Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2018

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2018

Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Regioaanduiding Soort regio (omschrijving) Regioaanduiding Codering (code) Regioaanduiding Indelingswijziging (code) Regioaanduiding Aantal inwoners (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Totaal vermogen, vernieling en geweld (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Vermogensmisdrijven Totaal vermogensmisdrijven (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Vermogensmisdrijven Diefstal Totaal diefstal (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Vermogensmisdrijven Diefstal Fietsendiefstal (aantal) Vermogen, vernieling en geweld, absoluut Vermogensmisdrijven Diefstal Diefstal overige vervoermiddelen (aantal)
Klein Alblas Alblasserdam Buurt BU04820403 1 230 2 2 2 1 0
Europaplein Alphen aan den Rijn Buurt BU04840802 1 1.630 72 58 52 18 3
Stadhuisplein Amersfoort Buurt BU03070107 1 540 321 296 290 36 0
Eemplein Amersfoort Buurt BU03070401 1 125 264 239 236 43 3
Neptunusplein Amersfoort Buurt BU03070701 1 2.005 131 98 90 13 4
Klein Zwitserland Amersfoort Buurt BU03071707 1 105 5 5 5 0 0
Thorbeckeplein Amersfoort Buurt BU03071802 3 610 15 6 3 2 0
Wijk 25 valleipoort Amersfoort Wijk WK030725 1 245 138 121 112 12 5
Stationsplein e.o. Amsterdam Buurt BU03630100 1 5 2.376 2.069 2.000 348 25
Leidsegracht Noord Amsterdam Buurt BU03630203 1 680 74 68 64 13 7
Rembrandtpleinbuurt Amsterdam Buurt BU03630304 1 475 601 475 461 48 9
Leidsegracht Zuid Amsterdam Buurt BU03630306 1 635 210 167 158 32 13
Waterloopleinbuurt Amsterdam Buurt BU03630408 1 890 372 311 283 41 8
Leidsebuurt Noordwest Amsterdam Buurt BU03630700 1 250 525 401 381 35 11
Leidsebuurt Zuidwest Amsterdam Buurt BU03630701 1 155 106 81 79 21 4
Leidsebuurt Noordoost Amsterdam Buurt BU03630702 1 965 708 524 490 98 17
Leidsebuurt Zuidoost Amsterdam Buurt BU03630703 1 310 253 203 194 78 19
Frederikspleinbuurt Amsterdam Buurt BU03630707 1 895 119 97 90 18 8
Alexanderplein e.o. Amsterdam Buurt BU03630804 1 390 37 31 28 9 3
Van der Helstpleinbuurt Amsterdam Buurt BU03632501 1 3.875 196 161 143 59 6
Balboaplein e.o. Amsterdam Buurt BU03634200 1 3.120 202 145 122 36 10
Columbusplein e.o. Amsterdam Buurt BU03634201 1 3.490 209 168 145 45 12
Paramariboplein e.o. Amsterdam Buurt BU03634300 1 3.875 237 160 143 65 19
Hoofddorppleinbuurt Amsterdam Wijk WK036344 1 11.835 739 646 573 114 100
Surinamepleinbuurt Amsterdam Buurt BU03634400 1 1.540 112 102 89 20 15
Legmeerpleinbuurt Amsterdam Buurt BU03634404 1 1.700 82 71 62 12 14
Banpleinbuurt Amsterdam Buurt BU03634704 1 815 36 25 23 14 4
Museumplein Amsterdam Buurt BU03634707 1 5 287 262 258 17 1
Bertelmanpleinbuurt Amsterdam Buurt BU03634800 1 1.085 27 22 20 5 4
IJplein/Vogelbuurt Amsterdam Wijk WK036361 1 8.250 501 385 320 64 44
IJplein e.o. Amsterdam Buurt BU03636100 1 2.490 198 158 129 31 16
Waterlandpleinbuurt Amsterdam Wijk WK036368 1 13.175 618 469 392 16 48
Buikslotermeerplein Amsterdam Buurt BU03636909 1 995 356 305 278 12 12
De Kleine Wereld Amsterdam Buurt BU03636911 1 2.815 87 58 47 2 8
Marjoleinterrein Amsterdam Buurt BU03637005 1 370 15 14 10 0 2
Osdorpplein e.o. Amsterdam Buurt BU03638102 1 2.965 391 336 295 14 17
Koningin Wilhelminaplein Amsterdam Buurt BU03638700 1 2.285 122 103 95 18 21
Delflandpleinbuurt Oost Amsterdam Buurt BU03638702 1 1.520 182 96 91 11 9
Delflandpleinbuurt West Amsterdam Buurt BU03638703 1 3.420 222 165 140 22 29
Belgiëplein e.o. Amsterdam Buurt BU03638806 1 1.060 79 61 54 6 9
Gelderlandpleinbuurt Amsterdam Buurt BU03639000 1 4.555 209 174 153 19 32
Paleispark Apeldoorn Buurt BU02000807 1 50 3 3 3 0 0
Stationsplein Arnhem Buurt BU02020104 3 260 348 275 252 78 11
Graaf Ottoplein e.o. Arnhem Buurt BU02020631 3 3.105 111 85 67 23 10
Verspr.h. Kleine Heitrak en omgeving Asten Buurt BU07430809 1 145 2 2 1 0 0
Kleingenhout Beek Buurt BU08880102 1 170 1 0 0 0 0
Kleine Broekstraat Bergeijk Buurt BU17240002 3 160 1 1 1 0 0
Dorpsplein e.o. Bergeijk Buurt BU17240301 3 60 1 1 1 0 1
Wagnerplein Bernheze Buurt BU17210113 1 310 4 2 0 0 0
Kleinwijk Bernheze Buurt BU17210309 1 620 6 5 4 0 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over vermogens-, vernieling en openbare orde- en geweldsmisdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve absolute aantallen zijn van enkele typen misdrijven ook de aantallen per 1000 inwoners opgenomen. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, wijk en buurt. Misdrijven waarvan de pleeglocatie niet aan een buurt is toe te kennen, worden in deze tabel niet meegeteld.

Gegevens beschikbaar over: 2018

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 februari 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Criminalteitcijfers per buurt zijn te vinden op het dataportaal van de Politie. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.


Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Soort regio
De gekozen regioaanduiding betreft: Gemeente, Wijk of Buurt.
Codering
Codering Gemeentecode heeft 4 posities, voorafgegaan door ‘GM’.
Wijkcode heeft 6 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2), voorafgegaan door ‘WK’.
Buurtcode heeft 8 posities: gemeentecode (4) + wijkcode (2) + buurtcode (2), voorafgegaan door ‘BU’.
Indelingswijziging
Indelingswijziging wijken en buurten.

Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.

De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.

Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.

Aantal inwoners
Vermogen, vernieling en geweld, absoluut
Totaal vermogen, vernieling en geweld
Vermogensmisdrijven
Totaal vermogensmisdrijven
Diefstal
Totaal diefstal
Fietsendiefstal
Diefstal overige vervoermiddelen