AWBZ-gefinancierde thuiszorg

De huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging en verpleging van thuiswonenden, voor zover die onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen en waarvoor een eigen bijdrage betaald wordt. Het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten registreert op persoonsniveau de eigen bijdragen.