (x 1 000) Extra-judiciële zakenEindbeschikkingenTotaal eindbeschikkingen (x 1 000) Extra-judiciële zakenEindbeschikkingenHuurzaken (x 1 000) Extra-judiciële zakenEindbeschikkingenArbeidszaken ex. art. 7:685 BW (x 1 000) EindbeschikkingenFamiliezakenTotaal familiezaken (x 1 000) EindbeschikkingenFamiliezakenM.b.t. regeling ouderlijk gezag/voogdij (x 1 000) EindbeschikkingenFamiliezakenM.b.t. instelling/opheffing (x 1 000) EindbeschikkingenFamiliezakenOverige familiezaken (x 1 000) Extra-judiciële zakenEindbeschikkingenOverige eindbeschikkingen (x 1 000) Civiele contentieuze zakenTer zitting gebrachte zakenTotaal ter zitting gebracht (x 1 000) 27 Civiele contentieuze zakenTer zitting gebrachte zakenKort gedingen (x 1 000) Civiele contentieuze zakenTer zitting gebrachte zakenOverige zaken (x 1 000) 29 Civiele contentieuze zakenAfgedaan bij eindvonnisTotaal afgedaan bij eindvonnis (x 1 000) Civiele contentieuze zakenAfgedaan bij eindvonnisKort gedingen (x 1 000) Civiele contentieuze zakenAfgedaan bij eindvonnisOverige zaken (x 1 000) Extra-judiciële zakenIngediendTotaal ingediend (x 1 000) Extra-judiciële zakenIngediendEchtscheidingsverzoeken (x 1 000) Extra-judiciële zakenIngediendOndertoezichtstelling van minderjarigen (x 1 000) Extra-judiciële zakenIngediendGezag over minderjarigen (x 1 000) Extra-judiciële zakenIngediendAdoptie en herroeping adoptie (x 1 000) Extra-judiciële zakenIngediendVerzoeken tot faillietverklaring (x 1 000) Extra-judiciële zakenIngediendOverig ingediend (x 1 000) Extra-judiciële zakenAfgedaan bij beschikking/vonnisTotaal afgedaan (x 1 000) Extra-judiciële zakenAfgedaan bij beschikking/vonnisEchtscheidingsverzoeken (x 1 000) Extra-judiciële zakenAfgedaan bij beschikking/vonnisOndertoezichtstelling van minderjarigen (x 1 000) Extra-judiciële zakenAfgedaan bij beschikking/vonnisGezag over minderjarigen (x 1 000) Extra-judiciële zakenAfgedaan bij beschikking/vonnisAdoptie en herroeping adoptie (x 1 000) Extra-judiciële zakenAfgedaan bij beschikking/vonnisVerzoeken tot faillietverklaring (x 1 000) Extra-judiciële zakenAfgedaan bij beschikking/vonnisOverig afgedaan (x 1 000) Totaal gerechtshovenCiviele contentieuze zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) Totaal gerechtshovenCiviele contentieuze zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestTotaal beëindigd (absoluut) Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestContradictoir (absoluut) Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestVerstek (absoluut) Totaal gerechtshovenCiviele contentieuze zakenOp andere wijze beëindigd (absoluut) Totaal gerechtshovenCiviele contentieuze zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) Totaal gerechtshovenExtra-judiciële zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) Totaal gerechtshovenExtra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Extra-judiciële zakenBeëindigdTotaal beëindigd (absoluut) Extra-judiciële zakenBeëindigdBij beschikking (absoluut) Extra-judiciële zakenBeëindigdOp andere wijze (absoluut) Totaal gerechtshovenExtra-judiciële zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) 's-HertogenboschCiviele contentieuze zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) 's-HertogenboschCiviele contentieuze zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestTotaal beëindigd (absoluut) 62 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestContradictoir (absoluut) 63 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestVerstek (absoluut) 64 's-HertogenboschCiviele contentieuze zakenOp andere wijze beëindigd (absoluut) 's-HertogenboschCiviele contentieuze zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) 's-HertogenboschExtra-judiciële zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) 's-HertogenboschExtra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Extra-judiciële zakenBeëindigdTotaal beëindigd (absoluut) 69 Extra-judiciële zakenBeëindigdBij beschikking (absoluut) 70 Extra-judiciële zakenBeëindigdOp andere wijze (absoluut) 71 's-HertogenboschExtra-judiciële zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) ArnhemCiviele contentieuze zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) ArnhemCiviele contentieuze zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestTotaal beëindigd (absoluut) 75 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestContradictoir (absoluut) 76 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestVerstek (absoluut) 77 ArnhemCiviele contentieuze zakenOp andere wijze beëindigd (absoluut) ArnhemCiviele contentieuze zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) ArnhemExtra-judiciële zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) ArnhemExtra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Extra-judiciële zakenBeëindigdTotaal beëindigd (absoluut) 82 Extra-judiciële zakenBeëindigdBij beschikking (absoluut) 83 Extra-judiciële zakenBeëindigdOp andere wijze (absoluut) 84 ArnhemExtra-judiciële zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) 's-GravenhageCiviele contentieuze zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) 's-GravenhageCiviele contentieuze zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestTotaal beëindigd (absoluut) 88 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestContradictoir (absoluut) 89 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestVerstek (absoluut) 90 's-GravenhageCiviele contentieuze zakenOp andere wijze beëindigd (absoluut) 's-GravenhageCiviele contentieuze zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) 's-GravenhageExtra-judiciële zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) 's-GravenhageExtra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Extra-judiciële zakenBeëindigdTotaal beëindigd (absoluut) 95 Extra-judiciële zakenBeëindigdBij beschikking (absoluut) 96 Extra-judiciële zakenBeëindigdOp andere wijze (absoluut) 97 's-GravenhageExtra-judiciële zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) AmsterdamCiviele contentieuze zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) AmsterdamCiviele contentieuze zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestTotaal beëindigd (absoluut) 101 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestContradictoir (absoluut) 102 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestVerstek (absoluut) 103 AmsterdamCiviele contentieuze zakenOp andere wijze beëindigd (absoluut) AmsterdamCiviele contentieuze zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) AmsterdamExtra-judiciële zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) AmsterdamExtra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Extra-judiciële zakenBeëindigdTotaal beëindigd (absoluut) 108 Extra-judiciële zakenBeëindigdBij beschikking (absoluut) 109 Extra-judiciële zakenBeëindigdOp andere wijze (absoluut) 110 AmsterdamExtra-judiciële zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) LeeuwardenCiviele contentieuze zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) LeeuwardenCiviele contentieuze zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestTotaal beëindigd (absoluut) 114 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestContradictoir (absoluut) 115 Civiele contentieuze zakenBeëindigd bij eindarrestVerstek (absoluut) 116 LeeuwardenCiviele contentieuze zakenOp andere wijze beëindigd (absoluut) LeeuwardenCiviele contentieuze zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) LeeuwardenExtra-judiciële zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) LeeuwardenExtra-judiciële zakenIn de loop van de periode ingediend (absoluut) Extra-judiciële zakenBeëindigdTotaal beëindigd (absoluut) 121 Extra-judiciële zakenBeëindigdBij beschikking (absoluut) 122 Extra-judiciële zakenBeëindigdOp andere wijze (absoluut) 123 LeeuwardenExtra-judiciële zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepenCiviele contentieuze zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) Civiele contentieuze zakenIn de loop van de periodeIngediend (absoluut) In de loop van de periodeBeëindigdEindarrest/eindbeschikking (absoluut) In de loop van de periodeBeëindigdOp andere wijze (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepenCiviele contentieuze zakenOp 31 december aanhangig (absoluut) Hoge Raad; cassatieberoepenExtra-judiciële zakenOp 1 januari aanhangig (absoluut) Extra-judiciële zakenIn de loop van de periodeIngediend (absoluut) In de loop van de periodeBeëindigdEindarrest/eindbeschikking (absoluut) 132 In de loop van de periodeBeëindigdOp andere wijze (absoluut) 133 Hoge Raad; cassatieberoepenExtra-judiciële zakenOp 31 december aanhangig (absoluut)
1997 232,4 13,8 43,2 15,7 159,7 139,3 233,9 219,7 7,4 8,0 204,3 14,2 23,3 149,3 2,6 38,1 108,6 144,0 2,2 35,0 77,4 12,3 8,2 56,9 29,4 52,0 14,7 37,3 35,3 9,2 26,1 103,8 35,4 5,5 3,1 1,0 11,3 47,5 92,3 35,3 5,7 2,9 1,1 5,5 41,8 9.138 5.559 3.281 3.232 49 1.500 9.916 1.754 3.706 3.402 2.906 496 2.058 1.395 1.201 722 702 20 287 1.587 285 757 646 504 142 396 961 866 513 505 8 215 1.099 212 604 576 489 87 240 3.512 1.439 786 774 12 527 3.628 489 877 851 666 185 515 2.500 1.549 947 944 3 329 2.773 612 1.109 974 936 38 747 842 504 313 307 6 142 819 156 359 355 311 44 160 375 340 290 32 393 99 191 141 9 140
1998 234,6 13,5 42,4 15,9 162,8 144,8 238,1 226,4 7,9 7,8 210,7 11,7 22,7 151,7 2,8 39,9 109,0 144,6 2,0 37,6 85,0 15,8 9,3 59,9 20,0 52,6 14,6 38,0 35,2 9,3 25,9 106,0 35,7 5,4 3,1 1,1 10,7 50,0 92,7 34,7 5,2 2,8 1,0 5,0 44,0 9.916 5.325 3.254 3.193 61 1.530 10.457 2.048 3.538 3.533 3.015 518 2.053 1.587 1.160 722 702 20 353 1.672 395 707 721 599 122 381 1.099 874 567 550 17 208 1.198 231 634 594 502 92 271 3.638 1.467 812 797 15 537 3.756 515 890 948 755 193 457 2.773 1.387 913 908 5 293 2.954 747 950 935 877 58 762 819 437 240 236 4 139 877 160 357 335 282 53 182 393 386 240 29 510 140 179 157 1 161
1999 251,7 13,4 45,5 20,2 172,6 163,1 251,3 241,2 7,5 8,5 225,2 10,1 22,5 145,9 2,5 31,6 111,8 134,3 1,9 28,5 91,0 19,6 8,9 62,5 12,9 41,2 11,6 29,6 31,2 9,3 22,0 111,9 36,7 6,1 3,2 1,0 9,2 55,7 96,0 35,1 5,8 2,8 1,1 4,0 47,2 10.448 5.252 3.265 3.209 56 1.583 10.852 2.053 3.838 3.640 3.243 397 2.251 1.672 1.109 781 755 26 297 1.703 381 758 750 629 121 389 1.189 921 624 616 8 236 1.250 271 697 713 602 111 255 3.756 1.346 720 708 12 612 3.770 457 886 896 830 66 447 2.954 1.360 878 872 6 296 3.140 762 1.159 902 846 56 1.019 877 516 262 258 4 142 989 182 338 379 336 43 141 510 376 268 36 582 161 218 182 10 187
2000 255,1 14,2 43,0 18,8 179,1 163,1 245,9 235,4 7,2 8,8 219,4 10,5 24,2 151,6 2,2 34,4 115,0 129,1 1,8 31,1 89,7 23,2 9,9 56,6 6,5 42,0 11,2 30,7 30,2 9,2 21,0 118,1 38,0 6,0 2,9 1,1 9,3 60,8 100,5 35,8 5,9 2,6 1,1 4,6 50,5 10.852 5.174 3.171 3.118 53 1.458 11.397 2.251 3.837 3.508 3.075 433 2.580 1.703 1.183 751 720 31 293 1.842 389 770 776 684 92 383 1.250 827 537 534 3 266 1.274 255 720 685 619 66 290 3.770 1.338 762 750 12 490 3.856 447 923 748 662 86 622 3.140 1.385 813 810 3 276 3.436 1.019 1.032 947 784 163 1.104 989 441 308 304 4 133 989 141 392 352 326 26 181 582 350 265 38 629 187 172 213 13 133
Bron: CBS.
Verklaring van tekens