Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Bevolkingsontwikkeling; regio per maand

Regio's Perioden Bevolking aan het begin van de periode (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Vestiging in de gemeente Totale vestiging (aantal) Vestiging in de gemeente Vestiging vanuit een andere gemeente (aantal) Vestiging in de gemeente Immigratie (aantal) Vertrek uit de gemeente Totaal vertrek (incl. adm. correcties) (aantal) Vertrek uit de gemeente Vertrek naar andere gemeente (aantal) Vertrek uit de gemeente Emigratie inclusief adm. correcties (aantal) Overige correcties (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei, relatief (%) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei sinds 1 januari (aantal) Bevolkingsgroei Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela... (%) Bevolking aan het einde van de periode (aantal)
Nederland 2016 januari 16.979.120 13.990 13.769 76.417 59.002 17.415 72.078 59.002 13.076 4.560 0,03 4.560 0,03 16.983.680
Nederland 2016 februari 16.983.680 13.342 12.927 80.400 60.805 19.595 72.485 60.805 11.680 8.330 0,05 12.890 0,08 16.992.010
Nederland 2016 maart 16.992.010 14.107 13.697 75.406 58.899 16.507 69.909 58.899 11.010 5.907 0,03 18.797 0,11 16.997.917
Nederland 2016 april 16.997.917 13.823 12.228 71.488 56.971 14.517 67.469 56.971 10.498 5.614 0,03 24.411 0,14 17.003.531
Nederland 2016 mei 17.003.531 14.513 12.223 70.015 54.968 15.047 64.545 54.968 9.577 7.760 0,05 32.171 0,19 17.011.291
Nederland 2016 juni 17.011.291 14.539 11.237 75.194 58.532 16.662 71.737 58.532 13.205 6.759 0,04 38.930 0,23 17.018.050
Nederland 2016 juli 17.018.050 15.683 11.707 88.722 71.360 17.362 88.074 71.360 16.714 4.624 0,03 43.554 0,26 17.022.674
Nederland 2016 augustus 17.022.674 15.603 11.407 111.554 80.102 31.452 95.882 80.102 15.780 19.868 0,12 63.422 0,37 17.042.542
Nederland 2016 september 17.042.542 15.163 11.270 103.693 73.608 30.085 87.639 73.608 14.031 19.947 0,12 83.369 0,49 17.062.489
Nederland 2016 oktober 17.062.489 14.539 12.398 83.772 64.283 19.489 76.358 64.283 12.075 9.555 0,06 92.924 0,55 17.072.044
Nederland 2016 november 17.072.044 13.529 12.333 80.415 62.658 17.757 73.868 62.658 11.210 7.743 0,05 100.667 0,59 17.079.787
Nederland 2016 december 17.079.787 13.689 13.801 81.151 66.300 14.851 78.989 66.300 12.689 -330 1.720 0,01 102.387 0,60 17.081.507
Nederland 2017 januari 17.081.507 14.100 15.814 85.121 67.736 17.385 81.131 67.736 13.395 2.276 0,01 2.276 0,01 17.083.783
Nederland 2017 februari 17.083.783 12.575 13.642 84.016 64.304 19.712 75.276 64.304 10.972 7.673 0,04 9.949 0,06 17.091.456
Nederland 2017 maart 17.091.456 13.696 13.037 84.860 67.554 17.306 78.140 67.554 10.586 7.379 0,04 17.328 0,10 17.098.835
Nederland 2017 april 17.098.835 13.413 11.799 69.826 56.033 13.793 65.315 56.033 9.282 6.125 0,04 23.453 0,14 17.104.960
Nederland 2017 mei 17.104.960 14.367 12.331 76.520 60.782 15.738 71.927 60.782 11.145 6.629 0,04 30.082 0,18 17.111.589
Nederland 2017 juni 17.111.589 14.012 11.398 77.064 60.830 16.234 74.399 60.830 13.569 5.279 0,03 35.361 0,21 17.116.868
Nederland 2017 juli 17.116.868 15.043 11.535 91.654 73.384 18.270 91.195 73.384 17.811 3.967 0,02 39.328 0,23 17.120.835
Nederland 2017 augustus 17.120.835 15.459 11.396 112.842 80.584 32.258 96.879 80.584 16.295 20.026 0,12 59.354 0,35 17.140.861
Nederland 2017 september 17.140.861 14.825 11.387 106.073 73.911 32.162 88.061 73.911 14.150 21.450 0,13 80.804 0,47 17.162.311
Nederland 2017 oktober 17.162.311 14.635 11.888 87.280 66.414 20.866 79.435 66.414 13.021 10.592 0,06 91.396 0,54 17.172.903
Amsterdam 2016 januari 833.624 919 537 5.965 3.278 2.687 5.018 3.238 1.780 1.329 0,16 1.329 0,16 834.953
Amsterdam 2016 februari 834.953 893 468 5.438 3.324 2.114 4.700 3.413 1.287 1.163 0,14 2.492 0,30 836.116
Amsterdam 2016 maart 836.116 889 485 5.042 3.063 1.979 4.599 3.303 1.296 847 0,10 3.339 0,40 836.963
Amsterdam 2016 april 836.963 928 421 4.615 2.691 1.924 4.556 3.202 1.354 566 0,07 3.905 0,47 837.529
Amsterdam 2016 mei 837.529 909 462 4.655 2.585 2.070 4.275 3.118 1.157 827 0,10 4.732 0,57 838.356
Amsterdam 2016 juni 838.356 919 440 4.880 2.880 2.000 4.937 3.074 1.863 422 0,05 5.154 0,62 838.778
Amsterdam 2016 juli 838.778 997 460 5.533 3.501 2.032 5.837 3.754 2.083 233 0,03 5.387 0,65 839.011
Amsterdam 2016 augustus 839.011 958 452 7.834 3.738 4.096 6.347 4.386 1.961 1.993 0,24 7.380 0,89 841.004
Amsterdam 2016 september 841.004 935 427 7.729 3.965 3.764 5.992 4.097 1.895 2.245 0,27 9.625 1,15 843.249
Amsterdam 2016 oktober 843.249 909 429 5.911 3.401 2.510 5.510 3.686 1.824 881 0,10 10.506 1,26 844.130
Amsterdam 2016 november 844.130 879 411 5.299 2.891 2.408 4.785 3.284 1.501 982 0,12 11.488 1,38 845.112
Amsterdam 2016 december 845.112 888 525 4.824 2.795 2.029 5.332 3.657 1.675 -20 -165 -0,02 11.323 1,36 844.947
Amsterdam 2017 januari 844.947 900 511 5.915 3.143 2.772 5.657 3.770 1.887 647 0,08 647 0,08 845.594
Amsterdam 2017 februari 845.594 832 465 5.980 3.285 2.695 4.993 3.504 1.489 1.354 0,16 2.001 0,24 846.948
Amsterdam 2017 maart 846.948 851 468 5.464 3.134 2.330 5.232 3.737 1.495 615 0,07 2.616 0,31 847.563
Amsterdam 2017 april 847.563 909 377 4.357 2.467 1.890 4.255 3.021 1.234 634 0,07 3.250 0,38 848.197
Amsterdam 2017 mei 848.197 924 433 4.881 2.609 2.272 5.064 3.485 1.579 308 0,04 3.558 0,42 848.505
Amsterdam 2017 juni 848.505 860 390 5.121 2.597 2.524 5.485 3.454 2.031 106 0,01 3.664 0,43 848.611
Amsterdam 2017 juli 848.611 957 391 5.733 3.178 2.555 6.755 4.286 2.469 -456 -0,05 3.208 0,38 848.155
Amsterdam 2017 augustus 848.155 979 369 8.586 3.483 5.103 6.929 4.698 2.231 2.267 0,27 5.475 0,65 850.422
Amsterdam 2017 september 850.422 936 423 7.865 3.557 4.308 6.463 4.302 2.161 1.915 0,23 7.390 0,87 852.337
Amsterdam 2017 oktober 852.337 889 461 6.459 3.252 3.207 5.783 3.724 2.059 1.104 0,13 8.494 1,01 853.441
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de bevolkingsomvang van Nederland per regio. Deze veranderingen kunnen ontstaan door levend geboren kinderen, overledenen, immigratie, emigratie (inclusief administratieve correcties) en overige correcties. Daarnaast zijn ook cijfers over de totale bevolkingsgroei, begin- en eindbevolking opgenomen.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten. De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten. In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2020 zijn definitief. De cijfers van de ‘Bevolking aan het begin van de periode’ voor januari 2021 zijn definitief.
De overige cijfers vanaf 2021 zijn voorlopig. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.

Wijzigingen per 28 april 2022:
De voorlopige cijfers over maart 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Aan het einde van iedere maand worden de voorlopige cijfers over de voorafgaande maand gepubliceerd. Tussentijdse bijstellingen van voorgaande maanden zijn mogelijk.
In het derde kwartaal van elk jaar worden de voorlopige cijfers over het voorgaande jaar vervangen door definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Bevolking aan het begin van de periode
Bevolking aan het begin van de geselecteerde periode

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind:
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Levendgeborenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de geboortegemeente.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek in paragraaf 4.
Overledenen
Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Overledenen worden geteld naar de woongemeente en niet naar de gemeente van overlijden.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek in paragraaf 4.
Vestiging in de gemeente
Personen die in een gemeente komen wonen na verhuizing uit een andere gemeente in Nederland of uit het buitenland.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek in paragraaf 4.
Totale vestiging
Vestiging vanuit een andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd.
Immigratie
Vestiging van personen vanuit het buitenland in Nederland (immigratie).
Om als immigrant te kunnen worden geteld dienen deze personen ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden in Nederland te blijven.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Vanaf 2010 vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.
Vertrek uit de gemeente
Personen die verhuizen naar een andere gemeente in Nederland of naar het buitenland.

Trendbreuk nagekomen berichten
Vanaf verslagjaar 2010 worden méér nagekomen berichten meegeteld.
Voor een beschrijving van nagekomen berichten en de gevolgen voor de cijfers in de tabel zie de Korte onderzoeksbeschrijving Bevolkingsstatistiek in paragraaf 4.
Totaal vertrek (incl. adm. correcties)
Totaal vertrek uit de gemeente inclusief administratieve correcties

Cijfers over vertrek inclusief administratieve correcties geven een beter beeld van het werkelijke vertrek dan cijfers over vertrek exclusief deze correcties.

Administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters of administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Vertrek naar andere gemeente
Personen die verhuizen waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
Wijzigingen van adres door grenswijzigingen tussen gemeenten of door gemeentelijke herindelingen worden niet als verhuizing beschouwd
Emigratie inclusief adm. correcties
Emigratie inclusief administratieve correcties

Cijfers over emigratie inclusief administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties.

Trendbreuk buitenlandse migratiecijfers
Vanaf 2010 vindt er een kleine verschuiving plaats in de cijfers van de buitenlandse migratie.
Meer informatie over de trendbreuken staat in paragraaf 4.

Emigratie:
Vertrek van personen naar het buitenland. Men wordt uit het bevolkingsregister afgevoerd als de verwachte verblijfsduur in het buitenland ten minste acht maanden bedraagt. Het gaat hier steeds om de aan de gemeente gemelde emigratie.

Administratieve correcties:
Administratieve opnemingen in de gemeentelijke bevolkingsregisters of administratieve afvoeringen uit de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Administratieve opneming:
Opneming van een persoon in de bevolkingsregisters van een gemeente op verzoek van de betrokkene. Deze opneming is niet het gevolg van geboorte, immigratie of vestiging van die persoon vanuit een andere gemeente in Nederland.
Een administratieve opneming is meestal een hervestiging van een persoon die eerder administratief is afgevoerd en die verklaart nooit uit Nederland te zijn weggeweest.

Administratieve afvoering:
Verwijdering van een persoon uit de bevolkingsregisters van een gemeente nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de verblijfplaats van deze persoon niet bekend is, deze persoon niet bereikbaar is en waarschijnlijk geen inwoner meer is van een Nederlandse gemeente.
Een administratieve afvoering is meestal het gevolg van het vertrek van een persoon naar het buitenland zonder dat deze de gemeente hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Overige correcties
Verschillen in de bevolkingsomvang tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.

Er is voor gekozen deze overige correcties slechts in één maand op te nemen, namelijk de maand december.
Voor voorlopige cijfers is een schatting voor de overige correcties in de maand december opgenomen.

Bevolkingsgroei
De toe- of afname van de bevolking. Inclusief overige correcties.

Overige correcties:
Verschillen in de bevolkingsomvang en samenstelling tussen twee opeenvolgende jaren die niet kunnen worden verklaard uit de door de gemeenten gedurende het jaar doorgevoerde wijzigingen in de bevolkingsregisters.
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei in de geselecteerde periode.
Bevolkingsgroei, relatief
Bevolkingsgroei in de geselecteerde periode per honderd inwoners aan het begin van de geselecteerde periode.
Bevolkingsgroei sinds 1 januari
Bevolkingsgroei cumulatief sinds 1 januari.
Bevolkingsgroei sinds 1 januari, rela...
Bevolkingsgroei cumulatief sinds 1 januari per honderd inwoners op 1 januari.
Bevolking aan het einde van de periode
Bevolking aan het einde van de geselecteerde periode

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.

In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.