Hypotheekschuld

Vanuit de inkomens- en vermogensstatistiek is voor alle huishoudens bekend of sprake is van eigenhuisbezit. Ook is informatie beschikbaar over hypotheekschulden (1 januari 2010).  Deze gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst en zijn aan de gegevens van het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) toegevoegd.

Huishoudens met een hypotheekschuld zijn ingedeeld in 20%-groepen. Voor de laagste 20%-groep ligt de hypotheekschuld tussen 1 en 76 duizend euro. Bij de hoogste 20%-groep bedraagt de hypotheekschuld meer dan 250 duizend euro.