Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 0 (3 dagen)* 1,730
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 1* 4,137
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 2* 3,838
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 3* 3,844
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 4* 3,703
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 5* 3,639
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 6* 3,536
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 7* 3,491
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2021 week 8* 3,210
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 0 (3 dagen)* 187
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 1* 426
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 2* 409
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 3* 419
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 4* 399
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 5* 374
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 6* 407
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 7* 467
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2021 week 8* 416
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 0 (3 dagen)* 513
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 1* 1,177
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 2* 1,105
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 3* 1,079
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 4* 1,100
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 5* 1,097
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 6* 1,092
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 7* 1,031
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2021 week 8* 965
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 0 (3 dagen)* 1,030
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 1* 2,534
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 2* 2,324
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 3* 2,346
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 4* 2,204
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 5* 2,168
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 6* 2,037
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 7* 1,993
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2021 week 8* 1,829
Source: CBS.
Explanation of symbols

Table description


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 en 2021 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 5 maart 2021:
De voorlopige cijfers van week 7 en 8 in 2021 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 8 in 2021 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 8.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden tijdelijk wekelijks in plaats van tweewekelijks toegevoegd aan deze tabel.
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

Description topics

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.