Onderzoekspopulatie werkende twintigers en dertigers (onderwerpen inkomen en vermogen)

Voor de onderwerpen inkomen en vermogen bestaat de onderzoekspopulatie uit alle twintigers en dertigers die aan al deze criteria voldoen:

• Maakt deel uit van een huishouden met inkomen.
• Heeft sociaaleconomische categorie “actief”, dat wil zeggen dat inkomen uit arbeid of onderneming de voornaamste inkomstenbron is. In de tekst is deze categorie als werkend aangeduid. Personen met zowel betaald werk als een uitkering worden zodoende als “niet actief” beschouwd wanneer de uitkering de voornaamste inkomstenbron is.
• Woont zelfstandig (niet meer thuis).
• Volgt geen regulier door de overheid bekostigd onderwijs.