Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

SBI'93 Perioden Totaal aantal bedrijven (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Zonder werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 1 tot 5 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 5 tot 10 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 10 tot 20 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 20 tot 50 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 50 tot 100 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 100 en meer werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werkzame personen Met 1 werkzame persoon (absoluut) Naar grootte in aantal werkzame personen Met 2 werkzame personen (absoluut)
14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 1 januari 2006 135 35 40 15 20 20 5 5 35 10
142 Zand-, grind- en kleiwinning 1 januari 2006 105 25 35 10 10 15 0 0 25 10
1422 Kleiwinning 1 januari 2006 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Waterleidingbedrijven 1 januari 2006 25 5 5 0 0 0 0 10 5 0
410 Waterleidingbedrijven 1 januari 2006 25 5 5 0 0 0 0 10 5 0
4100 Waterleidingbedrijven 1 januari 2006 25 5 5 0 0 0 0 10 5 0
51441 GH glas-, porselein- en aardewerk 1 januari 2006 385 240 105 15 10 10 5 0 205 85
52445 DH glas-, porselein- en aardewerk 1 januari 2006 280 140 120 15 5 0 0 0 115 75
603 Pijpleidingbedrijven 1 januari 2006 10 5 0 0 0 0 0 0 5 0
6030 Pijpleidingbedrijven 1 januari 2006 10 5 0 0 0 0 0 0 5 0
80422 Bedrijfsopleiding en -training 1 januari 2006 9.840 7.930 1.415 210 150 90 25 20 7.560 1.170
80423 Studiebegeleiding, onderwijs neg 1 januari 2006 870 685 140 20 15 10 5 0 655 110
85341 Zelfhulpgroep, onderl begeleiding 1 januari 2006 145 20 100 15 5 5 0 0 70 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen)
en activiteit (SBI'93).
1993 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal bedrijven
Naar grootte in aantal werknemers
De grootte, uitgedrukt in aantal werknemers, is hoofdzakelijk gebaseerd
op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten en ingeleend
personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend personeel wel.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.
Zonder werknemers
Bedrijven zonder personeel in loondienst. Dit zijn bedrijven waarin
uitsluitend eigenaren, meewerkende gezinsleden en uitzendkrachten
werkzaam zijn. Marginaal actieve bedrijven, dit zijn bedrijven waarin
niemand voor 15 uur of meer per week werkzaam is, worden niet als
bedrijf aangemerkt.
Met 1 tot 5 werknemers
Met 5 tot 10 werknemers
Met 10 tot 20 werknemers
Met 20 tot 50 werknemers
Met 50 tot 100 werknemers
Met 100 en meer werknemers
Naar grootte in aantal werkzame personen
De grootte, uitgedrukt in aantal werkzame personen, is hoofdzakelijk
gebaseerd op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten
en ingeleend personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend
personeel wel evenals zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.
Deze reeks is beschikbaar vanaf 1999.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.
Met 1 werkzame persoon
Met 2 werkzame personen