Dynamiek

De dynamiek in een regio of een specifieke bedrijfstak is de optelsom van het aantal aantal toetredende en uittredende bedrijven. Als deze aantallen hoog liggen dan wordt de markt waarop deze bedrijven actief zijn, min of meer ‘ververst’. In een groeiende markt neemt vaak ook het aantal bedrijven fors toe en is de dynamiek doorgaans hoog. Toetredende en uittredende bedrijven leveren in de regel echter slechts een geringe bijdrage aan creatie en verlies van de werkgelegenheid. Bestaande bedrijven hebben door hun omvang een veel grotere invloed op de werkgelegenheid.