Uitgekeerde bedragen WAO, Wajong en WAZ; maandcijfers, 1998 - 2009

Uitgekeerde bedragen WAO, Wajong en WAZ; maandcijfers, 1998 - 2009

Perioden Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerd bedrag (mln euro) WAO; uitgekeerde bedragen (mln euro) Wajong; uitgekeerde bedragen (mln euro) WAZ; uitgekeerde bedragen (mln euro)
2006 1e kwartaal 2.420,1 1.939,0 371,4 109,7
2006 april 790,2 630,1 124,8 35,3
2006 mei 1.519,7 1.216,3 238,6 64,8
2006 juni 787,1 626,4 126,1 34,6
2006 2e kwartaal 3.097,1 2.472,9 489,5 134,7
2006 juli 762,9 601,1 127,7 34,2
2006 augustus 804,2 641,3 128,5 34,5
2006 september 775,0 614,5 128,2 32,3
2006 3e kwartaal 2.342,1 1.856,8 384,3 101,0
2006 oktober 770,8 608,4 129,9 32,5
2006 november 778,6 613,4 132,2 33,0
2006 december 768,6 605,7 130,6 32,3
2006 4e kwartaal 2.318,0 1.827,5 392,7 97,8
2006 jaarcijfer 10.177,3 8.096,2 1.637,9 443,2
2007 januari 785,8 618,6 134,4 32,8
2007 februari 774,7 608,5 133,5 32,7
2007 maart 778,8 611,0 135,5 32,3
2007 1e kwartaal 2.339,3 1.838,1 403,4 97,8
2007 april 768,5 601,3 135,7 31,5
2007 mei 1.462,8 1.148,0 256,9 58,0
2007 juni 765,0 594,4 138,3 32,3
2007 2e kwartaal 2.996,3 2.343,7 530,9 121,8
2007 juli 806,9 630,4 143,4 33,2
2007 augustus 808,8 630,8 144,8 33,3
2007 september 797,5 619,8 144,9 32,7
2007 3e kwartaal 2.413,3 1.881,0 433,1 99,2
2007 oktober 803,8 624,5 147,0 32,3
2007 november 798,7 620,1 146,3 32,3
2007 december 791,3 615,3 143,8 32,1
2007 4e kwartaal 2.393,8 1.859,9 437,1 96,7
2007 jaarcijfer 10.142,6 7.922,7 1.804,4 415,5
2008 januari 812,2 630,3 149,0 32,9
2008 februari 799,7 619,1 148,5 32,2
2008 maart 795,9 615,9 148,4 31,6
2008 1e kwartaal 2.407,8 1.865,3 445,8 96,6
2008 april 799,9 618,7 149,7 31,5
2008 mei 1.488,8 1.150,4 282,0 56,4
2008 juni 790,6 608,5 151,6 30,5
2008 2e kwartaal 3.079,3 2.377,6 583,3 118,4
2008 juli 802,4 616,3 155,1 31,0
2008 augustus 794,6 610,0 154,0 30,6
2008 september 797,1 611,7 155,3 30,2
2008 3e kwartaal 2.394,2 1.837,9 464,4 91,8
2008 oktober 798,8 610,9 157,6 30,3
2008 november 790,6 602,6 157,7 30,3
2008 december 773,1 588,2 154,8 30,1
2008 4e kwartaal 2.362,4 1.801,7 470,1 90,6
2008 jaarcijfer 10.243,8 7.882,7 1.963,6 397,5
2009 januari 802,3 610,1 162,2 30,0
2009 februari 796,0 604,5 161,8 29,8
2009 maart 794,1 601,7 162,9 29,5
2009 1e kwartaal 2.392,4 1.816,3 486,9 89,3
2009 april 791,9 598,7 163,9 29,3
2009 mei 1.485,0 1.125,1 307,2 52,8
2009 juni 777,5 584,2 165,0 28,3
2009 2e kwartaal 3.054,5 2.308,0 636,1 110,4
2009 juli 790,1 591,9 169,6 28,6
2009 augustus 781,2 584,4 168,8 28,0
2009 september 779,7 581,8 169,9 28,0
2009 3e kwartaal 2.351,0 1.758,1 508,3 84,6
2009 oktober 780,5 580,8 171,9 27,8
2009 november* 773,5 576,0 169,8 27,7
2009 december* 771,2 570,7 173,2 27,2
2009 4e kwartaal* 2.325,1 1.727,6 514,9 82,7
2009 jaarcijfer* 10.123,1 7.609,9 2.146,1 367,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft inzicht in de uitkeringsbedragen in het kader van de
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeids-
ongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en Wet arbeids-
ongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), die in de verslagperiode
zijn verstrekt.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen,
nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006
een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben,
verandert er niets. De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn
nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind
2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ.
Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

De uitgekeerde bedragen zijn opgesplitst naar:
- periode.

Ter attentie:
Bedrageninformatie kan berusten op twee verschillende methoden: de methode
waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode
waarop de betaling betrekking heeft, ongeacht de periode waarop de
betaling daadwerkelijke heeft plaatsgevonden, de zogenoemde transactie-
methode (ook wel transactiebasis genoemd). Bij de andere methode wordt een
uitgekeerd bedrag toegerekend aan de (verslag)periode waarin de betaling
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, ongeacht de periode waarop de betaling
betrekking heeft, de registratiemethode (ook wel kasbasis of registratie-
basis genoemd).

De uitkeringsbedragen in deze tabel zijn vastgesteld volgends de
registratiemethode. Hierdoor wijken de bedragen af van dezelfde soort
bedragen die op StatLine zijn terug te vinden bij de overheidsfinanciën.
De bedragen die daar worden weergegeven hebben betrekking op de premies
en uitkeringen van de wettelijke sociale verzekeringen in termen van het
Europees systeem van rekeningen (ESR95). Dit systeem ligt ten grondslag
aan het stelsel van Nationale rekeningen en is gebaseerd op de transactie-
methode.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers:
Er zijn zowel voorlopige cijfers als definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
19 maart 2010. De cijfers van oktober 2009 zijn definitief geworden en de
voorlopige cijfers van december 2009, 4e kwartaal 2009 en jaartotaal 2009
zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is stopgezet. Alle cijfers uit deze tabel zijn opgenomen in de
nieuwe tabel met uitgekeerde bedragen per maand.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsongeschiktheid; uitgekeerd bedrag
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in
verband met een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeids-
ongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die langdurig ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers
kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, vanaf
1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de WIA. Voor de
mensen, die al een WAO-uitkering hadden, is er niets veranderd. De
aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabel-
len opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van
de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert
er niets.
WAO; uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in
verband met een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die langdurig ziek worden,
geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers
kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, vanaf
1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de WIA. Voor de
mensen, die al een WAO-uitkering hadden, is er niets veranderd.
De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de
tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval
zijn.
Wajong; uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in
verband met een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong).
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
WAZ; uitgekeerde bedragen
Het totaal van de bedragen die in de verslagperiode zijn uitbetaald in
verband met een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Wet
op de arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ).
De bedragen in de maand mei zijn inclusief vakantiegeld.
Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek
worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van
de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert
er niets.