Detailhandel via postorder en internet

Het CBS publiceert maandelijks in StatLine de omzetontwikkeling van de detailhandel via postorder en internet. Deze cijfers zijn ook opgenomen in het persbericht Detailhandel en de monitor Detailhandel.

Hoe moeten de cijfers nu geïnterpreteerd worden?

De cijfers die het CBS publiceert over de detailhandel via postorder en internet geven een beeld over de omzetontwikkelingen van bedrijven die voornamelijk via postorder en internet verkopen. De cijfers geven echter geen beeld over de totale verkoop via internet.

De omzet die reguliere winkelbedrijven via internet realiseren wordt niet bij de detailhandel via postorder en internet gemeten, maar bij de branches die aansluiten op de hoofdactiviteiten van deze winkelbedrijven. Zo wordt bijvoorbeeld de omzet van een kledingwinkel die voornamelijk via winkel verkoopt, maar deels ook via internet, toegerekend aan de branche (boven)kledingwinkels.

Daarnaast geven de cijfers over de branche detailhandel via postorder en internet de ontwikkeling van bedrijven weer die hoofdzakelijk goederen aan consumenten verkopen. Bedrijven die grotendeels diensten, zoals verzekeringen en vakanties, via internet verkopen vallen hier buiten.

Wat is detailhandel via postorder en internet?

Het CBS hanteert, conform Europese richtlijnen, de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) om bedrijven toe te kennen aan branches en bedrijfstakken. Bedrijven worden op basis van hun hoofdactiviteit toegewezen aan een branche. Voor de typering wordt ook gebruik gemaakt van secundaire registraties, zoals de Kamer van Koophandel. Op deze wijze kunnen bedrijfseconomische statistische gegevens voor specifieke branches worden gegenereerd.

Concreet voor de branche van de detailhandel via postorder en internet betekent dit dat deze branche bestaat uit bedrijven waarbij het merendeel van de omzet via postorder- en internetverkoop wordt behaald. Tot de branche worden bedrijven gerekend met één van de volgende hoofdactiviteiten:

  •  verkoop aan consumenten per postorder
  •  verkoop aan consumenten via radio en televisie
  •  verkoop aan consumenten via internetsites, siteshopping
  •  verkoop aan consumenten via de telefoon
  •  telefonische verkoop van abonnementen
  •  internetveilingen

Met ingang van verslagmaand januari 2012 wordt er in de SBI ook een onderscheid gemaakt in een aantal productgroepen, zoals voedingsmiddelen, consumentenelektronica en kleding. Voorheen werd deze onderverdeling niet gemaakt. De omtypering van bedrijven naar deze categorieën zal in de loop van 2012 plaats vinden.

Welke omzet wordt er gemeten?

Voor de omzetstatistieken wordt de gehele omzet van bedrijven (uit zowel hoofd- als nevenactiviteiten) toegerekend aan de toegewezen branche. Voor de bedrijven in de branche postorder- en internetbedrijven betekent dit, dat het CBS niet alleen hun omzet uit internet- en postorderverkoop aan deze branche toerekent, maar ook omzet uit andere (neven)activiteiten bijvoorbeeld detailhandel in winkel. Uit de gehanteerde methodiek volgt ook dat de omzet die reguliere winkelbedrijven via internet realiseren niet bij de detailhandel via postorder en internet wordt gemeten, maar wordt toegewezen aan de branches waarbinnen de hoofdactiviteiten van deze winkelbedrijven vallen.

Hoe zit de waarneming in elkaar?

Vanaf verslagjaar 2009 worden bedrijven met 10 of meer werkzame personen integraal waargenomen binnen de branche detailhandel via postorder en internet. Voor de overige bedrijven wordt er gewerkt met een steekproef. Deze laatste groep bedrijven heeft een relatief klein omzetaandeel binnen deze branche. Dit heeft dan ook een positief effect op de kwaliteit van de uitkomsten.