Beschermde woonvorm

Leefvorm of woonvoorzieningen voor psychiatrische cliënten die (blijvend) afhankelijk zijn van professionele zorg.