Provinciale financiën; administratief, 1998 - 2005

Bewerk tabel

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Provinciale financiën; administratief, 1998 - 2005

Perioden Uitgaven exploitatierekeningTotaal uitgaven (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningAlgemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningAlgemeen bestuurProvinciale Staten (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningAlgemeen bestuurGedeputeerde Staten (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningAlgemeen bestuurOverig algemeen bestuur (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningOpenbare orde en veiligheid (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningVerkeer en vervoerTotaal verkeer en vervoer (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningVerkeer en vervoerVerkeer en vervoer algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningVerkeer en vervoerLandwegen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningVerkeer en vervoerBoot- en veerdiensten (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningVerkeer en vervoerWaterwegen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningVerkeer en vervoerVervoer (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWaterhuishoudingTotaal waterhuishouding (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWaterhuishoudingWaterhuishouding algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWaterhuishoudingWaterschapsaangelegenheden (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWaterhuishoudingWaterkeringen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWaterhuishoudingKwantitatief beheer oppervlaktewater (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWaterhuishoudingKwantitatief beheer grondwater (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningMilieubeheerTotaal milieubeheer (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningMilieubeheerMilieubeheer algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningMilieubeheerKwalitatief beheer oppervlaktewater (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningMilieubeheerKwalitatief beheer grondwater en bodem (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningMilieubeheerBestrijding luchtverontreiniging (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningMilieubeheerBestrijding geluidhinder (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningMilieubeheerVergunningverlening en handhaving (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningMilieubeheerOntgrondingen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningRecreatie en natuur (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenTotaal economische en agrarische zaken (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenAlgemene economische aangelegenheden (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenBevordering economische activiteiten (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenNutsvoorzieningen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenAgrarische aangelegenheden (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWelzijnTotaal welzijn (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWelzijnWelzijn algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWelzijnKunst- en oudheidkunde (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWelzijnSociaal-cultureelwerk en ontwikkeling (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWelzijnOuderenzorg (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWelzijnJeugdhulpverlening (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningWelzijnOverig welzijn (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimt. ordening en volkshuisv. (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimte. ordening en volkshuisv. algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordening (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingVolkshuisvesting (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingStads- en dorpsvernieuwing (mln euro) Uitgaven exploitatierekeningFinanciering, algemene dekkingsmiddelen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningTotaal inkomsten (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningAlgemeen bestuurTotaal algemeen bestuur (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningAlgemeen bestuurProvinciale Staten (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningAlgemeen bestuurGedeputeerde Staten (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningAlgemeen bestuurOverig algemeen bestuur (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningOpenbare orde en veiligheid totaal (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningVerkeer en vervoerTotaal verkeer en vervoer (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningVerkeer en vervoerAlgemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningVerkeer en vervoerLandwegen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningVerkeer en vervoerBoot- en veerdiensten (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningVerkeer en vervoerWaterwegen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningVerkeer en vervoerVervoer (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWaterhuishoudingTotaal waterhuishouding (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWaterhuishoudingWaterhuishouding algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWaterhuishoudingWaterschapsaangelegenheden (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWaterhuishoudingWaterkeringen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWaterhuishoudingKwantitatief beheer oppervlaktewater (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWaterhuishoudingKwantitatief beheer grondwater (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningMilieubeheerTotaal milieubeheer (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningMilieubeheerMilieubeheer algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningMilieubeheerKwalitatief beheer oppervlaktewater (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningMilieubeheerKwalitatief beheer grondwater en bodem (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningMilieubeheerBestrijding luchtverontreiniging (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningMilieubeheerBestrijding geluidhinder (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningMilieubeheerVergunningverlening en handhaving (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningMilieubeheerOntgrondingen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningRecreatie en natuur (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenTotaal economische en agrarische zaken (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenAlgemene economische aangelegenheden (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenBevordering economische activiteiten (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenNutsvoorzieningen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningEconomische en agrarische zakenAgrarische aangelegenheden (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWelzijnTotaal welzijn (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWelzijnWelzijn algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWelzijnKunst- en oudheidkunde (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWelzijnSociaal-cultureel werk en ontwikkeling (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWelzijnOuderenzorg (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWelzijnJeugdhulpverlening (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningWelzijnOverig welzijn (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingTotaal ruimt. ordening en volkshuisv (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimte. ordening en volkshuisv. algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingRuimtelijke ordening (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingVolkshuisvesting (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningRuimtelijke ordening en volkshuisvestingStads- en dorpsvernieuwing (mln euro) Inkomsten exploitatierekeningFinanciering en alg. dekkingsmiddelen (mln euro)
1998 3.107 152 19 29 103 5 960 72 471 41 84 293 136 9 6 93 11 17 405 54 40 214 7 6 71 11 126 272 35 180 20 36 766 106 110 57 20 402 70 162 20 65 28 49 124 3.176 20 0 1 19 0 466 44 60 39 47 275 33 2 1 15 3 12 232 13 38 168 0 3 4 6 31 197 14 118 51 15 498 68 21 5 8 389 7 87 6 18 15 49 1.611
1999 3.636 175 22 34 120 6 999 85 475 40 95 304 152 19 5 95 13 19 394 65 54 180 6 6 72 10 150 535 35 266 196 38 813 102 123 65 51 393 79 167 19 61 28 59 245 3.818 19 0 1 18 0 479 48 56 39 49 288 45 13 1 14 3 13 210 13 57 128 0 3 3 6 49 599 15 195 376 13 524 56 34 6 37 382 9 93 8 18 16 50 1.799
2000 3.706 191 22 51 118 6 1.141 102 561 43 109 326 143 12 6 95 10 20 417 83 25 204 7 6 83 9 134 207 20 121 15 51 902 131 131 68 39 463 70 143 15 56 24 48 422 3.821 31 0 15 16 0 533 59 64 42 64 305 28 2 1 9 1 15 219 27 19 157 1 3 8 4 25 264 5 41 203 16 547 38 27 4 29 447 2 66 5 5 13 44 2.106
2001 4.240 235 23 45 166 9 1.234 171 523 57 105 378 184 18 5 128 10 23 483 96 44 231 6 5 91 9 156 285 21 183 22 59 980 129 131 85 23 531 80 300 15 80 109 96 376 4.415 28 0 6 22 1 609 100 52 55 51 351 49 6 0 26 1 15 252 32 33 176 0 2 6 2 40 317 8 86 208 14 597 34 23 11 8 514 6 195 5 6 91 92 2.328
2002 4.468 251 29 42 180 9 1.404 157 671 67 118 391 169 20 6 111 12 20 459 109 26 196 8 6 107 10 170 310 42 159 43 66 1.082 130 159 101 17 581 94 242 19 90 46 87 372 4.589 33 0 2 31 1 768 96 198 66 50 358 49 5 0 26 1 17 213 34 17 150 0 3 6 3 37 308 12 81 193 22 657 32 31 21 9 556 8 127 7 6 31 83 2.396
2003 4.693 269 33 47 189 13 1.290 122 644 20 101 403 161 21 5 101 13 21 469 100 22 198 9 9 123 8 172 385 37 251 23 74 1.162 140 175 120 9 615 103 256 15 84 53 104 516 5.110 51 1 4 46 0 662 68 167 19 47 361 33 5 0 11 1 16 210 31 12 147 0 5 12 3 40 629 17 136 448 28 682 32 34 22 3 584 7 148 4 9 40 95 2.655
2004 5.546 227 37 43 147 13 1.517 208 607 13 123 566 172 30 8 103 10 21 509 110 44 203 8 6 131 7 209 414 42 308 8 56 1.172 145 184 114 4 625 100 299 19 87 55 138 1.014 5.629 14 0 2 12 1 829 107 146 16 63 497 34 3 1 11 1 18 235 40 48 125 1 1 16 4 31 328 18 78 185 47 682 31 30 21 - 595 5 182 3 5 54 120 3.293
2005 6.033 264 40 52 172 15 1.583 196 634 1 200 551 154 34 3 87 12 18 450 95 3 205 11 4 126 6 228 374 28 279 8 59 1.390 149 194 116 6 827 97 305 14 88 101 102 1.271 6.033 18 1 1 16 1 1.007 80 164 0 265 498 31 2 1 10 3 16 196 20 1 163 2 1 6 3 35 403 1 107 261 34 865 28 30 20 0 784 3 183 3 16 74 90 3.294
Bron: CBS.
Verklaring van tekens