Provinciale financiën; administratief, 1998 - 2005

Provinciale financiën; administratief, 1998 - 2005

Perioden Uitgaven exploitatierekening Totaal uitgaven (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Algemeen bestuur Provinciale Staten (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Algemeen bestuur Gedeputeerde Staten (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Algemeen bestuur Overig algemeen bestuur (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Openbare orde en veiligheid (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Verkeer en vervoer Totaal verkeer en vervoer (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Verkeer en vervoer Landwegen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Verkeer en vervoer Boot- en veerdiensten (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Verkeer en vervoer Waterwegen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Verkeer en vervoer Vervoer (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Waterhuishouding Totaal waterhuishouding (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Waterhuishouding Waterhuishouding algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Waterhuishouding Waterschapsaangelegenheden (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Waterhuishouding Waterkeringen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Waterhuishouding Kwantitatief beheer oppervlaktewater (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Waterhuishouding Kwantitatief beheer grondwater (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Milieubeheer Totaal milieubeheer (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Milieubeheer Milieubeheer algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Milieubeheer Kwalitatief beheer oppervlaktewater (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Milieubeheer Kwalitatief beheer grondwater en bodem (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Milieubeheer Bestrijding luchtverontreiniging (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Milieubeheer Bestrijding geluidhinder (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Milieubeheer Vergunningverlening en handhaving (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Milieubeheer Ontgrondingen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Recreatie en natuur (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Economische en agrarische zaken Totaal economische en agrarische zaken (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Economische en agrarische zaken Algemene economische aangelegenheden (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Economische en agrarische zaken Bevordering economische activiteiten (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Economische en agrarische zaken Nutsvoorzieningen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Economische en agrarische zaken Agrarische aangelegenheden (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Welzijn Totaal welzijn (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Welzijn Welzijn algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Welzijn Kunst- en oudheidkunde (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Welzijn Sociaal-cultureelwerk en ontwikkeling (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Welzijn Ouderenzorg (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Welzijn Jeugdhulpverlening (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Welzijn Overig welzijn (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimt. ordening en volkshuisv. (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte. ordening en volkshuisv. algemeen (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Volkshuisvesting (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing (mln euro) Uitgaven exploitatierekening Financiering, algemene dekkingsmiddelen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Totaal inkomsten (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Algemeen bestuur Provinciale Staten (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Algemeen bestuur Gedeputeerde Staten (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Algemeen bestuur Overig algemeen bestuur (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Openbare orde en veiligheid totaal (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Verkeer en vervoer Totaal verkeer en vervoer (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Verkeer en vervoer Algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Verkeer en vervoer Landwegen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Verkeer en vervoer Boot- en veerdiensten (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Verkeer en vervoer Waterwegen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Verkeer en vervoer Vervoer (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Waterhuishouding Totaal waterhuishouding (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Waterhuishouding Waterhuishouding algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Waterhuishouding Waterschapsaangelegenheden (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Waterhuishouding Waterkeringen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Waterhuishouding Kwantitatief beheer oppervlaktewater (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Waterhuishouding Kwantitatief beheer grondwater (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Milieubeheer Totaal milieubeheer (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Milieubeheer Milieubeheer algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Milieubeheer Kwalitatief beheer oppervlaktewater (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Milieubeheer Kwalitatief beheer grondwater en bodem (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Milieubeheer Bestrijding luchtverontreiniging (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Milieubeheer Bestrijding geluidhinder (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Milieubeheer Vergunningverlening en handhaving (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Milieubeheer Ontgrondingen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Recreatie en natuur (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Economische en agrarische zaken Totaal economische en agrarische zaken (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Economische en agrarische zaken Algemene economische aangelegenheden (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Economische en agrarische zaken Bevordering economische activiteiten (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Economische en agrarische zaken Nutsvoorzieningen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Economische en agrarische zaken Agrarische aangelegenheden (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Welzijn Totaal welzijn (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Welzijn Welzijn algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Welzijn Kunst- en oudheidkunde (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Welzijn Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Welzijn Ouderenzorg (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Welzijn Jeugdhulpverlening (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Welzijn Overig welzijn (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimt. ordening en volkshuisv (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimte. ordening en volkshuisv. algemeen (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Ruimtelijke ordening (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Volkshuisvesting (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Stads- en dorpsvernieuwing (mln euro) Inkomsten exploitatierekening Financiering en alg. dekkingsmiddelen (mln euro)
1998 3.107 152 19 29 103 5 960 72 471 41 84 293 136 9 6 93 11 17 405 54 40 214 7 6 71 11 126 272 35 180 20 36 766 106 110 57 20 402 70 162 20 65 28 49 124 3.176 20 0 1 19 0 466 44 60 39 47 275 33 2 1 15 3 12 232 13 38 168 0 3 4 6 31 197 14 118 51 15 498 68 21 5 8 389 7 87 6 18 15 49 1.611
1999 3.636 175 22 34 120 6 999 85 475 40 95 304 152 19 5 95 13 19 394 65 54 180 6 6 72 10 150 535 35 266 196 38 813 102 123 65 51 393 79 167 19 61 28 59 245 3.818 19 0 1 18 0 479 48 56 39 49 288 45 13 1 14 3 13 210 13 57 128 0 3 3 6 49 599 15 195 376 13 524 56 34 6 37 382 9 93 8 18 16 50 1.799
2000 3.706 191 22 51 118 6 1.141 102 561 43 109 326 143 12 6 95 10 20 417 83 25 204 7 6 83 9 134 207 20 121 15 51 902 131 131 68 39 463 70 143 15 56 24 48 422 3.821 31 0 15 16 0 533 59 64 42 64 305 28 2 1 9 1 15 219 27 19 157 1 3 8 4 25 264 5 41 203 16 547 38 27 4 29 447 2 66 5 5 13 44 2.106
2001 4.240 235 23 45 166 9 1.234 171 523 57 105 378 184 18 5 128 10 23 483 96 44 231 6 5 91 9 156 285 21 183 22 59 980 129 131 85 23 531 80 300 15 80 109 96 376 4.415 28 0 6 22 1 609 100 52 55 51 351 49 6 0 26 1 15 252 32 33 176 0 2 6 2 40 317 8 86 208 14 597 34 23 11 8 514 6 195 5 6 91 92 2.328
2002 4.468 251 29 42 180 9 1.404 157 671 67 118 391 169 20 6 111 12 20 459 109 26 196 8 6 107 10 170 310 42 159 43 66 1.082 130 159 101 17 581 94 242 19 90 46 87 372 4.589 33 0 2 31 1 768 96 198 66 50 358 49 5 0 26 1 17 213 34 17 150 0 3 6 3 37 308 12 81 193 22 657 32 31 21 9 556 8 127 7 6 31 83 2.396
2003 4.693 269 33 47 189 13 1.290 122 644 20 101 403 161 21 5 101 13 21 469 100 22 198 9 9 123 8 172 385 37 251 23 74 1.162 140 175 120 9 615 103 256 15 84 53 104 516 5.110 51 1 4 46 0 662 68 167 19 47 361 33 5 0 11 1 16 210 31 12 147 0 5 12 3 40 629 17 136 448 28 682 32 34 22 3 584 7 148 4 9 40 95 2.655
2004 5.546 227 37 43 147 13 1.517 208 607 13 123 566 172 30 8 103 10 21 509 110 44 203 8 6 131 7 209 414 42 308 8 56 1.172 145 184 114 4 625 100 299 19 87 55 138 1.014 5.629 14 0 2 12 1 829 107 146 16 63 497 34 3 1 11 1 18 235 40 48 125 1 1 16 4 31 328 18 78 185 47 682 31 30 21 - 595 5 182 3 5 54 120 3.293
2005 6.033 264 40 52 172 15 1.583 196 634 1 200 551 154 34 3 87 12 18 450 95 3 205 11 4 126 6 228 374 28 279 8 59 1.390 149 194 116 6 827 97 305 14 88 101 102 1.271 6.033 18 1 1 16 1 1.007 80 164 0 265 498 31 2 1 10 3 16 196 20 1 163 2 1 6 3 35 403 1 107 261 34 865 28 30 20 0 784 3 183 3 16 74 90 3.294
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven exploitatierekening
Totaal uitgaven
Algemeen bestuur
Totaal algemeen bestuur
Provinciale Staten
Alle lasten die rechtstreeks verband houden met het functioneren
van provinciale staten. Daartoe worden ook gerekend de kosten van de
statenvoorstellen exclusief de kosten van voorbereiding door het
ambtelijk apparaat.
Gedeputeerde Staten
Alle lasten die direct verband houden met gedeputeerde staten.
Overig algemeen bestuur
Overige zaken algemeen bestuur zijn kabinetszaken, bestuurlijke
organisatie, financieel toezicht op gemeenten en overige wettelijke
regelingen. Kabinetzaken; alle lasten en baten verbonden aan de
werkzaamheden van het kabinet van de commissaris van de Koningin. Indien
deze echter optreedt in het belang van de handhaving van de rechtsorde en
als orgaan van het Rijk, zoals rampenbestrijding en voorbereiding civiele
verdediging, worden de desbetreffende kosten verantwoord op hoofdfunctie
Openbare orde en veiligheid. Bestuurlijke organisatie: alle lasten en
baten die betrekking hebben op de bestuurlijke organisatie. Hiertoe worden
gerekend de wijziging van provinciale grenzen, toepassing van de Wet
gemeenschappelijke regelingen ter zake van samenwerkingsverbanden op het
gebied van algemeen bestuur, gemeentelijke herindeling (ook incidentele
grenswijzigingen tussen gemeenten), vernieuwing bestuurlijke organisatie
en in relatie daarmee de takenpakketten van de verschillende
bestuurslagen, nieuwe bestuursvormen.
Financieel toezicht op gemeenten: alle lasten en baten betreffende het
financieel toezicht van het provinciaal bestuur op gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen (middels onder meer de Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke regelingen, Wet Financiering Decentrale Overheden,
Comptabiliteitsvoorschriften).
Uitvoering van overige wettelijke regelingen; alle lasten en baten in
verband met de uitvoering van de overige wettelijke regelingen die tot het
algemeen bestuur worden gerekend. Voorbeelden zijn onder meer:
archiefinspectie, bewijzen van Nederlanderschap, naturalisaties ingevolge
de Rijkswet op het Nederlanderschap, uitvoering Kieswet en de Wet
bevolking- en verblijfregisters.
Openbare orde en veiligheid
Alle lasten ten gevolge van verzoeken aan provinciale besturen
om advies over openbare orde en veiligheid in het algemeen. Betreft
onder meer de Drank- en horecawet, Wet op de filmvertoning, Wet
gevaarlijke stoffen, Wapenwet, Jachtwet, Zondagswet.
Verkeer en vervoer
Alle lasten inzake verkeers- en vervoersplanning en verkeersveiligheid.
Totaal verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer algemeen
Landwegen
Alle lasten die samenhangen met het beheer en onderhoud van
provinciale landwegen en verkeersonderzoek. Tot landwegen worden ook
gerekend bruggen, kruispunten, tunnels, viaducten, parkeerplaatsen,
parkeerstroken, (midden-)bermen, wegsloten, vangrails, drainagewerken,
fietspaden, trottoirs, vluchtheuvels, beplantingen, wegmarkering,
straatverlichting, verkeersborden en -lichten.
Boot- en veerdiensten
Alle lasten van provinciale veerdiensten alsmede provinciale
bijdragen aan derden voor boot- en veerdiensten.
Waterwegen
Alle lasten van de vaarwegen die onder het beheer van de
provincies vallen.
Vervoer
Alle lasten in verband met tram-, metro- en autobusdiensten en
luchtvaart.
Waterhuishouding
Alle lasten die samenhangen met de waterhuishouding in het algemeen.
Totaal waterhuishouding
Waterhuishouding algemeen
Waterschapsaangelegenheden
Alle lasten met betrekking tot het waterbeheer (exclusief
kwalitatief waterbeheer). Hiertoe behoren de apparaatskosten inzake de
uitvoering van diverse wetten (onder meer Bevoegdhedenwet waterschappen,
Keurenwet, Waterstaatswet) en lasten en baten in verband met oprichting,
opheffing en samenvoeging van waterschappen, samenwerking tussen en
toezicht op waterschappen.
Waterkeringen
Alle lasten die samenhangen met de uitvoering van
waterkeringswerken. Daartoe behoren apparaatskosten voortvloeiend uit
diverse wetten (Waterstaatswet, Deltawet en provinciale verordeningen ter
zake), exploitatielasten van zee-, rivier- en boezemwaterkeringen en de
muskusrattenbestrijding.
Kwantitatief beheer oppervlaktewater
Alle lasten die samenhangen met het beheer en onderhoud van
oppervlaktewater. Hiertoe behoren onder meer apparaatskosten voortvloeiend
uit provinciale verordeningen ter zake, exploitatie installaties voor
kwantitatief beheer, heffingen voor boezemwateren en pachtopbrengsten.
Kwantitatief beheer grondwater
Alle lasten die samenhangen met het beheer en onderhoud van
grondwater (herstel en handhaving adequaat grondwaterpeil,
vergunningverlening ten behoeve van industrie, waterleidingbedrijven,
beregening, saneringen en bronbemalingen, heffen van provinciale
grondwaterbelasting).
Milieubeheer
Sectoroverschrijdende plannings- en coördinatietaken inzake milieubeheer.
Totaal milieubeheer
Milieubeheer algemeen
Kwalitatief beheer oppervlaktewater
Het kwalitatieve beheer van het oppervlaktewater. Het gaat hierbij
onder meer om beheer en onderhoud van zuiveringswerken.
Kwalitatief beheer grondwater en bodem
Het kwalitatief beheer van grondwater en bodem zoals onderzoek,
vuilafvoer en -verwerking, verwerking industriële en chemische
afvalstoffen, overige vormen van afvalverwerking, bodembeschermende
maatregelen en bodemsanering.
Bestrijding luchtverontreiniging
Metingen van luchtverontreiniging, aanschaf, controle en onderhoud van
meetapparatuur.
Bestrijding geluidhinder
Alles wat gedaan wordt in het kader van geluidhinder zoals de metingen van
geluidhinder met behulp van meetwagens, aanschaf, onderhoud en controle
meetapparatuur, luchtvaartcommissies.
Vergunningverlening en handhaving
Alles in verband met vergunningverlening en handhaving. Dit mede in
verband met het nationaal milieubeleidsplan.
Ontgrondingen
Alles verband houdende met ontgrondingen (onder meer beleidsplanning en
programmering ontgrondingen, voorkomen van illegale ontgrondingen,
inrichten van ontgronde gebieden).
Recreatie en natuur
Recreatie; toeristische rijwiel-, voet- en ruiterpaden, bevordering
overige recreatieve activiteiten (recreatie voor zieken, bejaarden,
nationale volksfeesten), bijdragen aan recreatieschappen.
Natuur; beheer en onderhoud van natuurterreinen en maatregelen ter
bescherming van natuur en landschappen.
Economische en agrarische zaken
Onderzoeken van algemeen economische en agrarische aard, bevordering
toerisme.
Totaal economische en agrarische zaken
Algemene economische aangelegenheden
Bevordering economische activiteiten
Stimulering werkgelegenheid, regionale ontwikkeling en haven-
en industrieschappen.
Nutsvoorzieningen
De exploitatiebijdragen en deelnemingen inzake elektriciteit-, gas-,
drinkwater- en warmtevoorzieningen en centrale antennebedrijven.
Agrarische aangelegenheden
Verbetering van de agrarische structuur, land-, tuin- en bosbouw en
veeteelt.
Welzijn
Welzijnsaangelegenheden die op meerdere welzijnsfuncties tegelijk
betrekking hebben. Het gaat hierbij vooral om het verstrekken van
subsidies voor de realisatie van accommodaties die meerdere functies
hebben en niet verdeeld kunnen worden over deze functies.
Totaal welzijn
Welzijn algemeen
Kunst- en oudheidkunde
Het verzamelen, conserveren en voor een ieder toegankelijk maken van
uitingsvormen van cultuur of culturen of dood materiaal door de natuur
gevormd. Tot deze functie behoren kunsten (beeldende kunsten, muziek,
zang, opera, operette, toneel, ballet, taal- en letterkunde, harmonie en
fanfare), monumenten (adviserende organen, subsidies voor instandhouding
monumenten), musea en oudheidkunde (musea, historische archieven,
archeologie, geschiedenis en heemkunde), overige cultuur en oudheidkunde
(culturele manifestaties, accessoires voor kunstuitvoeringen, adviserende
organen).
Sociaal-cultureelwerk en ontwikkeling
Zaken zoals bibliotheken en bibliotheekwerk (bevordering, spreiding en
coördinatie), samenlevingsopbouw (samenwerkingsorganen,
welzijnsstichtingen, voorlichting woon- en leefmilieu), jeugd- en
jongerenwerk (adviserende organen, jeugdadvieswerk, jeugdfestivals en
overige vorming en ontwikkeling).
Ouderenzorg
De uitvoering van de Wet op de bejaardenoorden en het provinciale
ouderenbeleid.
Jeugdhulpverlening
Jeugdhulpverlening zoals onderzoek, adviserende organen, pleegzorg,
(semi-) residentiële hulpverlening, ambulante jeugdhulpverlening,
vernieuwingsprojecten.
Overig welzijn
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Totaal ruimt. ordening en volkshuisv.
Ruimte. ordening en volkshuisv. algemeen
Ruimtelijke ordening
Alle zaken betreffende onderzoek (opstellen algemene plannen,
demografische en ruimtelijke modellen, onderzoek kleine kernen,
groeikernen, urbanisatie), adviserende organen (provinciale raad van
advies voor de ruimtelijke ordening), streekplannen (opstellen van
plannen, streekplancommissie, inspraak, dorpenplan, plan militaire
terreinen), gemeentelijke plannen (toetsing gemeentelijke structuur-,
bestemmings-, reconstructie- en saneringsplannen).
Volkshuisvesting
Zaken betreffende onderzoek (woningmarktonderzoek,
woningbouwprogrammering) en welstandstoezicht (provinciale
schoonheidscommissie, stichting welstandstoezicht).
Stads- en dorpsvernieuwing
Stads- en dorpsvernieuwing betreft alle zaken betreffende de provinciale
stadsvernieuwingscommissie, het stadsvernieuwingsfonds en de stimulering
en ondersteuning van het eigen provinciaal beleid met betrekking tot
stads- en dorpsvernieuwing.
Financiering, algemene dekkingsmiddelen
Hiertoe behoren de bijdragen die niet functioneel zijn in te delen omdat
de daarmee verband houdende uitgaven tot meerdere hoofdfuncties behoren.
Kenmerkend voor deze bijdragen is bovendien dat het provinciaal bestuur
tot op zekere hoogte vrijelijk kan beslissen over de besteding van die
gelden. Betreft onder meer de uitkering uit het provinciefonds, opcenten
op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting.
Inkomsten exploitatierekening
Totaal inkomsten
Algemeen bestuur
Totaal algemeen bestuur
Provinciale Staten
Alle lasten die rechtstreeks verband houden met het functioneren
van provinciale staten. Daartoe worden ook gerekend de kosten van de
statenvoorstellen exclusief de kosten van voorbereiding door het
ambtelijk apparaat.
Gedeputeerde Staten
Alle lasten die direct verband houden met gedeputeerde staten.
Overig algemeen bestuur
Overige zaken algemeen bestuur zijn kabinetszaken, bestuurlijke
organisatie, financieel toezicht op gemeenten en overige wettelijke
regelingen. Kabinetzaken; alle lasten en baten verbonden aan de
werkzaamheden van het kabinet van de commissaris van de Koningin. Indien
deze echter optreedt in het belang van de handhaving van de rechtsorde en
als orgaan van het Rijk, zoals rampenbestrijding en voorbereiding civiele
verdediging, worden de desbetreffende kosten verantwoord op hoofdfunctie
Openbare orde en veiligheid. Bestuurlijke organisatie: alle lasten en
baten die betrekking hebben op de bestuurlijke organisatie. Hiertoe worden
gerekend de wijziging van provinciale grenzen, toepassing van de Wet
gemeenschappelijke regelingen ter zake van samenwerkingsverbanden op het
gebied van algemeen bestuur, gemeentelijke herindeling (ook incidentele
grenswijzigingen tussen gemeenten), vernieuwing bestuurlijke organisatie
en in relatie daarmee de takenpakketten van de verschillende
bestuurslagen, nieuwe bestuursvormen.
Financieel toezicht op gemeenten: alle lasten en baten betreffende het
financieel toezicht van het provinciaal bestuur op gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen (middels onder meer de Gemeentewet, Wet
gemeenschappelijke regelingen, Wet Financiering Decentrale Overheden,
Comptabiliteitsvoorschriften).
Uitvoering van overige wettelijke regelingen; alle lasten en baten in
verband met de uitvoering van de overige wettelijke regelingen die tot het
algemeen bestuur worden gerekend. Voorbeelden zijn onder meer:
archiefinspectie, bewijzen van Nederlanderschap, naturalisaties ingevolge
de Rijkswet op het Nederlanderschap, uitvoering Kieswet en de Wet
bevolking- en verblijfregisters.
Openbare orde en veiligheid totaal
Alle lasten ten gevolge van verzoeken aan provinciale besturen
om advies over openbare orde en veiligheid in het algemeen. Betreft
onder meer de Drank- en horecawet, Wet op de filmvertoning, Wet
gevaarlijke stoffen, Wapenwet, Jachtwet, Zondagswet.
Verkeer en vervoer
Alle lasten inzake verkeers- en vervoersplanning en verkeersveiligheid.
Totaal verkeer en vervoer
Algemeen
Landwegen
Alle lasten die samenhangen met het beheer en onderhoud van
provinciale landwegen en verkeersonderzoek. Tot landwegen worden ook
gerekend bruggen, kruispunten, tunnels, viaducten, parkeerplaatsen,
parkeerstroken, (midden-)bermen, wegsloten, vangrails, drainagewerken,
fietspaden, trottoirs, vluchtheuvels, beplantingen, wegmarkering,
straatverlichting, verkeersborden en -lichten.
Boot- en veerdiensten
Alle lasten van provinciale veerdiensten alsmede provinciale
bijdragen aan derden voor boot- en veerdiensten.
Waterwegen
Alle lasten van de vaarwegen die onder het beheer van de
provincies vallen.
Vervoer
Alle lasten in verband met tram-, metro- en autobusdiensten en
luchtvaart.
Waterhuishouding
Alle lasten die samenhangen met de waterhuishouding in het algemeen.
Totaal waterhuishouding
Waterhuishouding algemeen
Waterschapsaangelegenheden
Alle lasten met betrekking tot het waterbeheer (exclusief
kwalitatief waterbeheer). Hiertoe behoren de apparaatskosten inzake de
uitvoering van diverse wetten (onder meer Bevoegdhedenwet waterschappen,
Keurenwet, Waterstaatswet) en lasten en baten in verband met oprichting,
opheffing en samenvoeging van waterschappen, samenwerking tussen en
toezicht op waterschappen.
Waterkeringen
Alle lasten die samenhangen met de uitvoering van
waterkeringswerken. Daartoe behoren apparaatskosten voortvloeiend uit
diverse wetten (Waterstaatswet, Deltawet en provinciale verordeningen ter
zake), exploitatielasten van zee-, rivier- en boezemwaterkeringen en de
muskusrattenbestrijding.
Kwantitatief beheer oppervlaktewater
Alle lasten die samenhangen met het beheer en onderhoud van
oppervlaktewater. Hiertoe behoren onder meer apparaatskosten voortvloeiend
uit provinciale verordeningen ter zake, exploitatie installaties voor
kwantitatief beheer, heffingen voor boezemwateren en pachtopbrengsten.
Kwantitatief beheer grondwater
Alle lasten die samenhangen met het beheer en onderhoud van
grondwater (herstel en handhaving adequaat grondwaterpeil,
vergunningverlening ten behoeve van industrie, waterleidingbedrijven,
beregening, saneringen en bronbemalingen, heffen van provinciale
grondwaterbelasting).
Milieubeheer
Sectoroverschrijdende plannings- en coördinatietaken inzake milieubeheer.
Totaal milieubeheer
Milieubeheer algemeen
Kwalitatief beheer oppervlaktewater
Het kwalitatieve beheer van het oppervlaktewater. Het gaat hierbij
onder meer om beheer en onderhoud van zuiveringswerken.
Kwalitatief beheer grondwater en bodem
Het kwalitatief beheer van grondwater en bodem zoals onderzoek,
vuilafvoer en -verwerking, verwerking industriële en chemische
afvalstoffen, overige vormen van afvalverwerking, bodembeschermende
maatregelen en bodemsanering.
Bestrijding luchtverontreiniging
Metingen van luchtverontreiniging, aanschaf, controle en onderhoud van
meetapparatuur.
Bestrijding geluidhinder
Alles wat gedaan wordt in het kader van geluidhinder zoals de metingen van
geluidhinder met behulp van meetwagens, aanschaf, onderhoud en controle
meetapparatuur, luchtvaartcommissies.
Vergunningverlening en handhaving
Alles in verband met vergunningverlening en handhaving. Dit mede in
verband met het nationaal milieubeleidsplan.
Ontgrondingen
Alles verband houdende met ontgrondingen (onder meer beleidsplanning en
programmering ontgrondingen, voorkomen van illegale ontgrondingen,
inrichten van ontgronde gebieden).
Recreatie en natuur
Recreatie; toeristische rijwiel-, voet- en ruiterpaden, bevordering
overige recreatieve activiteiten (recreatie voor zieken, bejaarden,
nationale volksfeesten), bijdragen aan recreatieschappen.
Natuur; beheer en onderhoud van natuurterreinen en maatregelen ter
bescherming van natuur en landschappen.
Economische en agrarische zaken
Onderzoeken van algemeen economische en agrarische aard, bevordering
toerisme.
Totaal economische en agrarische zaken
Algemene economische aangelegenheden
Bevordering economische activiteiten
Stimulering werkgelegenheid, regionale ontwikkeling en haven-
en industrieschappen.
Nutsvoorzieningen
De exploitatiebijdragen en deelnemingen inzake elektriciteit-, gas-,
drinkwater- en warmtevoorzieningen en centrale antennebedrijven.
Agrarische aangelegenheden
Verbetering van de agrarische structuur, land-, tuin- en bosbouw en
veeteelt.
Welzijn
Welzijnsaangelegenheden die op meerdere welzijnsfuncties tegelijk
betrekking hebben. Het gaat hierbij vooral om het verstrekken van
subsidies voor de realisatie van accommodaties die meerdere functies
hebben en niet verdeeld kunnen worden over deze functies.
Totaal welzijn
Welzijn algemeen
Kunst- en oudheidkunde
Het verzamelen, conserveren en voor een ieder toegankelijk maken van
uitingsvormen van cultuur of culturen of dood materiaal door de natuur
gevormd. Tot deze functie behoren kunsten (beeldende kunsten, muziek,
zang, opera, operette, toneel, ballet, taal- en letterkunde, harmonie en
fanfare), monumenten (adviserende organen, subsidies voor instandhouding
monumenten), musea en oudheidkunde (musea, historische archieven,
archeologie, geschiedenis en heemkunde), overige cultuur en oudheidkunde
(culturele manifestaties, accessoires voor kunstuitvoeringen, adviserende
organen).
Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling
Zaken zoals bibliotheken en bibliotheekwerk (bevordering, spreiding en
coördinatie), samenlevingsopbouw (samenwerkingsorganen,
welzijnsstichtingen, voorlichting woon- en leefmilieu), jeugd- en
jongerenwerk (adviserende organen, jeugdadvieswerk, jeugdfestivals en
overige vorming en ontwikkeling).
Ouderenzorg
De uitvoering van de Wet op de bejaardenoorden en het provinciale
ouderenbeleid.
Jeugdhulpverlening
Jeugdhulpverlening zoals onderzoek, adviserende organen, pleegzorg,
(semi-) residentiële hulpverlening, ambulante jeugdhulpverlening,
vernieuwingsprojecten.
Overig welzijn
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Totaal ruimt. ordening en volkshuisv
Ruimte. ordening en volkshuisv. algemeen
Ruimtelijke ordening
Alle zaken betreffende onderzoek (opstellen algemene plannen,
demografische en ruimtelijke modellen, onderzoek kleine kernen,
groeikernen, urbanisatie), adviserende organen (provinciale raad van
advies voor de ruimtelijke ordening), streekplannen (opstellen van
plannen, streekplancommissie, inspraak, dorpenplan, plan militaire
terreinen), gemeentelijke plannen (toetsing gemeentelijke structuur-,
bestemmings-, reconstructie- en saneringsplannen).
Volkshuisvesting
Zaken betreffende onderzoek (woningmarktonderzoek,
woningbouwprogrammering) en welstandstoezicht (provinciale
schoonheidscommissie, stichting welstandstoezicht).
Stads- en dorpsvernieuwing
Stads- en dorpsvernieuwing betreft alle zaken betreffende de provinciale
stadsvernieuwingscommissie, het stadsvernieuwingsfonds en de stimulering
en ondersteuning van het eigen provinciaal beleid met betrekking tot
stads- en dorpsvernieuwing.
Financiering en alg. dekkingsmiddelen
Hiertoe behoren de bijdragen die niet functioneel zijn in te delen omdat
de daarmee verband houdende uitgaven tot meerdere hoofdfuncties behoren.
Kenmerkend voor deze bijdragen is bovendien dat het provinciaal bestuur
tot op zekere hoogte vrijelijk kan beslissen over de besteding van die
gelden. Betreft onder meer de uitkering uit het provinciefonds, opcenten
op de hoofdsom motorrijtuigenbelasting.