Standaardiseren

Het vruchtbaarheidscijfer geeft het aantal kinderen weer dat vrouwen in hun vruchtbare leeftijd krijgen. Om regio’s onderling te kunnen vergelijken is dit cijfer gestandaardiseerd. Dat betekent dat de leeftijdsverdeling van vrouwen in de vruchtbare leeftijd (15 tot 50 jaar) in een regio gelijk gesteld wordt aan die van Nederland als geheel. Hierdoor worden de effecten van bijvoorbeeld relatief veel vrouwen in de meest vruchtbare leeftijd (rond de 30) of de minst vruchtbare leeftijd (bijvoorbeeld boven de 40) uitgeschakeld.

In sommige kleine gemeenten is het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt klein. Daardoor kan het vruchtbaarheidscijfer voor die gemeenten van jaar op jaar sterk wisselen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de Waddeneilanden, de gemeente Rozendaal en Eijsden-Margraten. In deze laatste gemeente kwam het gestandaardiseerde vruchtbaarheidscijfer in 2017 uit op 58,5 terwijl het in 2015 nog op 48,2 lag.