Woningwaarde

De waarde van de eigen woning is de woningwaarde per 31 december van het verslagjaar, die is gebaseerd op de WOZ-gegevens. De WOZ-waarde van een woning geeft de waarde van het onroerend goed weer op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Alleen de eigen woning(en) die in gebruik is (zijn) als hoofdverblijf telt (tellen) mee. Tweede woningen tellen dus niet mee.