Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Overledenen; geslacht en leeftijd, per week

Geslacht Leeftijd (op 31 december) Perioden Overledenen (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 31* 2,659
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 32* 2,638
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 33* 3,206
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 34* 2,845
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 35* 2,731
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 36* 2,679
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 37* 2,733
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 38* 2,710
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 39* 2,881
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 40* 2,988
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 41* 2,996
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd 2020 week 42* 3,224
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 31* 372
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 32* 418
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 33* 463
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 34* 414
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 35* 352
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 36* 411
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 37* 392
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 38* 392
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 39* 390
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 40* 430
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 41* 371
Totaal mannen en vrouwen 0 tot 65 jaar 2020 week 42* 457
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 31* 841
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 32* 820
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 33* 928
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 34* 858
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 35* 863
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 36* 825
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 37* 892
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 38* 840
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 39* 874
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 40* 908
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 41* 978
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 80 jaar 2020 week 42* 950
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 31* 1,446
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 32* 1,400
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 33* 1,815
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 34* 1,573
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 35* 1,516
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 36* 1,443
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 37* 1,449
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 38* 1,478
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 39* 1,617
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 40* 1,650
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 41* 1,647
Totaal mannen en vrouwen 80 jaar of ouder 2020 week 42* 1,817
Source: CBS.
Explanation of symbols

Table description


Deze tabel bevat gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per week.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijdsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995

Status van de cijfers:
De cijfers over de jaren 1995 tot en met 2019 zijn definitief.
De cijfers over 2020 hebben een voorlopig karakter. Deze cijfers kunnen bij elke vernieuwing van de publicatie wijzigen doordat later ontvangen overlijdensberichten worden meegeteld. Omdat deze methode afwijkt van de methode die voor maandcijfers over sterfte wordt gehanteerd kunnen er kleine verschillen bestaan.

Wijzigingen per 23 oktober 2020:
De voorlopige cijfers van week 41 en 42 in 2020 zijn toegevoegd.
De voorlopige cijfers van week 42 in 2020 zijn geschat. Deze schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 42.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden tijdelijk wekelijks in plaats van tweewekelijks toegevoegd aan deze tabel.
Eenmaal per week worden voorlopige cijfers van de week vóór het huidige weeknummer minus één opgenomen in deze publicatie.

Description topics

Overledenen
Overleden personen behorend tot de bevolking van Nederland.

Overledene:
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.