Personen met bijstand; persoonskenmerken


Deze tabel geeft inzicht in het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Personen met een uitkering die verblijven in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook dak- en thuislozen met bijstand zijn niet inbegrepen.
Onderscheid wordt gemaakt tussen personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en personen die de AOW-leeftijd hebben.

De gegevens zijn uitgesplitst naar de volgende persoonskenmerken:
- geslacht;
- leeftijd;
- migratieachtergrond.
De cijfers hebben betrekking op de laatste dag van de verslagmaand.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2007.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De cijfers van januari 2019 tot en met januari 2020 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Het samenstellen van tabellen die uitsplitsingen naar persoonskenmerken bevatten, gebeurt met de meest recente gegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP). Omdat tabellen op verschillende momenten samengesteld kunnen worden, kan het zijn dat voor de ene tabel een andere versie van de BRP is gebruikt dan voor een andere tabel. Hierdoor kunnen kleine verschillen ontstaan tussen tabellen met dezelfde populatie. De laatst gepubliceerde cijfers zijn het meest accuraat.

Wijzigingen per 30 juni 2020:
Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van april 2020.
Aangepast zijn de cijfers van januari 2020.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van mei 2020 komen in juli 2020.

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkeringTot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2007 december 320.220
Totaal personen 2008 december 304.200
Totaal personen 2009 december 330.390
Totaal personen 2010 december 356.680
Totaal personen 2011 december 367.370
Totaal personen 2012 december 380.630
Totaal personen 2013 december 413.030
Totaal personen 2014 december 433.730
Totaal personen 2015 december 448.680
Totaal personen 2016 december 464.500
Totaal personen 2017 december 456.830
Geslacht: Mannen 2007 december 119.890
Geslacht: Mannen 2008 december 114.900
Geslacht: Mannen 2009 december 132.030
Geslacht: Mannen 2010 december 146.330
Geslacht: Mannen 2011 december 151.870
Geslacht: Mannen 2012 december 160.320
Geslacht: Mannen 2013 december 177.630
Geslacht: Mannen 2014 december 187.940
Geslacht: Mannen 2015 december 196.180
Geslacht: Mannen 2016 december 205.280
Geslacht: Mannen 2017 december 198.140
Geslacht: Vrouwen 2007 december 200.330
Geslacht: Vrouwen 2008 december 189.300
Geslacht: Vrouwen 2009 december 198.360
Geslacht: Vrouwen 2010 december 210.340
Geslacht: Vrouwen 2011 december 215.500
Geslacht: Vrouwen 2012 december 220.320
Geslacht: Vrouwen 2013 december 235.400
Geslacht: Vrouwen 2014 december 245.790
Geslacht: Vrouwen 2015 december 252.500
Geslacht: Vrouwen 2016 december 259.220
Geslacht: Vrouwen 2017 december 258.690
Migratieachtergrond: Nederland 2007 december 149.000
Migratieachtergrond: Nederland 2008 december 137.590
Migratieachtergrond: Nederland 2009 december 148.440
Migratieachtergrond: Nederland 2010 december 157.500
Migratieachtergrond: Nederland 2011 december 159.440
Migratieachtergrond: Nederland 2012 december 166.280
Migratieachtergrond: Nederland 2013 december 181.850
Migratieachtergrond: Nederland 2014 december 188.810
Migratieachtergrond: Nederland 2015 december 189.430
Migratieachtergrond: Nederland 2016 december 187.740
Migratieachtergrond: Nederland 2017 december 179.840
Migratieachtergrond: westers 2007 december 36.020
Migratieachtergrond: westers 2008 december 35.050
Migratieachtergrond: westers 2009 december 37.790
Migratieachtergrond: westers 2010 december 40.050
Migratieachtergrond: westers 2011 december 40.430
Migratieachtergrond: westers 2012 december 41.420
Migratieachtergrond: westers 2013 december 44.930
Migratieachtergrond: westers 2014 december 46.700
Migratieachtergrond: westers 2015 december 46.810
Migratieachtergrond: westers 2016 december 45.890
Migratieachtergrond: westers 2017 december 43.450
Migratieachtergrond: niet-westers 2007 december 135.200
Migratieachtergrond: niet-westers 2008 december 131.560
Migratieachtergrond: niet-westers 2009 december 144.160
Migratieachtergrond: niet-westers 2010 december 159.130
Migratieachtergrond: niet-westers 2011 december 167.490
Migratieachtergrond: niet-westers 2012 december 172.930
Migratieachtergrond: niet-westers 2013 december 186.250
Migratieachtergrond: niet-westers 2014 december 198.210
Migratieachtergrond: niet-westers 2015 december 212.420
Migratieachtergrond: niet-westers 2016 december 230.870
Migratieachtergrond: niet-westers 2017 december 233.530
Bron: CBS.
Verklaring van tekens