Akkerflora

De gegevens van akkerplanten zijn presentiegegevens per km-hok die zijn geaggregeerd tot perioden van 20-25 jaar. In 1950-1975 zijn nauwelijks gegevens verzameld; daarom is die periode geheel weggelaten uit de analyse. De trends in verspreiding (het aantal bezette kilometerhokken) worden gezien als een benadering van de trend in populatie-aantallen. De selectie van de soorten is ontleend aan een vaak gebruikte indeling in ecologische plantengroepen van Arnolds & Van der Maarel (1979).