Aandelen en obligaties effectenbeurs Amsterdam; dagcijfers,1980 - 2003

Tabeltoelichting


Gegevens beschikbaar:
vanaf 2 januari 1980: koers- en herbeleggingsindex sectoren en
bedrijfstakken.
Vanaf 1987: rendement staatsleningen.
Vanaf 1989: koers- en herbeleggingsindex obligaties.
Vanaf 1992: koers- en herbeleggingsindex beleggingsinstellingen en
koersindex converteerbare obligaties.
Vanaf 1994: koers- en herbeleggingsindex IT en niet-AEX.
Vanaf 1997: rendement nieuwe tienjarige staatsleningen en bankobligaties.
Vanaf augustus 2000: durations obligaties.

Frequentie: Stopgezet; Er komen geen updates meer.

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Aandelen
Koersindex
De koersindex voor aandelen geeft de ontwikkeling weer van het koersniveau
van de aandelen van alle op de Amsterdamse effectenbeurs genoteerde
Nederlandse ondernemingen. De koersen worden gewogen met het aantal
aandelen in de basisperiode. Kapitaalmutaties, zoals (claim)emissies,
bonusuitkering in aandelen en terugbetalingen op aandelen, mogen geen
invloed hebben op de hoogte van de koersindex. Om voor dergelijke
voorvallen dagelijks te kunnen corrigeren wordt de index berekend als
kettingindex.
CBS-koersindex
De CBS-koersindex voor aandelen geeft de ontwikkeling weer van het
koersniveau van de aandelen van alle op de Amsterdamse effectenbeurs
genoteerde Nederlandse ondernemingen exclusief beleggingsinstellingen en
vastgoedfondsen.
Sectoren
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen. Naast een algemeen
indexcijfer voor de totale markt en een indexcijfer exclusief Koninklijke
Olie, worden vier sectorindices onderscheiden. De fondsen worden
allereerst ingedeeld in internationale concerns en lokale fondsen. Binnen
de sector lokale fondsen worden vervolgens twee sectoren onderscheiden,
namelijk de financiële en niet-financiële instellingen.
Algemeen
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen.
Algemeen excl. Kon. Olie
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen exclusief Koninklijke Olie.
Internationals
Koersindex van de sector die oorspronkelijk de ondernemingen omvatte:
Akzo-Nobel, Koninklijke Olie, Philips, Unilever en Hoogovens. Omdat
Hoogovens na fusie niet meer als een "Nederlandse" onderneming wordt
beschouwd, maakt Hoogovens (inmiddels Corus Group) geen deel meer uit van
deze groep.
Lokale ondernemingen
Koersindex van alle ondernemingen exclusief de internationals als
Akzo-Nobel, Koninklijke Olie, Philips en Unilever.
Financiële instellingen
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen, exclusief de
internationals, die zich bezighouden met financiële activiteiten.
Niet-financiële instellingen
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen, exclusief de
internationals, die zich bezighouden met niet-financiële activiteiten
Bedrijfstakken
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen ingedeeld naar bedrijfstak.
Van de bedrijfstak delfstoffenwinning wordt geen index bepaald, omdat deze
bedrijfstak alleen bestaat uit Koninklijke Olie.
Consumentengoederenindustrie
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen, die zich geheel of in
belangrijke mate bezighouden met de productie van consumentengoederen.
Bijvoorbeeld ondernemingen die voedingsmiddelen, textiel, kleding,
farmaceutische artikelen, zeep- en wasmiddelen, rijwielen e.d. produceren.
Kapitaalgoederenindustrie
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen, die zich geheel of in
belangrijke mate bezighouden met de productie van kapitaalgoederen.
Bijvoorbeeld ondernemingen die machines ten behoeve van niet-consumptieve
doeleinden, elektronische installaties, vrachtwagens e.d. produceren.
Basisgoederenindustrie
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen, die zich geheel of in
belangrijke mate bezighouden met de productie van halffabrikaten.
Bijvoorbeeld ondernemingen die chemische grondstoffen, papierproducten,
metaal, bouwmaterialen e.d. produceren.
Bouwnijverheid en installatie
Koersindex van alle waargenomen ondernemingen, die zich geheel of in
belangrijke mate bezighouden met bouw en installatie. Bijvoorbeeld
aannemersbedrijven grond-, water-, wegenbouw, baggerbedrijven, centrale
verwarmingsinstallatie-bedrijven e.d.