Bruto-exploitatiecoëfficiënt

De toegevoegde waarde tegen factorkosten na aftrek van de personeelskosten (bruto-exploitatieoverschot) gedeeld door de totale omzet.