Echtscheidingsprocedures, 1993-2013


In deze tabel staat informatie over afgedane echtscheidingsprocedures bij de Nederlandse rechtbanken. Opgenomen zijn o.a. gegevens over de aard van het verzoek, de betrokken personen (partners en minderjarige kinderen) de huwelijksduur tot het moment van de beschikking en de doorlooptijd van de echtscheidingsprocedure. Daarnaast is er informatie over beslissingen in nevenvoorzieningen (bijvoorbeeld eventuele alimentatie voor de partner en/of kind(eren), toewijzing van de voormalige gezamenlijk gebruikte woning, toewijzing van het ouderlijk gezag en de vastgestelde omgangsregeling).

De daling van het aantal echtscheidingsprocedures sinds 2001 is voor een groot gedeelte veroorzaakt door de toename van het aantal zogenoemde 'flitsscheidingen'. Bij een flitsscheiding werd het huwelijk eerst omgezet in een
geregistreerd partnerschap. Vervolgens werd dit geregistreerd partnerschap ontbonden zonder tussenkomst van de rechter. Aangezien flitsscheidingen niet door de rechter werden uitgesproken, zijn flitsscheidingen niet in deze tabel opgenomen. De flitsscheiding is per 1 maart 2009 weer afgeschaft.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2013

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 10 maart 2016
De cijfers over 2013 zijn toegevoegd en de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Echtscheidingsprocedures, 1993-2013

Perioden Totaal afgedane echtscheidingsprocedures (aantal) Naar huwelijksduur tot aan beschikking< 1 jaar (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking1 jaar (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking2 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking3 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking4 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking5-9 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking10-14 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking15-19 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking20-24 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking25-29 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking30-39 jaren (%) Naar huwelijksduur tot aan beschikking> 39 jaren (%) Naar aantal minderjarige kinderenGeen (%) Naar aantal minderjarige kinderenEen (%) Naar aantal minderjarige kinderenTwee (%) Naar aantal minderjarige kinderenDrie (%) Naar aantal minderjarige kinderenVier of meer (%)
1993 37.090 2,2 7,0 7,8 9,8 7,3 21,8 13,0 11,0 9,3 6,4 3,8 0,7 51,6 21,2 21,0 4,8 1,4
1994 37.845 1,8 6,2 7,2 8,6 8,5 23,8 14,3 10,4 9,5 5,1 3,7 0,8 48,2 21,6 22,7 5,9 1,7
1995 37.234 1,2 6,4 7,3 8,7 9,1 22,3 12,9 10,7 10,9 5,8 3,6 1,1 49,2 21,1 21,6 6,6 1,6
1996 36.734 1,7 4,0 6,2 7,8 10,3 25,0 13,6 10,6 9,9 6,5 3,7 0,8 48,1 21,7 23,1 5,6 1,5
1997 35.337 1,2 4,9 5,4 7,2 7,9 25,6 14,2 11,9 9,3 6,6 4,7 1,1 48,6 21,4 21,2 7,3 1,4
1999 35.079 1,1 4,5 6,5 6,0 5,4 26,2 15,3 12,4 9,3 7,2 4,8 1,2 44,8 22,0 23,9 7,6 1,7
2001 36.897 1,2 5,0 4,5 6,8 5,9 22,9 18,4 13,0 9,4 6,5 5,4 0,8 41,9 21,9 27,2 7,6 1,4
2003 31.886 1,3 3,8 4,5 5,1 5,9 21,5 19,9 15,6 9,9 5,4 6,0 1,1 38,7 22,5 29,3 8,0 1,5
2005 32.607 1,4 3,1 4,4 5,2 5,4 24,0 18,0 13,7 10,7 6,6 6,5 1,1 38,6 23,3 29,1 7,5 1,5
2007 32.641 1,6 3,1 4,3 4,5 5,1 24,3 16,8 14,9 10,5 6,7 6,9 1,3 39,9 23,5 28,6 6,6 1,4
2009 31.677 1,4 3,7 4,4 4,6 4,4 21,9 17,5 14,9 12,5 6,8 6,6 1,4 41,6 22,4 26,7 8,2 1,1
2011 33.240 1,1 3,5 4,8 5,2 4,0 22,3 18,1 13,7 11,1 7,1 7,0 2,3 44,6 22,3 25,7 6,0 1,4
2013 35.244 1,2 4,1 4,3 4,8 4,7 23,0 17,9 12,9 11,3 7,0 6,2 2,6 43,4 21,8 25,2 8,1 1,5
Bron: CBS
Verklaring van tekens