Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

Geslacht Leeftijd Perioden Werkhouding Uur per dag aan beeldscherm voor werk (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2014 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2015 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2016 3,9
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2017 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2018 4,0
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2019 4,1
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 4,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2014 1,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2015 1,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2016 1,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2017 2,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2018 2,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 2,1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar 2020 2,2
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2014 4,5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2015 4,4
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2016 4,5
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2017 4,6
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2018 4,7
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 4,8
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar 2020 5,2
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2014 4,5
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2015 4,6
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2016 4,7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2017 4,7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2018 4,6
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 4,7
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar 2020 5,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2014 4,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2015 4,2
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2016 4,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2017 4,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2018 4,3
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 4,4
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar 2020 4,8
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2014 3,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 3,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2016 3,8
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 3,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2018 3,9
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 4,0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar 2020 4,2
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2014 2,0
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2015 2,3
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2016 2,5
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2017 2,8
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2018 2,6
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 2,9
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2020 3,1
Mannen Totaal leeftijd 2014 3,9
Mannen Totaal leeftijd 2015 3,9
Mannen Totaal leeftijd 2016 3,9
Mannen Totaal leeftijd 2017 4,0
Mannen Totaal leeftijd 2018 4,0
Mannen Totaal leeftijd 2019 4,0
Mannen Totaal leeftijd 2020 4,4
Mannen 15 tot 25 jaar 2014 1,5
Mannen 15 tot 25 jaar 2015 1,7
Mannen 15 tot 25 jaar 2016 1,7
Mannen 15 tot 25 jaar 2017 1,8
Mannen 15 tot 25 jaar 2018 1,8
Mannen 15 tot 25 jaar 2019 1,8
Mannen 15 tot 25 jaar 2020 2,0
Mannen 25 tot 35 jaar 2014 4,4
Mannen 25 tot 35 jaar 2015 4,5
Mannen 25 tot 35 jaar 2016 4,5
Mannen 25 tot 35 jaar 2017 4,6
Mannen 25 tot 35 jaar 2018 4,7
Mannen 25 tot 35 jaar 2019 4,8
Mannen 25 tot 35 jaar 2020 5,1
Mannen 35 tot 45 jaar 2014 4,5
Mannen 35 tot 45 jaar 2015 4,6
Mannen 35 tot 45 jaar 2016 4,7
Mannen 35 tot 45 jaar 2017 4,7
Mannen 35 tot 45 jaar 2018 4,7
Mannen 35 tot 45 jaar 2019 4,8
Mannen 35 tot 45 jaar 2020 5,3
Mannen 45 tot 55 jaar 2014 4,2
Mannen 45 tot 55 jaar 2015 4,3
Mannen 45 tot 55 jaar 2016 4,4
Mannen 45 tot 55 jaar 2017 4,3
Mannen 45 tot 55 jaar 2018 4,3
Mannen 45 tot 55 jaar 2019 4,4
Mannen 45 tot 55 jaar 2020 4,8
Mannen 55 tot 65 jaar 2014 4,0
Mannen 55 tot 65 jaar 2015 4,0
Mannen 55 tot 65 jaar 2016 3,9
Mannen 55 tot 65 jaar 2017 4,0
Mannen 55 tot 65 jaar 2018 4,0
Mannen 55 tot 65 jaar 2019 4,1
Mannen 55 tot 65 jaar 2020 4,3
Mannen 65 tot 75 jaar 2014 2,1
Mannen 65 tot 75 jaar 2015 2,4
Mannen 65 tot 75 jaar 2016 2,4
Mannen 65 tot 75 jaar 2017 2,6
Mannen 65 tot 75 jaar 2018 2,6
Mannen 65 tot 75 jaar 2019 2,9
Mannen 65 tot 75 jaar 2020 3,0
Vrouwen Totaal leeftijd 2014 3,9
Vrouwen Totaal leeftijd 2015 3,9
Vrouwen Totaal leeftijd 2016 3,9
Vrouwen Totaal leeftijd 2017 4,1
Vrouwen Totaal leeftijd 2018 4,0
Vrouwen Totaal leeftijd 2019 4,1
Vrouwen Totaal leeftijd 2020 4,4
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2014 1,9
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2015 2,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2016 2,1
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2017 2,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2018 2,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2019 2,3
Vrouwen 15 tot 25 jaar 2020 2,4
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2014 4,5
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2015 4,4
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2016 4,5
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2017 4,6
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2018 4,8
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2019 4,8
Vrouwen 25 tot 35 jaar 2020 5,2
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2014 4,6
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2015 4,6
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2016 4,6
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2017 4,7
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2018 4,6
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2019 4,7
Vrouwen 35 tot 45 jaar 2020 5,1
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2014 4,1
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2015 4,2
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2016 4,2
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2017 4,4
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2018 4,3
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2019 4,3
Vrouwen 45 tot 55 jaar 2020 4,7
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2014 3,7
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2015 3,7
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2016 3,7
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2017 3,9
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2018 3,8
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2019 3,8
Vrouwen 55 tot 65 jaar 2020 4,1
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2014 .
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2015 .
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2016 .
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2017 3,2
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2018 2,6
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2019 3,1
Vrouwen 65 tot 75 jaar 2020 3,3
Bron: © CBS, TNO
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de fysieke arbeidsomstandigheden van de Nederlandse werknemer van 15 tot 75 jaar, naar leeftijd en geslacht.
In de tabel worden cijfers gepresenteerd over kracht zetten, geluid en trillingen, gevaarlijk werk en gevaarlijke stoffen, werkhouding en beeldschermwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014.

Status van de cijfers:
Cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2021
De jaarcijfers voor 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 29 augustus 2019
De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.

Wijzigingen per 11 april 2019
In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk in mei verschijnen de cijfers over het voorafgaande jaar.

Toelichting onderwerpen

Werkhouding
Uur per dag aan beeldscherm voor werk
Enquêtevraag: Hoeveel uur per dag werkt u gemiddeld aan een beeldscherm voor uw werk? (Een beeldscherm kan bijvoorbeeld zijn een desktop, laptop, notebook, tablet en smartphone.)
Antwoordcategorie:
.. uur per dag.
Cijfer betreft het gemiddeld aantal uur per dag per werknemer.

In 2020 is deze vraag niet gesteld aan werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum stil lag/niet mocht worden uitgevoerd vanwege coronamaatregelen. Het betreft 2,5 procent van alle werknemers. Binnen bedrijfstakken, beroepen, leeftijdsklassen en andere kenmerken kan dit percentage hoger of lager uitvallen. Het cijfer is berekend voor werknemers waarvan het werk op de enquêtedatum niet stil lag vanwege coronamaatregelen.