Echtscheidingsprocedures, 1993-2013

Echtscheidingsprocedures, 1993-2013

Perioden Totaal afgedane echtscheidingsprocedures (aantal) Naar huwelijksduur tot aan beschikking < 1 jaar (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 1 jaar (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 2 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 3 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 4 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 5-9 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 10-14 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 15-19 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 20-24 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 25-29 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking 30-39 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking > 39 jaren (%) Naar aantal minderjarige kinderen Geen (%) Naar aantal minderjarige kinderen Een (%) Naar aantal minderjarige kinderen Twee (%) Naar aantal minderjarige kinderen Drie (%) Naar aantal minderjarige kinderen Vier of meer (%)
1993 37.090 2,2 7,0 7,8 9,8 7,3 21,8 13,0 11,0 9,3 6,4 3,8 0,7 51,6 21,2 21,0 4,8 1,4
1994 37.845 1,8 6,2 7,2 8,6 8,5 23,8 14,3 10,4 9,5 5,1 3,7 0,8 48,2 21,6 22,7 5,9 1,7
1995 37.234 1,2 6,4 7,3 8,7 9,1 22,3 12,9 10,7 10,9 5,8 3,6 1,1 49,2 21,1 21,6 6,6 1,6
1996 36.734 1,7 4,0 6,2 7,8 10,3 25,0 13,6 10,6 9,9 6,5 3,7 0,8 48,1 21,7 23,1 5,6 1,5
1997 35.337 1,2 4,9 5,4 7,2 7,9 25,6 14,2 11,9 9,3 6,6 4,7 1,1 48,6 21,4 21,2 7,3 1,4
1999 35.079 1,1 4,5 6,5 6,0 5,4 26,2 15,3 12,4 9,3 7,2 4,8 1,2 44,8 22,0 23,9 7,6 1,7
2001 36.897 1,2 5,0 4,5 6,8 5,9 22,9 18,4 13,0 9,4 6,5 5,4 0,8 41,9 21,9 27,2 7,6 1,4
2003 31.886 1,3 3,8 4,5 5,1 5,9 21,5 19,9 15,6 9,9 5,4 6,0 1,1 38,7 22,5 29,3 8,0 1,5
2005 32.607 1,4 3,1 4,4 5,2 5,4 24,0 18,0 13,7 10,7 6,6 6,5 1,1 38,6 23,3 29,1 7,5 1,5
2007 32.641 1,6 3,1 4,3 4,5 5,1 24,3 16,8 14,9 10,5 6,7 6,9 1,3 39,9 23,5 28,6 6,6 1,4
2009 31.677 1,4 3,7 4,4 4,6 4,4 21,9 17,5 14,9 12,5 6,8 6,6 1,4 41,6 22,4 26,7 8,2 1,1
2011 33.240 1,1 3,5 4,8 5,2 4,0 22,3 18,1 13,7 11,1 7,1 7,0 2,3 44,6 22,3 25,7 6,0 1,4
2013 35.244 1,2 4,1 4,3 4,8 4,7 23,0 17,9 12,9 11,3 7,0 6,2 2,6 43,4 21,8 25,2 8,1 1,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staat informatie over afgedane echtscheidingsprocedures bij de Nederlandse rechtbanken. Opgenomen zijn o.a. gegevens over de aard van het verzoek, de betrokken personen (partners en minderjarige kinderen) de huwelijksduur tot het moment van de beschikking en de doorlooptijd van de echtscheidingsprocedure. Daarnaast is er informatie over beslissingen in nevenvoorzieningen (bijvoorbeeld eventuele alimentatie voor de partner en/of kind(eren), toewijzing van de voormalige gezamenlijk gebruikte woning, toewijzing van het ouderlijk gezag en de vastgestelde omgangsregeling).

De daling van het aantal echtscheidingsprocedures sinds 2001 is voor een groot gedeelte veroorzaakt door de toename van het aantal zogenoemde 'flitsscheidingen'. Bij een flitsscheiding werd het huwelijk eerst omgezet in een
geregistreerd partnerschap. Vervolgens werd dit geregistreerd partnerschap ontbonden zonder tussenkomst van de rechter. Aangezien flitsscheidingen niet door de rechter werden uitgesproken, zijn flitsscheidingen niet in deze tabel opgenomen. De flitsscheiding is per 1 maart 2009 weer afgeschaft.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal afgedane echtscheidingsprocedures
Echtscheidingsprocedures.
Verzoekschriftprocedure voor de Nederlandse rechter waarin hij een
beslissing neemt inzake een verzoek tot echtscheiding, een verzoek tot
scheiding van tafel en bed, een verzoek tot ontbinding van het huwelijk na
scheiding van tafel en bed of een verzoek via de rechter tot ontbinding
van het geregistreerd partnerschap. N.B. Een ontbinding van een
geregistreerd partnerschap kan door tussenkomst van de rechter, maar dit
hoeft niet. De zogenoemde flitsscheidingen, scheidingen buiten de rechter
om, na een voorafgaande omzetting van het huwelijk in een geregistreerd
partnerschap en inschrijving daarvan in de registers van de burgerlijke
stand, zijn niet in de statistiek 'Echtscheidingsprocedures' opgenomen.
Deze flitsscheidingen zijn per 1 maart 2009 weer afgeschaft.
Naar huwelijksduur tot aan beschikking
< 1 jaar
1 jaar
2 jaren
3 jaren
4 jaren
5-9 jaren
10-14 jaren
15-19 jaren
20-24 jaren
25-29 jaren
30-39 jaren
> 39 jaren
Naar aantal minderjarige kinderen
Geen
Een
Twee
Drie
Vier of meer