Beroep op rechtshulp en reden beroep naar achtergrondkenmerken, 1997-2004

Beroep op rechtshulp en reden beroep naar achtergrondkenmerken, 1997-2004

Achtergrondkenmerken Perioden Beroep op rechtshulp Rechtshulp totaal (In % van de betreffende groep) Beroep op rechtshulp Advocaat (In % van de betreffende groep) Beroep op rechtshulp Bureau voor rechtshulp (In % van de betreffende groep) Beroep op rechtshulp Semi-particuliere organisatie (In % van de betreffende groep) Beroep op rechtshulp Notaris (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulp Werk (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulp Uitkering (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulp Huurhuis (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulp Eigen huis (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulp Verbintenissen (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulp Familiezaken (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulp Ondervonden delicten (In % van de betreffende groep) Reden beroep op rechtshulp Overige redenen (In % van de betreffende groep)
Totaal achtergrondkenmerken 1997 29,1 5,5 5,2 8,4 17,0 3,4 1,4 2,1 9,1 2,4 5,9 0,1 8,6
Totaal achtergrondkenmerken 1998 30,9 5,8 5,7 9,3 18,3 4,0 1,2 2,1 11,1 2,1 5,8 0,4 8,8
Totaal achtergrondkenmerken 1999 32,9 5,9 5,9 9,5 20,8 3,9 1,2 2,1 12,7 2,5 6,2 0,3 9,0
Totaal achtergrondkenmerken 2000 31,3 6,0 5,3 9,1 19,4 4,0 1,0 2,0 11,6 2,5 6,2 0,2 8,8
Totaal achtergrondkenmerken 2001 29,2 5,9 5,3 9,0 16,9 4,0 1,0 1,7 9,9 2,2 6,0 0,3 8,5
Totaal achtergrondkenmerken 2002 30,0 6,2 5,4 10,4 16,9 4,0 1,1 1,7 10,1 2,8 6,1 0,2 8,8
Totaal achtergrondkenmerken 2003 31,0 6,3 5,4 10,6 17,6 4,4 1,1 1,3 10,9 2,5 6,1 0,2 9,2
Totaal achtergrondkenmerken 2004 30,2 6,6 4,7 9,6 17,6 4,5 1,1 1,4 11,0 2,0 6,0 0,2 8,8
Mannen 1997 30,6 6,1 5,3 9,0 18,0 4,2 1,4 2,1 9,6 2,8 5,5 0,1 9,2
Mannen 1998 32,4 6,1 6,1 9,8 19,7 4,6 1,2 1,9 12,4 2,6 5,4 0,3 9,1
Mannen 1999 35,6 6,6 6,3 10,2 22,9 4,8 1,3 1,8 14,3 3,1 6,1 0,4 9,8
Mannen 2000 33,8 6,9 5,9 10,3 20,5 4,8 1,1 2,2 12,1 3,2 6,1 0,2 9,9
Mannen 2001 30,7 6,6 5,1 10,4 17,3 4,7 1,0 1,7 10,3 2,6 5,6 0,3 9,2
Mannen 2002 31,7 7,0 5,8 10,8 18,0 4,7 1,2 1,1 11,4 3,2 5,8 0,2 9,4
Mannen 2003 33,4 7,0 6,0 11,7 18,9 4,9 1,4 1,3 12,1 2,8 5,7 0,3 10,3
Mannen 2004 32,4 7,6 4,7 10,5 18,5 5,9 1,3 1,2 12,1 2,3 5,3 0,2 9,1
Vrouwen 1997 27,6 5,0 5,2 7,9 15,9 2,7 1,4 2,2 8,7 1,9 6,4 0,2 8,0
Vrouwen 1998 29,5 5,5 5,2 8,9 17,0 3,5 1,2 2,3 9,8 1,7 6,1 0,4 8,5
Vrouwen 1999 30,3 5,2 5,5 8,8 18,9 3,0 1,1 2,3 11,3 1,9 6,3 0,3 8,3
Vrouwen 2000 28,9 5,0 4,8 7,9 18,4 3,2 0,9 1,9 11,0 1,9 6,3 0,2 7,7
Vrouwen 2001 27,8 5,2 5,4 7,8 16,5 3,2 0,9 1,7 9,5 1,8 6,3 0,4 7,8
Vrouwen 2002 28,3 5,5 5,0 10,0 15,8 3,4 0,9 2,3 8,8 2,4 6,4 0,2 8,2
Vrouwen 2003 28,7 5,6 4,9 9,5 16,4 3,8 0,9 1,4 9,6 2,1 6,5 0,1 8,1
Vrouwen 2004 28,1 5,6 4,8 8,8 16,8 3,2 0,8 1,5 10,0 1,8 6,8 0,3 8,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie is het percentage bevolking van 18 jaar en ouder dat een beroep op rechtshulp heeft gedaan, voor de jaren 1997-2004 uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, samenstelling huishouden, sociaal economische groep, stedelijkheid, en slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 1997-2004

Wijziging per 10 januari 2017:
Tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Beroep op rechtshulp
Rechtshulp totaal
Advocaat
Bureau voor rechtshulp
Inclusief rechts- of wetswinkels en juridische adviesbureaus.
Semi-particuliere organisatie
(Rechtskundige dienst van) vakbond, consumentenorganisatie,
huur(advies)commissie, rechtsbijstandsverzekering.
Notaris
Reden beroep op rechtshulp
Werk
(Problemen rond) nieuwe baan, ontslag, pensioen, andere zaken in
werkkring.
Uitkering
(Problemen rond) bijstands-, RWW-, eenmalige uitkering, uitkering
vanwege ziekte, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid.
Huurhuis
(Problemen rond) huurverhoging, huursubsidie.
Eigen huis
(Problemen rond) aanschaf nieuwe woning, hypotheek.
Verbintenissen
(Problemen rond) aanschaf duurzame goederen, auto-,
ziektekostenverzekeringen.
Familiezaken
(Problemen rond) (echt)scheiding, testament, erfenis.
Ondervonden delicten
(Problemen rond) eigen slachtofferschap van veel voorkomende
criminaliteit.
Overige redenen
Onder andere: belastingen, overheidszaken, dienstverlening.