Positie werkkring en arbeidsduur: aantal vaste werknemers verder gedaald

In het vierde kwartaal van 2015 bestond de werkzame beroepsbevolking uit ruim 8,3 miljoen personen, dat zijn 41 duizend personen meer dan een jaar eerder. Daarmee is dit het vijfde opeenvolgende kwartaal waarin het aantal werkzame personen hoger ligt dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. Het aantal werkenden nam vooral in de eerste helft van 2015 toe. Daarna bleef het aantal werkenden vrijwel gelijk om in het laatste kwartaal weer licht toe te nemen.