Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

Vestigingen naar activiteit, provincie en corop

SBI'93 Perioden Naar COROP-gebieden per provincie Zuid-Holland Aggl. Leiden en Bollenstreek (absoluut)
14 Zand-, grind-, klei-, zoutwinning 1 januari 2006 0
142 Zand-, grind- en kleiwinning 1 januari 2006 0
1422 Kleiwinning 1 januari 2006 0
41 Waterleidingbedrijven 1 januari 2006 0
410 Waterleidingbedrijven 1 januari 2006 0
4100 Waterleidingbedrijven 1 januari 2006 0
51441 GH glas-, porselein- en aardewerk 1 januari 2006 10
52445 DH glas-, porselein- en aardewerk 1 januari 2006 10
603 Pijpleidingbedrijven 1 januari 2006 0
6030 Pijpleidingbedrijven 1 januari 2006 0
80422 Bedrijfsopleiding en -training 1 januari 2006 265
80423 Studiebegeleiding, onderwijs neg 1 januari 2006 20
85341 Zelfhulpgroep, onderl begeleiding 1 januari 2006 5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Vestigingen naar activiteit en regio.

1994 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Naar COROP-gebieden per provincie
De COROP-indeling is een statistische indeling die omstreeks 1970 is
ontworpen door de Coördinatiecommissie Regionaal Onderzoeksprogramma,
de commissie waaraan de indeling de naam dankt. De COROP-gebieden verdelen
de provincies in veertig gebieden en drie subgebieden. De COROP-indeling
komt overeen met NUTS-III, een door de Europese Unie gebruikte indeling.
Zuid-Holland
Aggl. Leiden en Bollenstreek