Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers


Deze tabel bevat jaarcijfers over de arbeidsdeelname in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 26 april 2019:
De cijfers over 2018 zijn toegevoegd.
De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers komen om de twee jaar beschikbaar.

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Geslacht Leeftijd Onderwijsniveau Caribisch Nederland Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (aantal) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (aantal) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (aantal) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (aantal) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vast dienstverband (aantal) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met tijdelijk dienstverband (aantal) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (aantal) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (aantal) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (aantal) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (aantal) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (aantal) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (aantal) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (aantal) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (aantal) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (aantal) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (aantal) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (aantal) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (aantal) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (aantal) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (aantal) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Bonaire 2018 15,390 11,610 11,240 9,530 7,690 1,840 1,720 970 710 40 2,210 570 340 230 1,630 1,010 620 9,020 370 3.2 3,780 75.4 73.1
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Sint-Eustatius 2018 2,600 1,940 1,860 1,630 1,370 270 230 110 110 10 210 40 30 10 170 80 90 1,650 80 4.3 660 74.7 71.5
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal Saba 2018 1,770 1,200 1,170 990 740 260 170 110 50 10 280 60 50 20 220 120 100 880 30 2.4 580 67.4 65.8
Source: CBS.
Explanation of symbols