Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Ondernemersvertrouwen (%)
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 3e kwartaal 15.0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2018 4e kwartaal 13.4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 1e kwartaal 10.6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 2e kwartaal 12.0
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 3e kwartaal 10.6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2019 4e kwartaal 6.6
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 1e kwartaal 6.4
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 2e kwartaal -37.2
Totaal (ex. financieel of nutsbedrijven) 2020 3e kwartaal -19.3
B Delfstoffenwinning 2018 3e kwartaal -20.5
B Delfstoffenwinning 2018 4e kwartaal -14.4
B Delfstoffenwinning 2019 1e kwartaal 4.4
B Delfstoffenwinning 2019 2e kwartaal -1.0
B Delfstoffenwinning 2019 3e kwartaal 8.9
B Delfstoffenwinning 2019 4e kwartaal -8.5
B Delfstoffenwinning 2020 1e kwartaal -10.6
B Delfstoffenwinning 2020 2e kwartaal -42.0
B Delfstoffenwinning 2020 3e kwartaal -24.5
C Industrie 2018 3e kwartaal 6.3
C Industrie 2018 4e kwartaal 5.9
C Industrie 2019 1e kwartaal 5.8
C Industrie 2019 2e kwartaal 6.7
C Industrie 2019 3e kwartaal 3.9
C Industrie 2019 4e kwartaal 3.6
C Industrie 2020 1e kwartaal 2.5
C Industrie 2020 2e kwartaal -28.7
C Industrie 2020 3e kwartaal -8.7
F Bouwnijverheid 2018 3e kwartaal 32.5
F Bouwnijverheid 2018 4e kwartaal 33.3
F Bouwnijverheid 2019 1e kwartaal 31.2
F Bouwnijverheid 2019 2e kwartaal 27.8
F Bouwnijverheid 2019 3e kwartaal 20.6
F Bouwnijverheid 2019 4e kwartaal 15.3
F Bouwnijverheid 2020 1e kwartaal 13.6
F Bouwnijverheid 2020 2e kwartaal -10.6
F Bouwnijverheid 2020 3e kwartaal -4.0
G Handel 2018 3e kwartaal 20.0
G Handel 2018 4e kwartaal 15.9
G Handel 2019 1e kwartaal 11.8
G Handel 2019 2e kwartaal 10.7
G Handel 2019 3e kwartaal 10.9
G Handel 2019 4e kwartaal 8.5
G Handel 2020 1e kwartaal 8.8
G Handel 2020 2e kwartaal -28.4
G Handel 2020 3e kwartaal -11.3
H Vervoer en opslag 2018 3e kwartaal 7.6
H Vervoer en opslag 2018 4e kwartaal 8.3
H Vervoer en opslag 2019 1e kwartaal -0.2
H Vervoer en opslag 2019 2e kwartaal 8.4
H Vervoer en opslag 2019 3e kwartaal 10.3
H Vervoer en opslag 2019 4e kwartaal 0.0
H Vervoer en opslag 2020 1e kwartaal 1.6
H Vervoer en opslag 2020 2e kwartaal -50.1
H Vervoer en opslag 2020 3e kwartaal -21.7
I Horeca 2018 3e kwartaal 12.3
I Horeca 2018 4e kwartaal 11.2
I Horeca 2019 1e kwartaal 11.9
I Horeca 2019 2e kwartaal 8.6
I Horeca 2019 3e kwartaal 7.4
I Horeca 2019 4e kwartaal 1.9
I Horeca 2020 1e kwartaal 0.2
I Horeca 2020 2e kwartaal -84.3
I Horeca 2020 3e kwartaal -52.4
J Informatie en communicatie 2018 3e kwartaal 24.6
J Informatie en communicatie 2018 4e kwartaal 16.4
J Informatie en communicatie 2019 1e kwartaal 13.7
J Informatie en communicatie 2019 2e kwartaal 17.9
J Informatie en communicatie 2019 3e kwartaal 25.0
J Informatie en communicatie 2019 4e kwartaal 9.5
J Informatie en communicatie 2020 1e kwartaal 10.5
J Informatie en communicatie 2020 2e kwartaal -22.1
J Informatie en communicatie 2020 3e kwartaal -20.5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 3e kwartaal 6.7
L Verhuur en handel van onroerend goed 2018 4e kwartaal 1.0
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 1e kwartaal 3.5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 2e kwartaal 7.2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 3e kwartaal 1.5
L Verhuur en handel van onroerend goed 2019 4e kwartaal 2.8
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 1e kwartaal 7.4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 2e kwartaal -20.2
L Verhuur en handel van onroerend goed 2020 3e kwartaal -8.4
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 3e kwartaal 20.2
M-N Zakelijke dienstverlening 2018 4e kwartaal 16.4
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 1e kwartaal 17.1
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 2e kwartaal 13.0
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 3e kwartaal 15.3
M-N Zakelijke dienstverlening 2019 4e kwartaal 7.4
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 1e kwartaal 9.7
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 2e kwartaal -40.3
M-N Zakelijke dienstverlening 2020 3e kwartaal -25.3
Source: CBS.
Explanation of symbols

Dataset is not available.


Het Ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin de Nederlandse economie (het bruto binnenlands product, BBP) zich naar verwachting zal ontwikkelen. Bij het beoordelen van de uitkomsten kan men ervan uitgaan dat hoe optimistischer of pessimistischer de ondernemers gestemd zijn, des te meer de waarde van het Ondernemersvertrouwen positief of negatief zal afwijken van de nullijn en des te groter de verwachting is dat de ontwikkeling van het BBP in de komende maanden zal toe- of afnemen.
Het Ondernemersvertrouwen van het totale Nederlandse bedrijfsleven is een gewogen gemiddelde van de vertrouwensindicatoren van de onderliggende bedrijfstakken/branches die tezamen een economisch representatieve afspiegeling vormen van het Nederlandse bedrijfsleven.
Naast de kwartaalreeks van het Ondernemersvertrouwen, zijn er voor de industrie en enkele branches daarbinnen ook vertrouwensindicatoren op maandbasis beschikbaar. Deze worden gepubliceerd in een afzonderlijke tabel onder de naam Producentenvertrouwen; stemmingsindicator van de industrie, bedrijfstak.
De uitkomsten ervan voor de maanden januari, april, juli en oktober komen overeen met de indicatoren industrie van het Ondernemersvertrouwen in respectievelijk de kwartalen 1, 2, 3 en 4.

Wijzigingen per 15 februari 2023:
De uitkomsten van het 1e kwartaal van 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerstvolgende publicatie met daarin de resultaten tot en met het 2e kwartaal van 2023, verschijnt naar verwachting medio mei 2023.

Description topics

Ondernemersvertrouwen
Ondernemersvertrouwen:
Stemmingsindicator voor het bedrijfsleven, die de richting aangeeft waarin het BBP zich naar verwachting zal ontwikkelen.