Aardgasbalans; aanbod en verbruik


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardgas weer in balansvorm. De berekening van het aanbod is als volgt: winning uit de bodem plus productie uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid aardgas die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode. Dit verbruik wordt nader uitgesplitst naar de wijze van aflevering via het gasnet. Dit bestaat uit een hoofdtransportnet met daaraan gekoppeld de regionale netten. De grootverbruikers krijgen gas direct uit het hoofdtransportnet. Dit zijn de elektriciteitscentrales en grote bedrijven. De kleinverbruikers, waaronder de huishoudens, krijgen het aardgas via de regionale netten. Daarnaast is er een post van aardgasverbruik bij de winning. Tot slot is er een kleine post van het afgefakkelde of afgeblazen aardgas.

Gegevens beschikbaar:
Vanaf 1946 per jaar en vanaf 1982 per jaar, per kwartaal en per maand.

Status van de cijfers:
Alle cijfers tot en met verslagjaar 2015 zijn definitief.
Gegevens van 2016 zijn nader voorlopig.
Gegevens vanaf 2017 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 27 juli 2020
Cijfers van mei 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 20 september 2019
Vanwege een methodiekwijziging zijn de cijfers van LNG veranderd. Voorheen werden de maandcijfers voor LNG gemaakt met een schatting die was gebaseerd op het resultaat van het jaar ervoor. Wegens het toenemende belang van LNG is besloten om deze methode te wijzigen. Daarom worden de in en uitvoer van LNG nu per maand bij berichtgevers uitgevraagd, daarom geven de nieuwe cijfers een accurater beeld van de werkelijkheid. De nieuwe methode is toegepast op alle cijfers vanaf januari 2018.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers: de derde maand na afloop van de verslagperiode.
Nader voorlopige cijfers: uiterlijk in december van het jaar volgend op het verslagjaar.
Definitieve cijfers: uiterlijk in december van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Perioden Aanbod van aardgasWinning uit de bodem (mln m3) Aanbod van aardgasInvoer van gasvormig aardgas (mln m3) Aanbod van aardgasUitvoer van gasvormig aardgas (mln m3) Verbruik van aardgasTotaal verbruik (mln m3)
1959 215 .
1960 312 .
1961 426 .
1962 524 .
1963 619 .
1964 869 12 .
1965 1.738 36 .
1966 3.405 143 .
1967 7.108 1.369 .
1968 14.215 4.536 .
1969 22.037 7.774 .
1970 31.764 11.691 .
1971 43.896 17.668 .
1972 58.516 24.395 .
1973 71.148 33.217 .
1974 84.351 43.967 .
1975 91.366 49.295 .
1976 97.631 53.892 .
1977 97.953 291 54.319 .
1978 89.667 1.760 47.383 .
1979 94.040 2.068 52.312 .
1980 90.929 3.786 54.685 .
1981 84.433 3.352 49.670 .
1982 72.011 3.390 39.173 36.230
1983 76.497 3.180 41.130 38.547
1984 77.205 3.419 39.917 40.719
1985 80.668 2.091 40.019 42.756
1986 73.897 1.987 33.010 42.878
1987 74.153 2.130 31.899 44.368
1988 65.542 2.513 27.779 40.252
1989 71.570 2.594 33.036 41.137
1990 72.131 2.688 34.167 40.658
1991 81.554 2.317 38.407 45.465
1992 81.903 2.798 40.664 44.048
1993 83.492 3.340 41.625 45.204
1994 79.198 3.481 38.545 44.140
1995 80.512 3.652 38.533 45.643
1996 91.120 5.397 46.255 50.282
1997 80.702 6.843 40.237 47.305
1998 76.979 6.831 36.841 47.001
1999 71.582 10.253 36.102 45.767
2000 69.796 16.500 39.329 46.243
2001 73.531 20.267 46.950 47.462
2002 72.251 25.363 49.766 47.357
2003 69.062 24.147 45.581 47.608
2004 81.459 17.860 50.742 48.616
2005 74.312 21.747 49.445 46.744
2006 73.370 23.866 51.813 45.327
2007 70.526 24.735 52.769 44.134
2008 80.654 25.081 58.504 45.881
2009 74.501 24.323 52.717 46.963
2010 85.606 24.408 56.433 53.046
2011 79.046 22.732 54.321 46.412
2012 77.804 25.622 60.238 44.370
2013 82.358 27.907 66.891 44.250
2014 68.684 28.344 57.717 38.598
2015 52.177 36.326 51.117 38.038
2016 50.373 41.904 55.445 39.918
2017* 43.915 49.448 52.072 41.097
2018* 36.735 51.840 48.872 40.794
Bron: CBS.
Verklaring van tekens