Mobiliteit per regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken


In deze tabel vindt u informatie over de mate waarin Nederlanders deelnemen
aan het verkeer uitgesplitst per regio naar geslacht, motief en
persoonskenmerken (o.a. naar persoonsinkomen, leeftijd of
opleidingsniveau).

De verkeersdeelname van personen is uitgedrukt in drie grootheden:
- Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag.
Hierbij is een verplaatsing een reis of een gedeelte van een reis afgelegd
met één motief. Bijvoorbeeld de afgelegde afstand van huis naar werk is één
verplaatsing, ongeacht of hierbij één of meerdere vervoermiddelen worden
gebruikt.
- Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag.
- Gemiddelde reisduur per persoon per dag: gebaseerd op vertrek- en
aankomsttijden van verplaatsingen.

De mobiliteitsgegevens voor de jaren 1985-2003 zijn verkregen uit de door
het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) jaarlijks uitgevoerde enquête
Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Sinds 2004 zijn de mobiliteitsgegevens

afkomstig uit het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) van Dienst Verkeer
en Scheepvaart (DVS), een onderdeel van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1985.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van OVG/MON zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 20-03-2012 en voortgezet als “Mobiliteit in Nederland; persoonskenmerken en motieven, regio's”. Zie ook paragraaf 3.

Mobiliteit per regio naar geslacht, motief en persoonskenmerken

Populatie Regio's Motieven Geslacht Persoonskenmerken Perioden Verplaatsingen per persoon per dag (aantal) Afstand per persoon per dag (km) Reisduur per persoon per dag (minuten)
Hele bevolking Nederland Totaal motieven Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2000 3,11 32,01 60,76
Hele bevolking Nederland Totaal motieven Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2001 3,07 31,75 59,98
Hele bevolking Nederland Totaal motieven Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2002 3,07 31,82 59,36
Hele bevolking Nederland Totaal motieven Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2003 3,09 31,92 59,91
Hele bevolking Nederland Totaal motieven Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2004 3,06 32,71 61,36
Hele bevolking Nederland Totaal motieven Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2005 3,00 32,22 60,24
Hele bevolking Nederland Totaal motieven Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2006 3,03 32,31 60,87
Hele bevolking Nederland Totaal motieven Mannen en vrouwen Totaal persoonskenmerken 2007 2,99 32,58 60,72
Bron: CBS.
Verklaring van tekens