Personen met bijstand; persoonskenmerken

Personen met bijstand; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Personen met een bijstandsuitkering Tot de AOW-leeftijd (aantal)
Totaal personen 2007 december 320.220
Totaal personen 2008 december 304.200
Totaal personen 2009 december 330.390
Totaal personen 2010 december 356.680
Totaal personen 2011 december 367.370
Totaal personen 2012 december 380.630
Totaal personen 2013 december 413.030
Totaal personen 2014 december 433.730
Totaal personen 2015 december 448.680
Totaal personen 2016 december 464.500
Totaal personen 2017 december 456.830
Geslacht: Mannen 2007 december 119.890
Geslacht: Mannen 2008 december 114.900
Geslacht: Mannen 2009 december 132.030
Geslacht: Mannen 2010 december 146.330
Geslacht: Mannen 2011 december 151.870
Geslacht: Mannen 2012 december 160.320
Geslacht: Mannen 2013 december 177.630
Geslacht: Mannen 2014 december 187.940
Geslacht: Mannen 2015 december 196.180
Geslacht: Mannen 2016 december 205.280
Geslacht: Mannen 2017 december 198.140
Geslacht: Vrouwen 2007 december 200.330
Geslacht: Vrouwen 2008 december 189.300
Geslacht: Vrouwen 2009 december 198.360
Geslacht: Vrouwen 2010 december 210.340
Geslacht: Vrouwen 2011 december 215.500
Geslacht: Vrouwen 2012 december 220.320
Geslacht: Vrouwen 2013 december 235.400
Geslacht: Vrouwen 2014 december 245.790
Geslacht: Vrouwen 2015 december 252.500
Geslacht: Vrouwen 2016 december 259.220
Geslacht: Vrouwen 2017 december 258.690
Migratieachtergrond: Nederland 2007 december 149.000
Migratieachtergrond: Nederland 2008 december 137.590
Migratieachtergrond: Nederland 2009 december 148.440
Migratieachtergrond: Nederland 2010 december 157.500
Migratieachtergrond: Nederland 2011 december 159.440
Migratieachtergrond: Nederland 2012 december 166.280
Migratieachtergrond: Nederland 2013 december 181.850
Migratieachtergrond: Nederland 2014 december 188.810
Migratieachtergrond: Nederland 2015 december 189.430
Migratieachtergrond: Nederland 2016 december 187.740
Migratieachtergrond: Nederland 2017 december 179.840
Migratieachtergrond: westers 2007 december 36.020
Migratieachtergrond: westers 2008 december 35.050
Migratieachtergrond: westers 2009 december 37.790
Migratieachtergrond: westers 2010 december 40.050
Migratieachtergrond: westers 2011 december 40.430
Migratieachtergrond: westers 2012 december 41.420
Migratieachtergrond: westers 2013 december 44.930
Migratieachtergrond: westers 2014 december 46.700
Migratieachtergrond: westers 2015 december 46.810
Migratieachtergrond: westers 2016 december 45.890
Migratieachtergrond: westers 2017 december 43.450
Migratieachtergrond: niet-westers 2007 december 135.200
Migratieachtergrond: niet-westers 2008 december 131.560
Migratieachtergrond: niet-westers 2009 december 144.160
Migratieachtergrond: niet-westers 2010 december 159.130
Migratieachtergrond: niet-westers 2011 december 167.490
Migratieachtergrond: niet-westers 2012 december 172.930
Migratieachtergrond: niet-westers 2013 december 186.250
Migratieachtergrond: niet-westers 2014 december 198.210
Migratieachtergrond: niet-westers 2015 december 212.420
Migratieachtergrond: niet-westers 2016 december 230.870
Migratieachtergrond: niet-westers 2017 december 233.530
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel.

Status van de cijfers
De cijfers tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers van januari t/m augustus 2022 zijn nader voorlopig. De cijfers over de laatste drie maanden zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2023
- Aangepast zijn de cijfers van augustus 2022;
- Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van november 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige cijfers van december 2022 komen in februari 2023.

Toelichting onderwerpen

Personen met een bijstandsuitkering
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015).
Tot de AOW-leeftijd
Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt.
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. De AOW-leeftijd is tot en met 2027 als volgt:
Tot 2013: 65 jaar
2013: 65 jaar en 1 maand
2014: 65 jaar en 2 maanden
2015: 65 jaar en 3 maanden
2016: 65 jaar en 6 maanden
2017: 65 jaar en 9 maanden
2018: 66 jaar
2019-2021: 66 jaar en 4 maanden
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024 - 2027: 67 jaar.

De AOW is een algemene, de gehele bevolking omvattende , verplichte verzekering die personen met de AOW-gerechtigde leeftijd een inkomen garandeert. In het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel is dit een volksverzekering. In principe is iedereen die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en in Nederland woont, verzekerd voor de AOW. Ook degenen die niet in Nederland wonen, maar in Nederland in dienstbetrekking arbeid verrichten waarover loonbelasting wordt betaald, zijn verzekerd. Voor perioden die men in het buitenland woont, kan men zich verzekeren tegen verlies van aanspraak op een AOW-uitkering. Een uitkering kan, binnen het kader van de wet Beperking export uitkeringen (wet BEU), naar het buitenland worden overgemaakt.