Solvabiliteit MO/VO-instellingen

In de zorg wordt de solvabiliteit (vanwege relatief kleine balanstotalen) veelal berekend als het eigen vermogen gedeeld door de totale bedrijfsopbrengsten.