Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

SBI'93 Perioden Nederland (absoluut) Naar provincie Groningen (absoluut) Naar provincie Friesland (absoluut) Naar provincie Drenthe (absoluut) Naar provincie Overijssel (absoluut) Naar provincie Flevoland (absoluut) Naar provincie Gelderland (absoluut) Naar provincie Utrecht (absoluut) Naar provincie Noord-Holland (absoluut) Naar provincie Zuid-Holland (absoluut) Naar provincie Zeeland (absoluut) Naar provincie Noord-Brabant (absoluut) Naar provincie Limburg (absoluut)
Totaal SBI'93 1 januari 2005 800.705 25.540 33.275 23.515 52.980 16.980 98.135 59.340 139.855 157.660 20.795 122.645 49.980
Totaal SBI'93 1 januari 2006 826.305 26.345 34.090 24.415 54.415 17.960 100.765 61.995 144.835 162.935 20.995 126.465 51.090
A Landbouw, jacht en bosbouw 1 januari 2005 96.035 4.100 6.980 4.750 10.840 2.410 16.145 4.235 7.325 12.130 4.170 16.590 6.370
A Landbouw, jacht en bosbouw 1 januari 2006 93.625 4.010 6.775 4.660 10.475 2.370 15.675 4.160 7.175 12.035 4.005 16.090 6.190
B Visserij 1 januari 2005 735 20 50 0 20 145 25 5 145 105 170 35 10
B Visserij 1 januari 2006 730 20 45 0 15 145 25 5 145 105 175 40 10
C Delfstoffenwinning 1 januari 2005 295 10 15 25 15 5 30 5 65 65 10 20 35
C Delfstoffenwinning 1 januari 2006 270 10 10 20 10 5 30 5 55 60 10 15 30
D Industrie 1 januari 2005 50.475 1.665 2.395 1.330 3.635 1.025 6.685 3.250 8.000 8.555 1.115 9.360 3.465
D Industrie 1 januari 2006 51.380 1.685 2.410 1.370 3.685 1.030 6.815 3.275 8.185 8.725 1.120 9.535 3.545
E Openbare voorzieningsbedrijven 1 januari 2005 855 30 70 15 50 50 45 40 270 115 25 95 50
E Openbare voorzieningsbedrijven 1 januari 2006 895 40 80 25 40 65 55 40 265 120 20 100 50
F Bouwnijverheid 1 januari 2005 76.680 2.090 3.360 2.110 4.455 1.500 9.280 5.390 13.905 15.845 1.635 12.815 4.295
F Bouwnijverheid 1 januari 2006 84.355 2.335 3.690 2.275 4.910 1.665 10.125 5.920 15.270 17.545 1.775 14.180 4.660
G Reparatie consumentenart; handel 1 januari 2005 197.905 6.035 7.495 5.665 13.300 3.995 23.600 13.950 34.940 40.265 4.570 31.130 12.960
G Reparatie consumentenart; handel 1 januari 2006 199.995 6.105 7.625 5.780 13.555 4.215 23.805 14.175 35.185 40.560 4.585 31.485 12.920
H Horeca 1 januari 2005 40.215 1.320 1.780 1.200 2.420 545 4.470 2.335 7.950 7.255 1.625 5.660 3.655
H Horeca 1 januari 2006 40.200 1.350 1.800 1.220 2.440 540 4.480 2.350 7.885 7.255 1.615 5.625 3.640
I Vervoer, opslag en communicatie 1 januari 2005 32.765 1.075 1.350 730 1.555 695 3.220 1.870 6.960 8.235 940 4.165 1.970
I Vervoer, opslag en communicatie 1 januari 2006 33.295 1.100 1.380 760 1.595 720 3.325 1.925 6.940 8.395 925 4.260 1.970
J Financiële instellingen 1 januari 2005 18.880 565 590 445 995 305 2.010 2.390 3.595 3.830 405 2.610 1.145
J Financiële instellingen 1 januari 2006 19.245 535 580 455 1.060 315 2.030 2.510 3.665 3.870 410 2.670 1.145
K Verhuur; zakelijke dienstverlening 1 januari 2005 156.655 4.105 4.115 3.315 7.810 3.485 17.100 15.655 33.050 34.955 2.545 22.580 7.945
K Verhuur; zakelijke dienstverlening 1 januari 2006 167.850 4.430 4.435 3.660 8.430 3.860 18.295 16.930 35.375 37.125 2.720 24.105 8.475
L Openbaar bestuur; soc verzekering 1 januari 2005 4.010 275 305 245 300 105 405 225 730 860 110 325 135
L Openbaar bestuur; soc verzekering 1 januari 2006 3.760 275 305 250 265 105 355 205 690 780 110 280 135
M Onderwijs 1 januari 2005 24.460 895 920 785 1.445 800 2.920 2.380 4.400 5.460 510 2.840 1.105
M Onderwijs 1 januari 2006 24.950 925 925 820 1.425 835 2.980 2.415 4.575 5.415 515 2.970 1.155
N Gezondheids- en welzijnszorg 1 januari 2005 42.940 1.535 1.640 1.185 2.730 820 5.275 3.565 7.535 8.560 1.075 6.165 2.850
N Gezondheids- en welzijnszorg 1 januari 2006 45.720 1.620 1.730 1.295 2.915 895 5.565 3.865 8.065 9.100 1.120 6.520 3.035
O Cultuur, recreatie; ov dienstverl 1 januari 2005 57.815 1.820 2.220 1.705 3.420 1.110 6.930 4.050 10.990 11.425 1.890 8.255 3.990
O Cultuur, recreatie; ov dienstverl 1 januari 2006 60.035 1.905 2.295 1.815 3.585 1.200 7.210 4.215 11.355 11.850 1.890 8.595 4.120
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Vestigingen naar activiteit en regio.

1994 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Nederland
Elke afzonderlijk gelegen ruimte, terrein of complex van ruimten of
terreinen, benut door een onderneming voor de uitoefening van de
activiteiten.
Naar provincie
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg