Geregistreerde werkloosheid; landsdeel 1989-2014 derde kwartaal

Geregistreerde werkloosheid; landsdeel 1989-2014 derde kwartaal

Regio's Perioden Totaal geregistreerde werklozen (x 1 000) Verandering t.o.v. één jaar geleden (x 1 000) Geregistreerd werkloosheidspercentage (%)
Nederland 2012, 1e kwartaal 250 27 3,2
Nederland 2012, 2e kwartaal 247 42 3,1
Nederland 2012, 3e kwartaal 250 48 3,1
Nederland 2012, 4e kwartaal 259 38 3,3
Nederland 2013, 1e kwartaal 315 65 4,0
Nederland 2013, 2e kwartaal 327 80 4,1
Nederland 2013, 3e kwartaal 327 77 4,1
Nederland 2013, 4e kwartaal 369 110 4,7
Nederland 2014, 1e kwartaal 391 76 5,0
Nederland 2014, 2e kwartaal 392 65 5,0
Nederland 2014, 3e kwartaal 372 45 4,7
Noord-Nederland (LD) 2012, 1e kwartaal 36 6 4,7
Noord-Nederland (LD) 2012, 2e kwartaal 31 4 4,0
Noord-Nederland (LD) 2012, 3e kwartaal 30 6 3,8
Noord-Nederland (LD) 2012, 4e kwartaal 32 3 4,1
Noord-Nederland (LD) 2013, 1e kwartaal 39 3 5,1
Noord-Nederland (LD) 2013, 2e kwartaal 35 4 4,4
Noord-Nederland (LD) 2013, 3e kwartaal 39 9 4,9
Noord-Nederland (LD) 2013, 4e kwartaal 42 10 5,4
Noord-Nederland (LD) 2014, 1e kwartaal 45 6 5,9
Noord-Nederland (LD) 2014, 2e kwartaal 43 8 5,6
Noord-Nederland (LD) 2014, 3e kwartaal 43 4 5,5
Oost - Nederland (LD) 2012, 1e kwartaal 55 9 3,4
Oost - Nederland (LD) 2012, 2e kwartaal 55 17 3,3
Oost - Nederland (LD) 2012, 3e kwartaal 58 14 3,5
Oost - Nederland (LD) 2012, 4e kwartaal 54 7 3,3
Oost - Nederland (LD) 2013, 1e kwartaal 70 15 4,2
Oost - Nederland (LD) 2013, 2e kwartaal 74 19 4,4
Oost - Nederland (LD) 2013, 3e kwartaal 68 10 4,0
Oost - Nederland (LD) 2013, 4e kwartaal 79 25 4,7
Oost - Nederland (LD) 2014, 1e kwartaal 85 15 5,1
Oost - Nederland (LD) 2014, 2e kwartaal 87 13 5,3
Oost - Nederland (LD) 2014, 3e kwartaal 85 17 5,1
West - Nederland (LD) 2012, 1e kwartaal 111 9 3,0
West - Nederland (LD) 2012, 2e kwartaal 113 15 3,0
West - Nederland (LD) 2012, 3e kwartaal 111 16 2,9
West - Nederland (LD) 2012, 4e kwartaal 125 20 3,3
West - Nederland (LD) 2013, 1e kwartaal 144 33 3,8
West - Nederland (LD) 2013, 2e kwartaal 158 45 4,2
West - Nederland (LD) 2013, 3e kwartaal 157 46 4,1
West - Nederland (LD) 2013, 4e kwartaal 173 48 4,6
West - Nederland (LD) 2014, 1e kwartaal 177 33 4,7
West - Nederland (LD) 2014, 2e kwartaal 183 25 4,8
West - Nederland (LD) 2014, 3e kwartaal 172 15 4,5
Zuid-Nederland (LD) 2012, 1e kwartaal 48 3 2,9
Zuid-Nederland (LD) 2012, 2e kwartaal 49 8 2,9
Zuid-Nederland (LD) 2012, 3e kwartaal 51 12 3,0
Zuid-Nederland (LD) 2012, 4e kwartaal 48 7 2,9
Zuid-Nederland (LD) 2013, 1e kwartaal 62 14 3,7
Zuid-Nederland (LD) 2013, 2e kwartaal 61 12 3,6
Zuid-Nederland (LD) 2013, 3e kwartaal 63 12 3,8
Zuid-Nederland (LD) 2013, 4e kwartaal 75 27 4,5
Zuid-Nederland (LD) 2014, 1e kwartaal 84 22 5,1
Zuid-Nederland (LD) 2014, 2e kwartaal 78 17 4,7
Zuid-Nederland (LD) 2014, 3e kwartaal 74 11 4,4
Vier grootste gemeenten 2012, 1e kwartaal 45 5 4,0
Vier grootste gemeenten 2012, 2e kwartaal 45 6 4,1
Vier grootste gemeenten 2012, 3e kwartaal 43 4 3,8
Vier grootste gemeenten 2012, 4e kwartaal 55 10 4,8
Vier grootste gemeenten 2013, 1e kwartaal 56 11 5,0
Vier grootste gemeenten 2013, 2e kwartaal 65 20 5,8
Vier grootste gemeenten 2013, 3e kwartaal 60 17 5,3
Vier grootste gemeenten 2013, 4e kwartaal 68 13 6,1
Vier grootste gemeenten 2014, 1e kwartaal 69 13 6,2
Vier grootste gemeenten 2014, 2e kwartaal 73 8 6,6
Vier grootste gemeenten 2014, 3e kwartaal 70 10 6,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de geregistreerde werkloosheid per landsdeel en voor het totaal van de vier grootste gemeenten in Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf 1e kwartaal 1989 tot en met derde kwartaal 2014.

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wijzigingen per 9 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 20 november 2014:
De gegevens van het tweede en derde kwartaal 2014 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. De actualisering van 20 november 2014 was de laatste actualisering van deze tabel. Met ingang van 2015 is het CBS namelijk overgestapt op de internationale definitie van werkloosheid. Deze overstap maakt onderdeel uit van de strategie om zoveel mogelijk aan te sluiten bij internationale definities en daarmee onderlinge vergelijkbaarheid mogelijk te maken en verwarring te voorkomen. De cijfers volgens de nationale definitie worden voorlopig nog voortgezet zoals ook de cijfers over geregistreerde werkloosheid zijn voortgezet toen werd overgestapt op de nationale definitie van werkloosheid. Met de overgang op de internationale definitie, worden de cijfers over de geregistreerde werkloosheid stopgezet om verwarring als gevolg van te vele definities te voorkomen. Cijfers over het aantal ingeschreven werkzoekenden bij het UWV-werkbedrijf zijn wel nog beschikbaar, zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij het UWV Werkbedrijf (voorheen CWI)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.
Verandering t.o.v. één jaar geleden
Verandering van het aantal geregistreerde werklozen ten opzichte van
dezelfde periode een jaar eerder.
Geregistreerd werkloosheidspercentage
De geregistreerde werklozen in procenten van de beroepsbevolking.