Afstand

Bij de berekeningen worden de afstanden bepaald over verharde wegen; dus niet over fiets- en voetpaden. Met doorsteekjes die wandelaars of fietsers kunnen maken, is geen rekening gehouden. Ook zijn alleen Nederlandse cijfers gebruikt. Mensen die in grensregio’s wonen, doen hun boodschappen wellicht in Duitse of Belgische winkels die dichterbij zijn, maar daar is geen rekening mee gehouden.