Omzet MO/VO-instellingen

Totaal bedrijfsopbrengsten, omvat het AWBZ-zorgbudget, de niet-gebudgetteerde zorgopbrengsten (o.a. eigen bijdragen van cliënten, persoonsgebonden budgetten), overige dienstverlening, subsidies en overige bedrijfsopbrengsten (huur, uitleen personeel, e.d.).