Beroep op rechtshulp en reden beroep naar achtergrondkenmerken, 1997-2004

Bewerk tabel

In deze publicatie is het percentage bevolking van 18 jaar en ouder dat een beroep op rechtshulp heeft gedaan, voor de jaren 1997-2004 uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, samenstelling huishouden, sociaal economische groep, stedelijkheid, en slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Beroep op rechtshulp en reden beroep naar achtergrondkenmerken, 1997-2004

Achtergrondkenmerken Perioden Beroep op rechtshulpRechtshulp totaal (In % van de betreffende groep) Beroep op rechtshulpAdvocaat (In % van de betreffende groep) Beroep op rechtshulpBureau voor rechtshulp (In % van de betreffende groep) Beroep op rechtshulpSemi-particuliere organisatie (In % van de betreffende groep) Beroep op rechtshulpNotaris (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulpWerk (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulpUitkering (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulpHuurhuis (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulpEigen huis (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulpVerbintenissen (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulpFamiliezaken (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulpOndervonden delicten (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulpOverige redenen (In % van de betreffende groep)
Totaal achtergrondkenmerken 1997 29,1 5,5 5,2 8,4 17,0 3,4 1,4 2,1 9,1 2,4 5,9 0,1 8,6
Totaal achtergrondkenmerken 1998 30,9 5,8 5,7 9,3 18,3 4,0 1,2 2,1 11,1 2,1 5,8 0,4 8,8
Totaal achtergrondkenmerken 1999 32,9 5,9 5,9 9,5 20,8 3,9 1,2 2,1 12,7 2,5 6,2 0,3 9,0
Totaal achtergrondkenmerken 2000 31,3 6,0 5,3 9,1 19,4 4,0 1,0 2,0 11,6 2,5 6,2 0,2 8,8
Totaal achtergrondkenmerken 2001 29,2 5,9 5,3 9,0 16,9 4,0 1,0 1,7 9,9 2,2 6,0 0,3 8,5
Totaal achtergrondkenmerken 2002 30,0 6,2 5,4 10,4 16,9 4,0 1,1 1,7 10,1 2,8 6,1 0,2 8,8
Totaal achtergrondkenmerken 2003 31,0 6,3 5,4 10,6 17,6 4,4 1,1 1,3 10,9 2,5 6,1 0,2 9,2
Totaal achtergrondkenmerken 2004 30,2 6,6 4,7 9,6 17,6 4,5 1,1 1,4 11,0 2,0 6,0 0,2 8,8
Mannen 1997 30,6 6,1 5,3 9,0 18,0 4,2 1,4 2,1 9,6 2,8 5,5 0,1 9,2
Mannen 1998 32,4 6,1 6,1 9,8 19,7 4,6 1,2 1,9 12,4 2,6 5,4 0,3 9,1
Mannen 1999 35,6 6,6 6,3 10,2 22,9 4,8 1,3 1,8 14,3 3,1 6,1 0,4 9,8
Mannen 2000 33,8 6,9 5,9 10,3 20,5 4,8 1,1 2,2 12,1 3,2 6,1 0,2 9,9
Mannen 2001 30,7 6,6 5,1 10,4 17,3 4,7 1,0 1,7 10,3 2,6 5,6 0,3 9,2
Mannen 2002 31,7 7,0 5,8 10,8 18,0 4,7 1,2 1,1 11,4 3,2 5,8 0,2 9,4
Mannen 2003 33,4 7,0 6,0 11,7 18,9 4,9 1,4 1,3 12,1 2,8 5,7 0,3 10,3
Mannen 2004 32,4 7,6 4,7 10,5 18,5 5,9 1,3 1,2 12,1 2,3 5,3 0,2 9,1
Vrouwen 1997 27,6 5,0 5,2 7,9 15,9 2,7 1,4 2,2 8,7 1,9 6,4 0,2 8,0
Vrouwen 1998 29,5 5,5 5,2 8,9 17,0 3,5 1,2 2,3 9,8 1,7 6,1 0,4 8,5
Vrouwen 1999 30,3 5,2 5,5 8,8 18,9 3,0 1,1 2,3 11,3 1,9 6,3 0,3 8,3
Vrouwen 2000 28,9 5,0 4,8 7,9 18,4 3,2 0,9 1,9 11,0 1,9 6,3 0,2 7,7
Vrouwen 2001 27,8 5,2 5,4 7,8 16,5 3,2 0,9 1,7 9,5 1,8 6,3 0,4 7,8
Vrouwen 2002 28,3 5,5 5,0 10,0 15,8 3,4 0,9 2,3 8,8 2,4 6,4 0,2 8,2
Vrouwen 2003 28,7 5,6 4,9 9,5 16,4 3,8 0,9 1,4 9,6 2,1 6,5 0,1 8,1
Vrouwen 2004 28,1 5,6 4,8 8,8 16,8 3,2 0,8 1,5 10,0 1,8 6,8 0,3 8,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens