Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)

Status cijfer Regio's Perioden Vastgoed Woonruimten Woning: totaal (aantal) Vastgoed Woonruimten Woning met functie: logies (aantal) Vastgoed Woonruimten Niet-woning met functie: logies (aantal)
Voorlopig Nederland 2024 8.203.980 9.944 140.431
Voorlopig Noord-Nederland (LD) 2024 832.877 2.364 22.921
Voorlopig Oost-Nederland (LD) 2024 1.661.996 1.789 36.824
Voorlopig West-Nederland (LD) 2024 3.969.661 3.393 55.924
Voorlopig Zuid-Nederland (LD) 2024 1.739.446 2.398 24.762
Voorlopig Groningen (PV) 2024 292.808 183 1.932
Voorlopig Fryslân (PV) 2024 310.787 1.819 11.133
Voorlopig Drenthe (PV) 2024 229.282 362 9.856
Voorlopig Overijssel (PV) 2024 527.083 704 9.206
Voorlopig Flevoland (PV) 2024 184.368 340 3.397
Voorlopig Gelderland (PV) 2024 950.545 745 24.221
Voorlopig Utrecht (PV) 2024 614.558 265 4.754
Voorlopig Noord-Holland (PV) 2024 1.405.055 2.050 18.503
Voorlopig Zuid-Holland (PV) 2024 1.757.691 534 13.433
Voorlopig Zeeland (PV) 2024 192.357 544 19.234
Voorlopig Noord-Brabant (PV) 2024 1.190.833 1.729 13.035
Voorlopig Limburg (PV) 2024 548.613 669 11.727
Voorlopig Oost-Groningen (CR) 2024 65.311 90 607
Voorlopig Delfzijl en omgeving (CR) 2024 23.616 15 20
Voorlopig Overig Groningen (CR) 2024 203.881 78 1.305
Voorlopig Noord-Friesland (CR) 2024 156.657 429 6.645
Voorlopig Zuidwest-Friesland (CR) 2024 66.630 1.312 3.374
Voorlopig Zuidoost-Friesland (CR) 2024 87.500 78 1.114
Voorlopig Noord-Drenthe (CR) 2024 89.400 88 4.680
Voorlopig Zuidoost-Drenthe (CR) 2024 78.080 122 3.184
Voorlopig Zuidwest-Drenthe (CR) 2024 61.802 152 1.992
Voorlopig Noord-Overijssel (CR) 2024 166.942 302 4.640
Voorlopig Zuidwest-Overijssel (CR) 2024 72.118 14 585
Voorlopig Twente (CR) 2024 288.023 388 3.981
Voorlopig Veluwe (CR) 2024 308.312 237 16.484
Voorlopig Achterhoek (CR) 2024 185.614 193 5.022
Voorlopig Arnhem/Nijmegen (CR) 2024 351.205 200 1.434
Voorlopig Zuidwest-Gelderland (CR) 2024 105.414 115 1.281
Voorlopig Utrecht (CR) 2024 614.558 265 4.754
Voorlopig Kop van Noord-Holland (CR) 2024 175.063 802 11.174
Voorlopig Alkmaar en omgeving (CR) 2024 118.658 169 3.148
Voorlopig IJmond (CR) 2024 92.229 72 515
Voorlopig Agglomeratie Haarlem (CR) 2024 112.535 831 371
Voorlopig Zaanstreek (CR) 2024 78.116 30 149
Voorlopig Groot-Amsterdam (CR) 2024 716.057 111 1.823
Voorlopig Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2024 112.397 35 1.323
Voorlopig Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2024 202.580 103 2.813
Voorlopig Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2024 431.408 124 912
Voorlopig Delft en Westland (CR) 2024 109.911 20 454
Voorlopig Oost-Zuid-Holland (CR) 2024 151.055 71 1.015
Voorlopig Groot-Rijnmond (CR) 2024 693.893 179 7.613
Voorlopig Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2024 168.844 37 626
Voorlopig Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2024 55.440 147 5.297
Voorlopig Overig Zeeland (CR) 2024 136.917 397 13.937
Voorlopig West-Noord-Brabant (CR) 2024 296.775 704 2.321
Voorlopig Midden-Noord-Brabant (CR) 2024 225.942 179 3.835
Voorlopig Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2024 300.826 264 2.870
Voorlopig Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2024 367.290 582 4.009
Voorlopig Noord-Limburg (CR) 2024 129.884 186 5.107
Voorlopig Midden-Limburg (CR) 2024 113.438 175 3.302
Voorlopig Zuid-Limburg (CR) 2024 305.291 308 3.318
Voorlopig Flevoland (CR) 2024 184.368 340 3.397
Voorlopig Aa en Hunze 2024 11.500 30 1.563
Voorlopig Aalsmeer 2024 13.698 4 18
Voorlopig Aalten 2024 12.212 58 285
Voorlopig Achtkarspelen 2024 12.376 6 25
Voorlopig Alblasserdam 2024 8.473 3 3
Voorlopig Albrandswaard 2024 10.763 0 4
Voorlopig Alkmaar 2024 53.935 20 229
Voorlopig Almelo 2024 34.496 4 38
Voorlopig Almere 2024 92.353 5 20
Voorlopig Alphen aan den Rijn 2024 50.799 8 81
Voorlopig Alphen-Chaam 2024 4.580 63 226
Voorlopig Altena 2024 23.370 32 208
Voorlopig Ameland 2024 1.891 51 1.954
Voorlopig Amersfoort 2024 71.416 4 131
Voorlopig Amstelveen 2024 42.917 4 20
Voorlopig Amsterdam 2024 480.852 22 905
Voorlopig Apeldoorn 2024 75.659 50 2.466
Voorlopig Arnhem 2024 80.663 10 157
Voorlopig Assen 2024 33.215 5 74
Voorlopig Asten 2024 7.335 5 21
Voorlopig Baarle-Nassau 2024 3.012 6 977
Voorlopig Baarn 2024 11.923 5 96
Voorlopig Barendrecht 2024 19.697 2 58
Voorlopig Barneveld 2024 24.145 20 3.736
Voorlopig Beek (L.) 2024 7.550 6 188
Voorlopig Beekdaelen 2024 16.822 31 85
Voorlopig Beesel 2024 6.107 12 511
Voorlopig Berg en Dal 2024 16.278 14 273
Voorlopig Bergeijk 2024 8.343 88 866
Voorlopig Bergen (L.) 2024 5.867 32 149
Voorlopig Bergen (NH.) 2024 15.491 106 2.885
Voorlopig Bergen op Zoom 2024 32.087 1 54
Voorlopig Berkelland 2024 19.930 24 622
Voorlopig Bernheze 2024 13.436 6 158
Voorlopig Best 2024 13.461 2 10
Voorlopig Beuningen 2024 11.526 7 243
Voorlopig Beverwijk 2024 20.015 0 14
Voorlopig De Bilt 2024 19.906 22 344
Voorlopig Bladel 2024 9.170 12 759
Voorlopig Blaricum 2024 5.375 1 1
Voorlopig Bloemendaal 2024 10.376 12 112
Voorlopig Bodegraven-Reeuwijk 2024 15.181 8 489
Voorlopig Boekel 2024 4.615 6 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens die (mede) als grondslag dienen bij het bepalen van de hoogte van de Algemene Uitkeringen aan gemeenten en provincies. Daarnaast zijn er enkele gegevens ten behoeve van de Decentralisatie Uitkering beschikbaar.
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt deze uitkeringen aan de hand van verdeelmodellen. De hiervoor gebruikte eenheden die het CBS levert worden beschreven in de 'Toelichting op de berekeningen van de uitkeringen uit het gemeentefonds 1997 e.v. jaren', zie paragraaf 3. Dit verdeelstelsel is op 1 januari 1998 in werking getreden (Staatsblad, 1997, 526).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2023.

Status van de cijfers:
Er worden zowel voorlopige als definitieve cijfers gepubliceerd.

De onderwerpen: Belastingcapaciteit woningen, belastingcapaciteit niet-woningen en Amendement De Pater kunnen door nagekomen berichten ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.

Wijzigingen per maart 2024
Voorlopige cijfers 2024
- Woning: totaal
- Woning met functie: logies
- Niet-woning met functie: logies
- Oeverlengte op kleiveen- en veengebied
Voorlopige cijfers 2023
- Oeverlengte op kleiveen- en veengebied


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden onregelmatig gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Vastgoed
De volgende cijfers zijn opgenomen;
- De belastingcapaciteit van WOZ-objecten woningen en niet-woningen en de waardevermindering op de niet-woningen. Door nagekomen berichten van gemeenten kunnen deze cijfers ondanks de status definitief alsnog worden aangepast.
- De voorraadcijfers uit de BAG, uitgesplitst naar woningen, woningen met logies en utiliteit (niet-woningen) met logies.Woonruimten
Bevat voorraadcijfers gebaseerd op de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De cijfers zijn uitgesplitst naar woningen, woningen met logies en utiliteit (niet-woningen) met logies.
Woning: totaal
De kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden geschikte eenheid van gebruik, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte.

Voorbeelden zijn vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, studentenhuizen.
Alle verblijfsobjecten met minimaal een woonfunctie en eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden als woning aangemerkt.

Woning met functie: logies
Een woning met een logiesfunctie.

Het gaat om alle verblijfsobjecten met een woonfunctie en een logiesfunctie.
Verblijfsobjecten met eventueel een of meer andere gebruiksfuncties naast deze twee worden niet meegeteld.

Niet-woning met functie: logies
Verblijfsobject voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen die elders hun hoofdverblijf hebben.

Bijvoorbeeld: zomerhuisje, hotel, motel, kampeerboerderij, recreatiewoning, pension.
Het gaat om alle verblijfsobjecten met alleen een logiesfunctie.
Verblijfsobjecten met eventueel een of meer andere gebruiksfuncties worden niet meegeteld.