Prognose allochtonen; levendgeborenen, herkomstgroerpering moeder,2006 2049

Prognose allochtonen; levendgeborenen, herkomstgroerpering moeder,2006 2049

Perioden Totaal levendgeborenen (aantal) Autochtone moeders (incl. 2e generatie) (aantal) Totaal 1e generatie moeders (aantal) Niet-westerse 1e generatie moeders Totaal niet-westers (aantal) Niet-westerse 1e generatie moeders Afrika (aantal) Niet-westerse 1e generatie moeders Azië (aantal) Niet-westerse 1e generatie moeders Latijns-Amerika (aantal) Niet-westerse 1e generatie moeders Marokko (aantal) Niet-westerse 1e generatie moeders Nederlandse Antillen en Aruba (aantal) Niet-westerse 1e generatie moeders Suriname (aantal) Niet-westerse 1e generatie moeders Turkije (aantal) Westerse 1e generatie moeders Totaal westers (aantal) Westerse 1e generatie moeders 26 EU-landen (aantal) Westerse 1e generatie moeders Overig Europa (aantal) Westerse 1e generatie moeders Indonesië (aantal) Westerse 1e generatie moeders Overig buiten Europa (aantal)
2006 184.354 151.969 32.384 24.513 3.350 4.720 1.167 6.778 1.388 2.637 4.473 7.871 5.069 1.765 530 506
2010 176.979 146.977 30.002 21.600 2.866 4.845 1.220 5.726 1.350 2.087 3.506 8.402 5.631 1.782 505 484
2020 180.697 154.285 26.412 16.207 2.075 4.632 1.272 3.116 1.509 1.421 2.183 10.205 7.247 1.807 608 543
2030 184.640 158.435 26.205 14.815 1.921 4.662 1.423 2.033 1.651 1.240 1.885 11.391 8.312 1.753 679 646
2040 176.371 148.132 28.239 15.540 2.054 5.166 1.632 1.765 1.781 1.262 1.882 12.700 9.396 1.823 711 770
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over levendgeboren kinderen uit 1e generatie
moeders naar herkomstgroepering van de moeder.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006
Frequentie: stopgezet per 18 december 2008

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie
13 december 2006.
De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de
prognoseperiode loopt nu van 2006 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2008 komt de nieuwe allochtonenprognose uit.

Toelichting onderwerpen

Totaal levendgeborenen
Levendgeborenen
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Autochtone moeders (incl. 2e generatie)
Allochtoon
Persoon van wie ten minste ''n ouder in het buitenland is geboren.
Autochtoon
Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Totaal 1e generatie moeders
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Niet-westerse 1e generatie moeders
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Totaal niet-westers
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.
Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie worden
allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië zijn
geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Afrika
Exclusief Marokko.
Azië
Exclusief Indonesië en Japan.
Latijns-Amerika
Exclusief Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba.
Marokko
Nederlandse Antillen en Aruba
Suriname
Turkije
Westerse 1e generatie moeders
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
Generatie
Nadere onderscheiding van de allochtone bevolking onderverdeeld naar
eerste generatie allochtoon en tweede generatie allochtoon.
Een eerste generatie allochtoon heeft als herkomstgroepering het land
waar hij of zij is geboren. Een tweede generatie allochtoon heeft als
herkomstgroepering het geboorteland van de moeder, tenzij dat ook
Nederland is. In dat geval is de herkomstgroepering bepaald door het
geboorteland van de vader. Bij de tweede generatie is er ook een
onderscheid tussen personen met één of twee in het buitenland geboren
ouders.
Totaal westers
Allochtoon met als herkomstgroepering een van de landen in de werelddelen
Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of
Japan. Op grond van hun sociaaleconomische en sociaal-culturele positie
worden allochtonen uit Indonesië en Japan tot de westerse allochtonen
gerekend. Het gaat vooral om mensen die in het voormalig Nederlands-Indië
zijn geboren en werknemers van Japanse bedrijven met hun gezin.
26 EU-landen
Landen behorende tot de Europese Unie (vanaf 1 januari 2007): België,
Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk,
Griekenland,Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg,
Malta,Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Overig Europa
Europa exclusief Europese Unie en Turkije.
Indonesië
Inclusief personen uit voormalig Nederlands-Indië.
Overig buiten Europa
Japan, Noord-Amerika en Oceanië.