Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken, 2014-2021

Persoonskenmerken Marges Perioden Pijn, 12 jaar of ouder Pijn (%) Pijn, 12 jaar of ouder Pijn: (heel) veel (%) Pijn, 12 jaar of ouder Belemmerd door pijn (%)
Totaal personen Waarde 2021 22,4 9,2 11,7
Geslacht: Mannen Waarde 2021 16,7 6,0 8,4
Geslacht: Vrouwen Waarde 2021 28,1 12,3 14,9
Leeftijd: 0 tot 4 jaar Waarde 2021 . . .
Leeftijd: 4 tot 12 jaar Waarde 2021 . . .
Leeftijd: 12 tot 16 jaar Waarde 2021 10,9 2,4 3,2
Leeftijd: 16 tot 20 jaar Waarde 2021 18,2 6,2 6,1
Leeftijd: 20 tot 30 jaar Waarde 2021 14,4 5,7 7,4
Leeftijd: 30 tot 40 jaar Waarde 2021 19,0 7,4 9,2
Leeftijd: 40 tot 50 jaar Waarde 2021 21,5 8,5 10,5
Leeftijd: 50 tot 55 jaar Waarde 2021 27,4 13,5 15,0
Leeftijd: 55 tot 65 jaar Waarde 2021 26,3 10,7 13,2
Leeftijd: 65 tot 75 jaar Waarde 2021 28,0 10,9 15,3
Leeftijd: 75 jaar of ouder Waarde 2021 31,7 15,4 21,6
Laag onderwijsniveau Waarde 2021 32,8 14,5 20,1
Middelbaar onderwijsniveau Waarde 2021 25,4 11,2 13,2
Hoog onderwijsniveau Waarde 2021 16,9 6,2 7,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de ervaren gezondheid en medische contacten van de Nederlandse bevolking vanaf 0 jaar in particuliere huishoudens. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Voor enkele onderwerpen geldt een afwijkende leeftijdsafbakening. Deze leeftijden worden bij de betreffende onderwerpen vermeld.

Gegevens beschikbaar van 2014 tot en met 2021

Status van de cijfers: definitief

Wijzigingen per 6 januari 2023:
Geen. Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel is opgevolgd door de tabel Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Pijn, 12 jaar of ouder
Pijn
Percentage personen van 12 jaar of ouder met de antwoordcategorie ‘niet veel maar ook niet weinig’, ‘veel’ of ‘heel veel’ op de vraag ‘Hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad? Is dat ‘geen’, ‘heel weinig’, ‘weinig’, ‘niet veel maar ook niet weinig’, ‘veel’, ‘heel veel’.
Pijn: (heel) veel
Percentage personen van 12 jaar of ouder met de antwoordcategorie ‘veel’ of ‘heel veel’ op de vraag ‘Hoeveel pijn heeft u de afgelopen 4 weken gehad? Is dat ‘geen’, ‘heel weinig’, ‘weinig’, ‘niet veel maar ook niet weinig’, ‘veel’, ‘heel veel’.
Belemmerd door pijn
Percentage personen van 12 jaar of ouder die aangaven dat pijn hen de afgelopen 4 weken nogal, veel, of heel veel heeft belemmerd bij hun normale werkzaamheden, zowel werk buitenshuis als huishoudelijk werk.