Onderzoekspopulatie werkende twintigers en dertigers (onderwerp bestedingen)

Voor het onderwerp bestedingen bestaat de onderzoekspopulatie uit huishoudens waarvan twintigers (en dertigers) de hoofdkostwinner zijn. Deze groep is verder beperkt tot huishoudens waarvan de voornaamste inkomstenbron gevormd wordt door inkomen uit arbeid of onderneming.

Gegevens over bestedingen zijn ontleend aan het CBS budgetonderzoek, een steekproef onder huishoudens. In het budgetonderzoek is identificatie van het huishouden alleen via de hoofdkostwinner mogelijk. Daarom is van de oorspronkelijke doelpopulatie afgeweken.